Projektni tedni

Tematski teden ČAROBNI GOZD

smo ga pripravili za 1., 2., 3., 4., in 5. razrede osnovnih šol, saj je Kočevje v osrčju gozdov. Učenec, ki je vključen v ta tematski teden, raziskuje male in velike živali kraškega gozda, raziskuje na Gozdni učni poti Rožni studenec, prepozna gozdne cvetlice in drevesne orjake, s čolnom raziskuje poplavni gozd reke Rinže, sodeluje na kvizu »gozdne živali«, išče sledi gozdnih zveri v blatu in naredi odlitek iz mavca, v gozdu si poišče palico in splete vrv ter si izdela preprost lok, sodeluje pri iskanju »gozdnega zaklada«, si izdela preprosto piščalko, s pomočjo gozdnih materialov likovno ustvarja …

3-dnevni tabor za nadarjene PRAGOZD

za  učence 7., 8., in 9. razredov ter srednješolce. Zanje smo pripravili vikend program s poudarkom na raziskovalno-ustvarjalnih delavnicah, ki bodo potekale v osrčju kočevskih gozdov.

 

Projektni teden: DIVJIM ZVEREM NA SLEDI – RJAVI MEDVED

Učenec spozna življenjski prostor rjavega medveda, njegove navade in značilnosti. Projekt Rjavi medved izvajamo vse leto, glede na letni čas pa lahko izvajanju projekta dodamo specifične aktivnosti (npr. hibernacija, prehranjevanje …).

Starost: 1., 2., 3., 4. razred

Igre vlog: rjavi medved z vidika gozdarjev, naravovarstvenikov, lovcev, kmetov, lokalne skupnosti …

Učenec:

  • spozna rjavega medveda
  • spozna njegovo življenjsko okolje
  • razume nevarnosti ob srečanju z rjavim medvedom in zna odreagirati ob tem
  • v gozdu išče sledi medveda in drugih gozdnih živali
  • spozna gozd kot življenjski prostor (mahovi, lišaji, podrast, drevesa, talne živali, gozdne živali …)

spozna potok kot vir vode za rjavega medveda in druge gozdne živali (raziskuje in razume pomen čistosti vode, potok kot vir vode nekoč in danes …)

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …