Zadnji dnevniki

Iščem se v gibu

Udeleženci bodo na aktivnih počitnicah pridobivali temeljne gledališke izkušnje, spoznavali odrski prostor in zakonitosti ...

Tu sem doma - spoznavajmo svet okrog sebe

Prvi teden julija je v CŠOD Cerkno čas za aktivne počitnice. Na njih bodo ...

Gledališče in odhod domov

Zadnje jutro je bilo namenjeno spoznavanju osnov gledališča in samega sebe.

Zadnji večer v Cerknem brez dežja

Za dežjem posije sonce in danes je bilo tako.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …