Kje smo

Zemljevid

CŠOD Planinka stoji sredi Pohorja, najizrazitejšega gorovja severovzhodne Slovenije, na višini 890 m. Obdan je z gozdovi in travniki, od njega je prečudovit razgled na Dravsko dolino, Boč in Donačko goro.

Značilnosti Pohorja

Ponekod na Pohorju najdemo še tipične pohorske hiše. Tu lahko proučujemo domače obrti, vpliv človeka na preoblikovanje pokrajine, spoznavamo turizem, gospodarstvo, kulturnozgodovinsko dediščino...
 

Značilnosti naravnega okolja

Pohorje prekrivajo obsežni sklenjeni pohorski gozdovi, travniki, močvirja in redka jezerca. Tu je najgostejše omrežje površinskih voda v Sloveniji, ki ustvarjajo slapove in brzice, ob katerih so zadnji ostanki pohorskega pragozda. Geološka zgradba je zelo zanimiva, daje kislo prst, ki ustvarja specifičnost pohorskih ekoloških sistemov. V slovenskem gorskem svetu je edino Pohorje silikatno gorovje (silikati, tonalit in dacit).

Prepletajo se vplivi različnih klimatskih vzorcev: bolj alpsko podnebje na zahodu, bolj panonsko na vzhodu. Favna in flora Pohorja sta izjemno bogati in specifični. Značilno je visokogorsko živalstvo z alpinskimi in predalpinskimi vrstami.

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …