Projektni tedni

Projektni teden KRAS

je primeren za učence 4. in 5. razreda in zajema ekologijo krasa, vegetacijo, živali krasa, doživljanje visokokraškega pragozda, likovno ustvarjanje, šport in preživetje v naravi.

Tematski teden ČAROBNI GOZD

smo ga pripravili za 1., 2., 3., 4., in 5. razrede osnovnih šol, saj je Kočevje v osrčju gozdov. Učenec, ki je vključen v ta tematski teden, raziskuje male in velike živali kraškega gozda, raziskuje na Gozdni učni poti Rožni studenec, prepozna gozdne cvetlice in drevesne orjake, s čolnom raziskuje poplavni gozd reke Rinže, sodeluje na kvizu »gozdne živali«, išče sledi gozdnih zveri v blatu in naredi odlitek iz mavca, v gozdu si poišče palico in splete vrv ter si izdela preprost lok, sodeluje pri iskanju »gozdnega zaklada«, si izdela preprosto piščalko, s pomočjo gozdnih materialov likovno ustvarja …

3-dnevni tabor za nadarjene PRAGOZD

za  učence 7., 8., in 9. razredov ter srednješolce. Zanje smo pripravili vikend program s poudarkom na raziskovalno-ustvarjalnih delavnicah, ki bodo potekale v osrčju kočevskih gozdov.

Projektni teden: RASTEM S KNJIGO

je namenjen vrtcem in prvošolčkom, ki jim omogoča zbliževanje s knjigo kot pisnim in slikovnim prenosnikom, zgodnje navajanje na rabo knjige, doživljanje in spoznavanje temeljnih in kvalitetnih literarnih del za otroke, poslušanje, razumevanje in doživljanje besedne umetnosti, spodbujanje jezikovnih zmožnosti (govor, besedni zaklad, komuniciranje, ustvarjanje besedil …), spodbujanje ustvarjalnosti, razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti in spoznavanje simbolov pisnega jezika.

Ciljna skupina: vrtci in 1. razred OŠ

Trajanje projekta: tridnevni program (vsebine projekta se dopolnijo in popestrijo s športnimi in gibalnimi dejavnostmi)

Primeri dejavnosti za uresničitev ciljev

Učenec:

 1. samostojno ustvarja knjigo, slikanico
 2. sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje besednega zaklada, obnavljanje in izmišljanje zgodb
 3. igra se z glasovi in črkami
 4. spoznava pisni jezik in njegovo vlogo
 5. spozna papir in sodeluje pri recikliranju starega papirja
 6. sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih
 7. posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice
 8. v simbolni igri in igri vlog posnema in igra osebe, živali, predmete
 9. posluša odraslega in otroka, posluša avdio in gleda video gradivo z raznovrstnimi literarnimi besedili, tudi iz aktualne otroške kulture
 10. samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje svoje
 11. obišče Knjižnico Kočevje

Projektni teden: DIVJIM ZVEREM NA SLEDI – RJAVI MEDVED

Učenec spozna življenjski prostor rjavega medveda, njegove navade in značilnosti. Projekt Rjavi medved izvajamo vse leto, glede na letni čas pa lahko izvajanju projekta dodamo specifične aktivnosti (npr. hibernacija, prehranjevanje …).

Starost: 1., 2., 3., 4. razred

Igre vlog: rjavi medved z vidika gozdarjev, naravovarstvenikov, lovcev, kmetov, lokalne skupnosti …

Učenec:

 • spozna rjavega medveda
 • spozna njegovo življenjsko okolje
 • razume nevarnosti ob srečanju z rjavim medvedom in zna odreagirati ob tem
 • v gozdu išče sledi medveda in drugih gozdnih živali
 • spozna gozd kot življenjski prostor (mahovi, lišaji, podrast, drevesa, talne živali, gozdne živali …)

spozna potok kot vir vode za rjavega medveda in druge gozdne živali (raziskuje in razume pomen čistosti vode, potok kot vir vode nekoč in danes …)

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …