DomoviCŠOD OE CerknoProjektni tedni

Projektni tedni

ProjektnI teden: TRAJNOSTNO V 21. STOLETJE (naravoslovni teden)
Program izvaja CŠOD Cerkno
Namenjen je učencem 4.–9. razreda OŠ
Trajanje projekta: Od ponedeljka do petka

Učenci:

 • Razvijejo pozitiven in odgovoren odnos do narave,
 • razumejo načela trajnostnega razvoja,
 • ponotranjijo željo po zmanjšanju odpadkov, ločevanju in ponovni uporabi materialov,
 • se zavedajo pomena biodiverzitete in odgovornega odnos do njenega ohranjanja,
 • gradijo sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje (tudi z interdisciplinarnim pristopom),
 • ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in občutljivost,
 • spoznajo določene vsebine tudi iz fizike,
 • se naučijo sodelovanja, strpnosti in pomoči v skupini,
 • so spodbujeno k skupinskemu raziskovalnemu delu,
 • spoznajo zgodovinske, kulturne in geografske posebnosti Cerkljanske,
 • razumejo pomembnost sobivanja različnih ljudi in družbenih skupin
 • izdelajo končno projektno nalogo.


VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. FOTOLOV
 2. TRAJNOSTNO V 21. STOLETJE
 3. GOZD IN NJEGOVI ZELENI PRIJATELJI
 4. SPREHOD PO MESTU
 5. KDO VSE SE SKRIVA V GOZDU?
 6. ZASNOVA PROJEKTNE NALOGE
 7. MOJE TELO IN JAZ (FITNES V NARAVI)
 8. TUDI JAZ LAHKO
 9. ŠPORTNO
 10. IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE
 11. ZNAJDEM SE V MESTU IN NARAVI (ORIENTACIJA)
 12. PLEZANJE PO NOTRANJI PLEZALNI STENI
 13. SKRBIM ZA SVOJE OKOLJE
 14. KURJENJE OGNJA
 15. POMAGAJ ČEBELI DO MEDU
 16. IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE
 17. EKOBRUNARICA OŠ CERKNO | doplačilo za vstopnino
 18. VEČERNA ZABAVA
 19. PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG


DODATNE VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. LAUFARIJA – SLOVENSKI DOSEŽKI IN POSEBNOSTI
 2. SKUPINSKE IGRE
 3. KAKŠEN BO TVOJ SMETKO
 4. VODA IN FIZIKA NJENE SKRIVNOSTI
 5. Z VODO DO ELEKTRIKE (9. razred)
 6. ZNAŠ "UMITI" VODO?
 7. POHODI | SPREHODI
 8. ODRSKI PROSTOR IN TELO V PROSTORU
 9. FOTOZGODBA


ProjektnI teden: SOBIVANJE V RAZLIČNOSTI
Program izvaja CŠOD Cerkno
Namenjen je učencem 4.–9. razreda OŠ
Trajanje projekta: Od ponedeljka do petka

Učenci:

 • Razvijejo pozitiven in odgovoren odnos do narave,
 • se naučijo sodelovanja, strpnosti in pomoči v skupini,
 • so spodbujeno k skupinskemu raziskovalnemu delu,
 • spoznajo zgodovinske, kulturne in geografske posebnosti Cerkljanske,
 • razumejo pomembnost sobivanja različnih ljudi in družbenih skupin,
 • izdelajo končno projektno nalogo.


VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. ZGODOVINSKI FOTOLOV
 2. TUKAJ IN ZDAJ
 3. MEJA NA DRUGI STRANI
 4. KAVERNE – SVET POD ZEMLJO
 5. FRANJA - ŠOLA ČLOVEKOLJUBJA | doplačilo za vstopnino
 6. ZASNOVA PROJEKTNE NALOGE
 7. KAM SE LAHKO SKRIJEM? (BIVAK IN ŽIVLJENJE V GOZDU)
 8. KURJENJE OGNJA
 9. SKUPINSKE IGRE
 10. IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE
 11. ZNAJDEM SE V MESTU IN NARAVI (ORIENTACIJA)
 12. PLEZANJE PO NOTRANJI PLEZALNI STENI
 13. MOJE TELO IN JAZ (FITNES V NARAVI)
 14. PUST JE KRIV - PRIPOVED O CERKLJANSKIH LAUFARJIH | doplačilo za vstopnino
 15. IMPROVIZACIJA V GLEDALIŠČU
 16. IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE
 17. TUDI JAZ LAHKO
 18. VEČERNA ZABAVA
 19. PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG


DODATNE VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. LAUFARIJA – SLOVENSKI DOSEŽKI IN POSEBNOSTI
 2. POHODI | SPREHODI
 3. ODRSKI PROSTOR IN TELO V PROSTORU
 4. FRANJA - PRETEKLOST HUMANOSTI | doplačilo za vstopnino

 

Projektni vikend: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA
Program izvaja CŠOD Cerkno
Namenjen je učencem 7.–9. razreda OŠ
Trajanje programa: vikend program

 • spoznavajo pomen in metode skupinskega projektnega dela,
 • spoznavajo zgodovinske, kulturne in geografske posebnosti Slovenije,
 • spoznavajo pomen osamosvajanja Slovenije in njenega vključevanja v mednarodne povezave,
 • razumejo pomembnost sobivanja različnih ljudi in družbenih skupin,
 • razumejo pomen aktivnega državljanstva in sooblikovanja skupnosti.


VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. TUKAJ IN ZDAJ
 2. ZGODOVINSKI FOTOLOV
 3. ZASNOVA PROJEKTNIH NALOG
 4. MEJA NA DRUGI STRANI
 5. KAVERNE – SVET POD ZEMLJO
 6. IZVAJANJE PROJEKTNIH NALOG
 7. MOJA LOKALNA SKUPNOST
 8. LAUFARIJA – SLOVENSKI DOSEŽKI IN POSEBNOSTI
 9. IZVAJANJE PROJEKTNIH NALOG
 10. PREDSTAVITEV PROJEKTOV


DODATNE VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. FRANJA - ŠOLA ČLOVEKOLJUBJA | doplačilo za vstopnino
 2. ZNAJDEM SE V MESTU IN NARAVI (ORIENTACIJA)
 3. PLEZANJE PO NOTRANJI PLEZALNI STENI
 4. MOJE TELO IN JAZ (FITNES V NARAVI)
 5. TU SEM DOMA
 6. JEZIK KOT MOJA IDENTITETA
 7. PRVA SVETOVNA VOJNA IN NJENO ZALEDJE
 8. DRUGA SVETOVNA VOJNA IN NJENE POSLEDICE
 9. OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE IN NJENE POSLEDICE


ZUNANJI PONUDNIKI VSEBIN

Cerkljanski muzej - vodeni ogledi muzejskih zbirk

 

Program izvaja Cerkljanski muzej

 

 • Pust je kriv! Pripoved o cerkljanskih laufarjih
 • Bolnica Franja - interaktivna razstava
 • Cerkljanska skozi stoletja
 • Cena: 5 EUR/učenca, čas trajanja 60 min, vse triade
 • Drugi programi po dogovoru z muzejem


Partizanska bolnica Franja - trenutno zaprta
Program izvaja Cerkljanski muzej

 • Partizanska bolnica Franja je rekonstruiran spomenik nepremične kulturne dediščine iz časa 2. svetovne vojne in hkrati simbol boja, humanosti in junaštva Slovencev, ki so se skupaj z drugimi svobodomiselnimi narodi zoperstavili fašizmu in nacizmu.
 • Dolenji Novaki pri Cerknem, 4 km
 • Cena: 5,5 EUR/učenec, čas trajanja 90 min, vse triade


Prazgodovinsko arheološko najdišče Divje babe
Program izvaja LTO Laufar Cerkno

 • Najdišče ostankov jamskega medveda in sledi ledenodobnega človeka, njegova kurišča in kamnito orodje.
 • Najznamenitejša najdba je 55.000 let stara koščena piščal, izdelana iz kosti jamskega medveda, v katero je neandertalec vdolbel 4 luknje.
 • Koščena piščal je najstarejše najdeno glasbilo na svetu, zato Šebrelje oziroma Cerkljansko imenujemo tudi "zibelka svetovne glasbe".
 • Šebrelje, 15 km
 • 7,0 EUR/učenec, čas trajanja 60 minut, druga in tretja triada

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …