Eko dom Peca

Namesto uvoda

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je FEE – Foundation for Enviromental Education, torej sklad za okoljevarstveno izobraževanje.

V Sloveniji je projekt poimenovan Ekošola kot način življenja. Projekt vodi programski svet pod vodstvom nacionalne koordinatorke prof. Nade Pavšer.

V projekt Ekošola kot način življenja so se vključili tudi domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Zaenkrat ima kar 9 domov naziv Eko dom in eden izmed njih je tudi Dom Peca.

Eko dom Peca

Dom Peca je v projekt Eko doma pristopil že l. 2003, ko so na domu zgradili kozolec s sončnimi kolektorji s katerimi še danes ogrevamo večino sanitarne vode.

Dom je varčno politiko vodil vse do danes, vendar se zaradi spleta okoliščin ni izšlo, da bi v bližini doma postavili ekološki otok in zaradi tega učenci na domu še vedno nimajo občutka, da se odpadki na domu ločujejo. Ucenci sami še vedno mečejo smeti v veliki neločevalni kontejner.

V letošnjem letu smo se za postavitev ekološkega otoka intenzivno začeli dogovarjati s komunalnim podjetjem LOG in verjetno nam bo po veliko letih »borbe« to tudi uspelo. Pripravljene imamo že koše za smeti za ločeno zbiranje odpadkov po nadstropjih. Če nam postavitev otoka ne bo uspela, bomo ločevali odpadke kot do zdaj. V kuhinji se papir, organski odpadki odlagajo posebej, v pisarnah se papir ločuje od drugih odpadkov ...

Letos smo dom, s pomočjo gostujočih ucencev (oni so namreč likovno sodelovali), opremili z opozorilnimi letaki. Letake z opozorilom: »Ugasni me!« (poglej-skenirana slika), smo namestili ob stikala za luči in letake z opozorilom: »Varčuj z vodo!«, (poglej-skenirana slika) smo namestili ob umivalnike. Opazili smo, da je dom veliko bolj temen kot pred namestitvijo letakov.

Poleg že vsega naštetega, se je dom v šolskem letu 2008/2009 vključil v nekatere projekte, ki so osnova za pridobitev zelene Eko zastave, ki bo (če nam bo uspelo) vihrala pred domom in ki je nekakšen simbol okoljske ozaveščenosti.

Projekti

Projekti v katerih sodelujemo so: Voda kot življenska vrednota, Živali in mi ter zbiranje porabljenih kartuš.

V tednu od 26. 1. – 30. 1. 2009, ko sta se bližala dva dneva povezana z vodami 2. februar Svetovni dan mokrišc in 22. marec Svetovni dan voda so učenci OŠ Vransko-Tabor zato aktivno sodelovali pri doseganju ciljev, na katere se nanaša projekt Voda kot življenska vrednota (podnaslov: Vodno telo v mojem kraju). Odpravili smo se k potoku, kljub neugodnim vremenskim razmeram in nalovili drobne nevretenčarje, ki so lahko pokazatelj onesnaženosti vodnega telesa. Največ ulovljenih živalic so predstavljale prostranice, nimfe enodnevnic in nife vrbnic, kar kaže na dokaj neonesnažen Junčarjev potok. Po lestvici onesnaženosti so določili, da je raziskovani potok neonesnažen do zmerno onesnažen.

Tudi mnoge druge skupine so na takšen način dosegale cilje že omenjenga projekta.

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …