DomoviCŠOD OE CerknoProgram šole v naravi

Program šole v naravi

ALPSKO SMUČANJE
Program izvaja CŠOD Cerkno
Čas: Zima (december–marec)
Namenjen je učencem 5.–9. razreda OŠ
Čas: Zima (januar–februar)

 • Smučarski center Cerkno obsega 70 hektarov urejenih smučarskih površin, primernih tako za začetnike kot za izkušene smučarje.
 • Smučarski center Cerkno je najsodobnejše družinsko smučišče v državi, saj ima edini v Sloveniji dve preklopljivi 6-sedežnici, dve 4-sedežnici, dve 2-sedežnici, dve vlečnici ter pomične trakove v sklopu smučarske šole in vrtca.
 • Črni vrh nad Novaki (1291 m), 8 km.
 • CŠOD Cerkno nudi 2 učitelja smučanja, za vse ostale učitelje, ki so še potrebni za izvajanje alpskega smučanja, pa mora poskrbeti šola. CŠOD nudi pomoč pri koordinaciji in iskanju lokalnih učiteljev.
 • Cena smučarske karte za sezono 2024/25 še ni znana.
 • Dodatno plačilo za skupine v domu Cerkno predstavlja prevoz na smučišče, katerega cena za sezono 2024/25 zaradi trga s pogonskimi gorivi še ni znana..
 • Program se dopolnjuje z vsebinami tematskega tedna Živim v naravi in projektnih tednov Trajnostno v 21. stoletje in Sobivanje v različnosti.

PLAVANJE
Program izvaja CŠOD Cerkno
Čas: Jesen in pomlad (september, oktober, marec, maj, junij)
Namenjen je učencem 3.–9. razreda OŠ

 • V Hotelu Cerkno se nahaja pokrit plavalni bazen (25 x 13 m) primeren za rekreacijo, priprave plavalnih klubov ...
 • V bazenu je termalna voda iz bližnje vrtine (30°C).
 • V bazenu so tudi različne savne.
 • Tretjina bazena je primerna za neplavalce.
 • CŠOD OE Cerkno ima 2 učitelja plavanja, za vse ostale učitelje, ki so še potrebni za izvajanje plavanja, pa mora poskrbeti šola. CŠOD nudi pomoč pri koordinaciji in iskanju lokalnih učiteljev.
 • 9,00 EUR/dan, 4,00 EUR/ura (ponedeljek in petek: 8 EUR/dan | torek, sreda, četrtek: 9 EUR/dan)
 • Program se dopolnjuje z vsebinami tematskega tedna Živim v naravi in projektnih tednov Trajnostno v 21. stoletje ter Sobivanje v različnosti.

Tematski teden: ŽIVIM V NARAVI (naravoslovni teden)
Program izvaja CŠOD Cerkno
Čas: Jesen in pomlad
Namenjen je učencem 1.–9. razreda OŠ
Šole lahko izbirajo med različnimi vsebinami, povezanimi z vsebinami živim v naravi.

Učenci:

 • Razvijejo pozitiven in odgovoren odnos do narave,
 • razumejo lastno vlogo in spoznavajo svoje lastne omejitve,
 • spoznajo gibanje v naravi in načine orientacije v njej,
 • spoznajo pomen športnih dejavnosti in njihov vpliv na osebni razvoj,
 • postanejo bolj iznajdljivi, oprezni in avtonomni,
 • spoznajo življenje in preživetje v naravi,
 • postavijo bivak in zgradijo lestev,
 • spoznajo določene vsebine iz fizike in matematike,
 • se naučijo sodelovanja, strpnosti in pomoči v skupini.

 

Program za nadarjene: IŠČEM SE V GIBU, BESEDI IN IGRI
Program izvaja CŠOD Cerkno
Namenjen je učencem 4.–9. razreda OŠ
Trajanje programa: vikend program

Učenci:

 • Pridobivajo bralno in gledališko kulturo,
 • spoznavajo zvrsti gledališča,
 • spoznajo delovne postopke pri gledališkem ustvarjanju
 • spoznajo načine dela v gledališkem krožku,
 • spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti,
 • razumejo pomen skupinskega duha pri ustvarjanju gledališke predstave,
 • ustvarjajo besedila in prizore, nastopa na odru ter se uči delati v skupini,
 • izvedejo svoj lasten/avtorski prizor.

ZUNANJI PONUDNIKI VSEBIN

CERKLJANSKI MUZEJ - vodeni ogledi muzejskih zbirk
Program izvaja Cerkljanski muzej

 • Pust je kriv! Pripoved o cerkljanskih laufarjih
 • Cerkljanska skozi stoletja
 • Bolnica Franja - interaktivna razstava
 • Cena: 5 EUR/učenca, čas trajanja 60 min, vse triade
 • Drugi programi po dogovoru z muzejem

PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA - trenutno zaprta
Program izvaja Cerkljanski muzej

 • Partizanska bolnica Franja je rekonstruiran spomenik nepremične kulturne dediščine iz časa 2. svetovne vojne in hkrati simbol boja, humanosti in junaštva Slovencev, ki so se skupaj z drugimi svobodomiselnimi narodi zoperstavili fašizmu in nacizmu.
 • Dolenji Novaki pri Cerknem, 4 km
 • Cena: 5,5 EUR/učenec, čas trajanja 90 min, vse triade

PRAZGODOVINSKO ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE DIVJE BABE
Program izvaja LTO Laufar Cerkno

 • Najdišče ostankov jamskega medveda in sledi ledenodobnega človeka, njegova kurišča in kamnito orodje.
 • Najznamenitejša najdba je 55.000 let stara koščena piščal, izdelana iz kosti jamskega medveda, v katero je neandertalec vdolbel 4 luknje.
 • Koščena piščal je najstarejše najdeno glasbilo na svetu, zato Šebrelje oziroma Cerkljansko imenujemo tudi "zibelka svetovne glasbe".
 • Šebrelje, 15 km
 • 7,0 EUR/učenec, čas trajanja 60 minut, druga in tretja triada

CERKLJANSKI LAUFARJI - obisk društvenih prostorov
Program izvaja društvo Laufarija

 • Ogled rdruštvenih prostorov in razstave mask
 • Predstavitev običaja
 • Cena: po dogovoru, čas trajanja 45 min, vse triade

NARAVOSLOVNO PODROČJE

Učna vsebina

Kratek opis programa

KAM SE LAHKO SKRIJEM? | BIVAKI IN OGENJ

Sprehod skozi različna (gozdna) okolja, različna uporaba šotorskega krila, samostojna postavitev bivaka.

KAJ LAHKO ZGRADIM? | DEŠČICE

Učenci s pomočjo lesenih deščic zgradijo dva mostova ter most Leonarda da Vincija. 

KAKO PAZIM NASE? (PRISTOP K PONESREČENCU IN PRVA POMOČ)

Oskrba krvavitve iz nosu, oskrba uda, v katerem je tujek,
oskrba ureznine, oskrba zloma podlakti, pristop k ponesrečencu, položaj za šok, položaj za nezavestnega.

VODA IN NJENE SKRIVNOSTI

Učenci izvedejo različne poskuse:
potapljaški zvon, vodni most, plavajoča sponka za papir, lebdeči zamašek,
vodna leča, miselni vzorec.
Učenci izdelajo vodno raketo iz odpadne embalaže.
Testiranje delovanja vodnih raket.
Tekmovanje z vodnimi raketami.

KDO SE SKRIVA V GOZDU?

Poiščejo žival, jo opišejo, narišejo ter ji sestavijo pesem. 

GOZD IN NJEGOVI ZELENI PRIJATELJI

Učenci s pomočjo določevalnih ključev poiščejo različne drevesne in grmovne vrste in jih določijo.
Učenci s pomočjo določevalnih ključev poiščejo različne drevesne in grmovne vrste in jih določijo. 
Poiščejo predmet v gozdu. ki jim je ljub. Ga opišejo ter predstavijo in določijo, zakaj jim je tisti kos narave pri srcu.
Opazujejo gozd z vsakim čutom posebej.

TRAJNOSTNO V 21. STOLETJE / PISMO POTOMCEM

Učenci v parih napišejo pisma svojim potomcem, ki bodo živeli čez 300 let. V tem pismu zapišejo: Učenci v parih napišejo pisma svojim potomcem, ki bodo živeli čez 300 let. V tem pismu zapišejo 
kakšen svet pričakujejo, kaj so dobrega storili, da je svet lepši, kot bi bil sicer, kaj so storili slabega, da je svet slabši, kot bi bil sicer. 

TRAJNOSTNO V 21. STOLETJE / RAZPRAVA

Odprta razprava o trajnostnih pristopih, odnosih, pogledih našega sveta, ki se navezuje na: Odprta razprava o trajnostnih pristopih, odnosih, pogledih našega sveta, ki se navezuje na:
Pridobivanje energije, porabo in varčevanje z energijo, onesnaževanje (smeti), transport ljudi/blaga, potrošnjo, razvoj tehnologije in medicine,
število ljudi + bolezni, ohranjanje narave.

KROGLICA KAM BEŽIŠ?

Učenci ponovijo pravilno zabijanje in puljenje žebljev. Nato na veliko leseno desno z žeblji pritrdijo  večje število deščic, po katerih se bo kroglica odkotalila od začetka do določenega cilja.

LETI, LETI, HELIKOPTER!

Učenci spoznajo, kaj je upor zraka ter na kakšen način poteka gibanje po zraku. Iz papirja in kartona sestavijo helikopter (in letalo), ki čim več časa ostane v zraku.

MATEMATIKA V OKOLICI

Učenci ocenjujejo in primerjajo dolžine, obsege, prostornine raznih stvari. Ponovijo ali spoznajo obsega in ploščini pravokotnika in kvadrata.

KAJ LAHKO ZGRADIM | PIONIRSTVO IN ZGRADBARSTVO

Učenci so seznanjeni z vrvmi in lesom iz katerega bodo ustvarili stol. 
Naučijo se zavozlati nekaj osnovnih vozlov in križno vezavo, spoznajo pa tudi kompleksnejše.
Izdelajo bivak.

PRIPOVED ZA BUKEV

Preko opazovanja, opisovanja, utemeljevanja omogoča učencem neposreden stik z naravo. S pripovedovanjem naravovarstvene zgodbe pod krošnjo stare bukve vzbudi navdušenje, zanimanje in spoštovanje. Pripomore k umiritvi pozornosti in razvoju celovite, zdrave osebnosti. 

SMETKO

Učenci iz odpadne embalaže izdelajo izdelek. Prisotna je ideja ponovne uporabe materiala – smeti.

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Učna vsebina

Kratek opis programa

FOTOLOV

Preko fotografij na učnem listu spoznajo, raziščejo naravno in kulturno dediščino kraja. Fotolov poteka v manjših skupinah. Ob zaključku sledi evalvacija učnega lista in dejavnosti.

FOTOZGODBA

Kaj je fotozgodba | razvoj zgodbe in kaj se pričakuje od njih.  
Izdelava fotozgodbe v skupinah. 
Predstavitev njihovih zgodb in vrednotenje fotozgodbe.

USTVARIMO LIK

V skupini se dogovorijo in vsak član izdela svojo lutko (lik cerkljanske Laufarije).

BOLNICA FRANJA - DOPLAČILO

Obisk partizanske bolnice Franja.

CERKLJANSKI LAUFARJI

Obisk laufarije,  spoznavanje z različnimi vlogami posameznih likov,  spoznavanje z narečjem.

OBISK CERKLJANSKEGA MUZEJA - DOPLAČILO

Obisk stalnih zbirk Cerkljanskega muzeja.

LUTKOVNA PREDSTAVA

V skupini oblikujejo, sestavijo, zaigrajo svojo lutkovno prestavo s pomočjo lutk, ki so jih izdelali v dejavnosti Ustvarimo lik.

USTVARJANJE PRIZOROV

Ustvarjanje odrskih prizorov preko različnih žanrov, navideznimi predmeti, namišljenim krajem dogajanja.

IMPROVIZACIJA V GLEDALIŠČU

Gledališka uprizoritev fotozgodb. Improvizacija v danem trenutku s spremenjenim ali krajem dogajanja ali osebami … Izvedba nekaterih improvizacijskih disciplin.

ODRSKI PROSTOR IN TELO V PROSTORU

Pogovor na temo oder, odrski prostor, gib, glas.
Igra: modra, zelena rumena 
Pogovor o učenčevih občutjih, kaj bi pohvalili, kaj bi še izboljšali.

ŠPORTNO PODROČJE

Učna vsebina

Kratek opis programa

TUDI JAZ LAHKO V GOZDU

Izvajanje gibalnih (koordinacija in motorika) vsebin v bližnjem gozdu, kjer uporabimo naravne materiale za prepreke, ovire in pripomočke.

TUDI JAZ LAHKO

Igre so namenjene izboljšanju gibalne in funkcionalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost).

SKUPINSKE IGRE

Skupinske igre v timih, gimnastične vaje z različnimi cilji (ogrevanje, stabilizacija telesa, pravilna telesna drža), nogomet, odbojka, druge timske igre primerne starostni skupini.

ŠPORTNO

Skupinske igre, štafetne igre.

ZNAJDEM SE V MESTU IN NARAVI (ORIENTACIJA)

Predstavitev zemljevidov in branje le-teh, predstavitev in navodila za izvedbo orientacijskega teka, orientacija po zemljevidu.

MOJE TELO IN JAZ (FITNES V NARAVI)

Pohod na novo, bolj oddaljeno pohodniško točko, vaje za razvoj različnih pojavnih oblik moči, hitrosti, skladnosti (koordinacije) gibanja, gibljivosti in vzdržljivosti, programi kondicijske priprave (fitnes, aerobika, pilates, nordijska hoja idr.), vaje za stabilizacijo telesa in primerno telesno držo.

TUKAJ IN ZDAJ

Sprehod po krožni poti okrog Cerknega in spoznavanje geografske in zgodovinske umestitve Cerknega.

SPREHODI | POHODI

Različni sprehodi, pohodi in spoznavanje naravnega okolja v skladu s starostjo udeležencev.

PLAVALNO OPISMENJEVANJE (20 šolskih ur)

Program plavanja je namenjen plavalnemu opismenjevanju učencev. Programe izvajamo v bazenu Hotela Cerkno, ki je od doma oddaljen 5 minut hoje. Potrebno je doplačilo dnevne karte, ki omogoča dvakratni vstop.

ALPSKO SMUČANJE

Program alpskega smučanja je namenjen smučarskemu opismenjevanju učencev.
Programe alpskega smučanja izvajamo na Smučarskem centru Cerkno, ki je od doma oddaljen 8 km. Za dostop na smučišče je potrebno doplačati prevoz in smučarsko karto. Popoldanski programi se izvajajo v domu in njegovi okolici.

DEJAVNOSTI V VEČERNI ANIMACIJI

Učna vsebina

Kratek opis programa

VEČER OB OGNJU

Nabiranje materiala za ogenj, priprava prostora za kurjenje, prižiganje ognja, pravilno pospravljanje ognjišč. Priprava manjšega obroka.

SPROSTIMO SE

Učenci se seznanijo s tehnikama sproščanja: vizualizacija in čujejčnosti.  Preko vizualizacije uporabljajo sposobnost predstavljanja z umom in ne očmi. Čujejčnost jih usmeri v odprtost za opazovanje tega trenutka. Doživljajo sebe in okolico z vsemi čutili.

VEČERNI SPREHOD Z LUČKAMI

Večerni sprehod z lučkami, spoznavanje kraja Cerkno, obisk najbližje razgledne točke.

VEČERNA ZABAVA

Gibalno ustvarjanje posameznika, partnerjev, skupine, interpretacija različnih ritmov v povezavi z glasom in gibom, vaje pravilnega dihanja in sproščanja, različne oblike aerobike, osnove rokenrola, nekaterih disko in skupinskih plesov, pantomima, različne oblike sproščanja.

KAJ SEM SE NAUČIL IN KAJ VEM? (kviz)

Razdelitev v skupine, odgovarjanje na vprašanja z različnega področja znanj, povezovanje in sklepanje rešitev s pomočjo znanja pridobljenega pri drugih dejavnostih,

DRUŽABNE IGRE

Družabne igre v skupnih prostorih in pred domom.

 

 

 

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …