DomoviCŠOD OE CerknoProgram šole v naravi

Program šole v naravi

ALPSKO SMUČANJE
Program izvaja CŠOD Cerkno
Čas: Zima (december–marec)
Namenjen je učencem 5.–9. razreda OŠ
Čas: Zima (december–marec)

 • Smučarski center Cerkno obsega 70 hektarov urejenih smučarskih površin, primernih tako za začetnike kot za izkušene smučarje.
 • Smučarski center Cerkno je najsodobnejše družinsko smučišče v državi, saj ima edini v Sloveniji dve preklopljivi 6-sedežnici, dve 4-sedežnici, dve 2-sedežnici, dve vlečnici ter pomične trakove v sklopu smučarske šole in vrtca.
 • Črni vrh nad Novaki (1291 m), 8 km.
 • CŠOD Cerkno nudi 2 učitelja smučanja, za vse ostale učitelje, ki so še potrebni za izvajanje alpskega smučanja, pa mora poskrbeti šola. CŠOD nudi pomoč pri koordinaciji in iskanju lokalnih učiteljev.
 • 11,5 EUR/dan.
 • Dodatno plačilo za skupine v domu Cerkno predstavlja prevoz na smučišče, ki znaša 150 EUR/dan + DDV (za najem avtobusa), oziroma 3,40 EUR na učenca, če so skupine manjše in se prevoz kombinira s Hotelom Cerkno.
 • Program se dopolnjuje z vsebinami tematskega tedna Živim v naravi in projektnih tednov Trajnostno v 21. stoletje in Sobivanje v različnosti.

PLAVANJE
Program izvaja CŠOD Cerkno
Čas: Jesen in pomlad (september, oktober, marec, maj, junij)
Namenjen je učencem 3.–9. razreda OŠ

 • V Hotelu Cerkno se nahaja pokrit plavalni bazen (25 x 13 m) primeren za rekreacijo, priprave plavalnih klubov ...
 • V bazenu je termalna voda iz bližnje vrtine (30°C).
 • V bazenu so tudi različne savne.
 • Tretjina bazena je primerna za neplavalce.
 • CŠOD OE Cerkno ima 2 učitelja plavanja, za vse ostale učitelje, ki so še potrebni za izvajanje plavanja, pa mora poskrbeti šola. CŠOD nudi pomoč pri koordinaciji in iskanju lokalnih učiteljev.
 • 7,5 EUR/dan, 3 EUR/ura
 • Program se dopolnjuje z vsebinami tematskega tedna Živim v naravi in projektnih tednov Trajnostno v 21. stoletje in Sobivanje v različnosti.

Tematski teden: ŽIVIM V NARAVI (naravoslovni teden)
Program izvaja CŠOD Cerkno
Čas: Jesen in pomlad
Namenjen je učencem 1.–9. razreda OŠ
Šole lahko izbirajo med različnimi vsebinami, povezanimi z vsebinami živim v naravi.

Učenci:

 • Razvijejo pozitiven in odgovoren odnos do narave,
 • razumejo lastno vlogo in spoznavajo svoje lastne omejitve,
 • spoznajo gibanje v naravi in načine orientacije v njej,
 • spoznajo pomen športnih dejavnosti in njihov vpliv na osebni razvoj,
 • postanejo bolj iznajdljivi, oprezni in avtonomni,
 • spoznajo življenje in preživetje v naravi,
 • postavijo bivak in zgradijo lestev,
 • spoznajo določene vsebine iz fizike in matematike,
 • se naučijo sodelovanja, strpnosti in pomoči v skupini.

VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. FOTOLOV
 2. TRAJNOSTNO V 21. STOLETJE
 3. TUKAJ IN ZDAJ
 4. VEČERNI SPREHOD Z LUČKAMI
 5. FRANJA - HUMANOST PRETEKLOSTI | doplačilo za vstopnino
 6. VODA IN FIZIKA NJENE SKRIVNOSTI
 7. KURJENJE OGNJA
 8. KAM SE LAHKO SKRIJEM? (BIVAK IN ŽIVLJENJE V GOZDU)
 9. KAKO PAZIM NASE? (PRISTOP K PONESREČENCU IN PRVA POMOČ)
 10. ZNAJDEM SE V MESTU IN NARAVI (ORIENTACIJA)
 11. PLEZANJE PO NOTRANJI PLEZALNI STENI
 12. MOJE TELO IN JAZ (FITNES V NARAVI)
 13. LAUFARIJA – SLOVENSKI DOSEŽKI IN POSEBNOSTI
 14. KAJ LAHKO ZGRADIM? (PIONIRSTVO IN ZGRADBARSTVO)
 15. MATEMATIKA V OKOLICI
 16. ŠPORTNO
 17. VEČERNA ZABAVA
 18. USTVARJANJE PRIZOROV
 19. FOTOZGODBA
 20. TUDI JAZ LAHKO

DODATNE VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. SPREHOD PO MESTU
 2. SKUPINSKE IGRE
 3. POHODI | SPREHODI
 4. ODRSKI PROSTOR IN TELO V PROSTORU
 5. IMPROVIZACIJA V GLEDALIŠČU
 6. EKOBRUNARICA OŠ CERKNO | doplačilo za vstopnino
 7. PUST JE KRIV - PRIPOVED O CERKLJANSKIH LAUFARJIH | doplačilo za vstopnino
 8. FRANJA - ŠOLA ČLOVEKOLJUBJA | doplačilo za vstopnino

 

Program za nadarjene: IŠČEM SE V GIBU, BESEDI IN IGRI

Program izvaja CŠOD Cerkno
Namenjen je učencem 4.–9. razreda OŠ
Trajanje programa: vikend program

Učenci:

 • Pridobivajo bralno in gledališko kulturo,
 • spoznavajo zvrsti gledališča,
 • spoznajo delovne postopke pri gledališkem ustvarjanju
 • spoznajo načine dela v gledališkem krožku,
 • spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti,
 • razumejo pomen skupinskega duha pri ustvarjanju gledališke predstave,
 • ustvarjajo besedila in prizore, nastopa na odru ter se uči delati v skupini,
 • izvedejo svoj lasten/avtorski prizor.

VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. FOTOLOV
 2. ODRSKI PROSTOR IN TELO V PROSTORU
 3. RAZVOJ ZGODBE | FOTOZGOBE
 4. IMPROVIZACIJA V GLEDALIŠČU
 5. TUDI JAZ LAHKO
 6. VEČERNA ZABAVA IN NASTOPI
 7. ČUSTVA IN ZNAČAJ
 8. SKUPINSKE IGRE

DODATNE VSEBINE IN DEJAVNOSTI

 1. TEHNIKE OBLIKOVANJA GLEDALIŠKEGA LIKA
 2. GRADNJA LIKA S POMOČJO NJEGOVE VLOGE
 3. POZORNOST, JEDRO IN NJEGOVO PRENAŠANJE
 4. MONOLOG
 5. MNOŽIČNI PRIZORI
 6. USTVARJANJE PRIZOROV
 7. ŽANRI
 8. PRODUKCIJA SCENSKIH UMETNOSTI

ZUNANJI PONUDNIKI VSEBIN

Energetski EKO PARK OŠ CERKNO: Z brunarico obnovljivih virov energije
Program izvaja Osnovna šola Cerkno

Seznam sklopov z okvirnimi vsebinami delavnic:

 • Obnovljivi viri energije
 • Vreme bo …
 • Občutimo in spoznajmo naravo
 • Očistimo zemljo
 • Čebelarska delavnica
 • Čas trajanja: 60 do 90 minut, vse triade
 • Cena: 4 EUR/učenca

Cerkljanski muzej - vodeni ogledi muzejskih zbirk
Program izvaja Cerkljanski muzej

 • Pust je kriv! Pripoved o cerkljanskih laufarjih
 • Cerkljanska skozi stoletja
 • Cena: 4 EUR/učenca, čas trajanja 60 min, vse triade
 • Drugi programi po dogovoru z muzejem

Partizanska bolnica Franja
Program izvaja Cerkljanski muzej

 • Partizanska bolnica Franja je rekonstruiran spomenik nepremične kulturne dediščine iz časa 2. svetovne vojne in hkrati simbol boja, humanosti in junaštva Slovencev, ki so se skupaj z drugimi svobodomiselnimi narodi zoperstavili fašizmu in nacizmu.
 • Dolenji Novaki pri Cerknem, 4 km
 • Cena: 5,5 EUR/učenec, čas trajanja 90 min, vse triade

Prazgodovinsko arheološko najdišče Divje babe
Program izvaja LTO Laufar Cerkno

 • Najdišče ostankov jamskega medveda in sledi ledenodobnega človeka, njegova kurišča in kamnito orodje.
 • Najznamenitejša najdba je 55.000 let stara koščena piščal, izdelana iz kosti jamskega medveda, v katero je neandertalec vdolbel 4 luknje.
 • Koščena piščal je najstarejše najdeno glasbilo na svetu, zato Šebrelje oziroma Cerkljansko imenujemo tudi "zibelka svetovne glasbe".
 • Šebrelje, 15 km
 • 3,5 EUR/učenec, čas trajanja 60 minut, druga in tretja triada

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …