EKO ŠOLA

Ravnanje z odpadki 2009/2010 - zaključno poročilo

Ob koncu letošnjega šolskega leta smo uspešno zaključili naslednje zbiranje surovin in odpadkov:

Odpadni papir, časopisi ter revije (za Fundacijo pisma srca) 36 kg
PET zamaški (Karitas) 4,45 kg
Kartuše in tonerji (organizacija Rdeči noski) - ni še polna škatla 4,30 kg
Odpadne baterije (sodelovali z ZEOS) 3,3 kg
Kartoni, steklo, plastika (Komunala Kočevje) ekološki otok

EKODAN v domu Jurček

V ekodomu Jurček smo 28. Maja, na svetovni dan sonca, izvedli ekodan. Pri nas smo gostili otroke iz OŠ Rogaška Slatina, katerim smo ob zaključku našega bivanja pripravili orientacijski tek z naravoslovno – ekološko vsebino. Otroci so se razdelili v skupine, katere so morale iskati skrite namige, le-ti pa so jih pripeljali do ekoloških vprašanj. Skupine, ki so tekom tedna pozorno spremljale dogajanje okoli sebe so zlahka opravile z 10 vprašanji in potjo. Ob zaključku dneva smo razglasili rezultate in prvim trem skupinam podarili spominska priznanja.

Ob pregledu odgovorov smo se nasmejali ugotovitvi, da imajo v Rogaški Slatini travo, ki je nevaren odpadek.

____________________________________________________________________________________________________________

Zbiralna akcija »Naravo varuj, aparate in baterije ločuj!«

V marcu in aprilu smo se pridružili zbiralni akciji, v kateri smo zbirali odslužene gospodinjske aparate, odpadno elektronsko opremo ter sijalke in baterije. Na vidna mesta naše šole smo obesili obvestila, pri pouku varstva okolja pa smo učence seznanjali s posledicami nepravilnega ravnanja in odmetavanja v naravo. Ob zaključku akcije je tovornjak ZEOS-a odpeljal 5 kosov velikih gospodinjskih aparatov, 1 kos malih gospodinjskih aparatov, 2 odpadna mobilna telefona, 10 sijalk in 3,3 kilograma odpadnih baterij.

Ob zaključku akcije se zahvaljujemo vsem, ki odpadnih aparatov, sijalk in baterij ne odmetavajo v naravo!

_____________________________________________________________________________________________________________

 Spomladansko čiščenje okolice doma Jurček

Aprila smo se pridružili vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Pri naših zunajšolskih dejavnosti v okolici Kočevja opazujemo, kje se kopiči največ odpadkov. Po premisleku smo se odločili, da si letošnje spomladansko čiščenje zasluži kraška reka Rinža, v katero nepridipravi odmetavajo plastenke, pločevinke, polivinil in stiropor.

Pri čolnarjenju po reki so učenci popisali najbolj onesnažene predele, ki smo jih označili na zemljevidu. Pri akciji smo se pridružili ribiški družini Kočevje, s pomočjo ribičev pa smo očistili 2 kilometra rečnih bregov, pri tem pa nabrali 7 kosov 120-litrskih vreč odpadkov. Zaradi močno umazanih odpadkov, se po priporočilih koordinatorke nismo odločili za ločevanje.

Čudovit sončen dan se je končal z golažem, odpadke pa so vojaki Slovenske vojske odpeljali na deponijo.

Na načrtu smo označili mesta večjega onesnaženja:

Označena mesta večjih odpadkov

 Slike iz čistilne akcije:

_______________________________________________________________________________________________

 Ekoideja – Vetrnice

Nekega vetrovnega jesenskega dne nam je veter kuštral lase, odpadlo listje pa vrtinčil po zraku, da je bilo veselje. Po sprehodu smo se pogovarjali o jesenskem vremenu, otroci pa nikakor niso mogli pozabiti vrtinčastega vetra. Tako je padla ekoideja - izdelajmo si vetrnico, ki jo bo poganjal veter.

Učenci so na debelejši list narisali vzorec, ga pobarvali ter s škarjami izrezali lopatice za vetrnico. Vsak je sestavil svojo vetrnico, učitelj pa je pomagal pri pritrjevanju vetrnice na leseno držalo. Ko je bila vetrnica končana je sledilo poizkušanje, najprej v razredu, nato pa zunaj.

Zunaj je veter spet vztrajno kuštral lase, tokrat pa se je v vetru zavrtelo še 24 pisanih vetrnic.  

_______________________________________________________________________________________________

Izdelava ptičje krmilnice in spoznavanje ptic pevk

 V zimskem času smo v domu Jurček izdelovali ptičje krmilnice, ki smo jih obesili zunaj šole in spoznavali ptice, ki ostanejo pozimi doma.

Na začetku smo se dogovorili za načrt in izvedbo, spoznali orodje ter si uredili delovni prostor. Gospod upravnik nam po načrtu narezal večje kose lesa, da smo lažje začeli. Učenci so se razdelili v skupine, se dogovorili za delitev dela nato pa smo začeli. Veliko je bilo merjenja, žaganja in zabijanja žičnikov. Pri zabijanju so učenci spoznali, da ni vse v moči, ampak predvsem v tehniki. Na koncu smo ptičjo krmilnico še pobarvali, ji pritrdili kovinsko zanko ter jo obesili na drevo ob domu.

Ptice smo hranili s ptičjimi semeni, ki so nam jih prijazno odstopili na Zavodu za gozdove Slovenije - Območna enota Kočevje, starejšimi jabolki ter ptičjimi pogačami. Pri opazovanje ptic smo ugotovili, da v naši okolici prevladujejo sinice.


Ravnanje z odpadki 2009/2010

V letošnjem šolskem letu smo se poleg ustaljenega ločevanja odpadkov na steklo (ekootok), embalažo (ekootok) ter papir in karton (Šport Špas in ekootok) odločili, da nadaljujemo z zbiranjem plastičnih pokrovčkov plastenk (Karitas), tonerjev in kartuš (rdeči noski), izrabljenih baterij (nevarni odpadki) ter bioloških odpadkov (Biotera, Domžale).
Začeli pa smo novo akcijo. Zbiranje odpadne elektronske opreme. Akcija bo potekala celo šolsko leto, ko pa se bo nabrala večja količina odpadkov, jo bomo peljali na zbirni center Barje (Ljubljana), kjer jo bodo reciklirali.

Takoj na začetku leta je akcija že obrodila prve sadove. Na zbirni center Barje smo odpeljali 42,5 kg električni odpadkov!
 Električni kabli        
10,3 kg
Rabljena el. oprema
 11,7 kg
 Plastika, ohišja
 6 kg
 Barve, laki, topila
4,8 kg
 Drobna el. oprema
9,7 kg
 
Električni kabli Drobna el. oprema
Barve, laki, topila, lepila 42 kg el. opreme na zbirnem centru Barje
 
Ekolistina doma Jurček - 15.10.2009

 


 Podpis ekolistine v CŠOD domu Jurček

V domu Jurček smo se lansko leto priključili programu »ekošola kot način življenja«, ki izobražuje mlade o okoljski problematiki. Program zahteva sledenje sedmim korakom, ki ekoprogramskemu svetu doma narekujejo okoljevarstveno delovanje na lokalnem nivoju. S pomočjo učencev, ki jih gostimo v domu, lokalnim prebivalstvom ter predstavniki lokalnih podjetij (Komunala Kočevje) ter zavodov (Zavod za gozdove Slovenije - OE Kočevje) smo večkrat izpeljali različne projekte, s katerimi želimo našim učencem pokazati, da je varovanje okolja pomembna vrednota.
Tako smo izpeljali že naslednje uspešne projekte: natečaj za izbor ekoznaka, projekt Šola v naravi in trajnostni razvoj, sajenje avtohtonih dreves, prednovoletne ekovoščilnice, spomladansko čiščenje okolice doma Jurček, sodelovanje pri akciji »Naredimo Kočevje spet zeleno«, pobiranje plastenk na reki Rinži, zbiranje nevarnih odpadkov (baterij in kartuš), zbiranje papirja za fundacijo Pisma srca, zbiranje plastičnih zamaškov za Anžeta in Karitas ter ločeno zbiranje odpadkov.
O projektih obveščamo lokalne medije, vodimo ekooglasno desko ter na spletni strani objavljamo rezultate naših akcij. Zadnji korak pred podelitvijo zelene zastave, s katero bomo nagrajeni za naše prizadevanje, je bil podpis ekolistine. Ekolistina je dokument s katerim smo se učitelji, učenci, predstavniki lokalnih oblasti ter podjetij zavezali, da bomo s skupnimi močmi sledili ciljem, ki smo jih zapisali na ekolistini.
Ekolistino smo slovesno podpisali 15. oktobra, ko so se skromne slovesnosti v domu Jurček udeležili učenci četrtih razredov OŠ Dekani iz Dekanov ter OŠ Riharda Jakopiča iz Ljubljane, naši prijatelji in povabljenci: župan občine Kočevje in poslanec državnega zbora Janko Veber, direktor CŠOD Matjaž Zajelšnik, koordinatorka ekošole kot načina življenja Milena Polak, direktor Komunale Kočevje Leon Behin ter vodja ZGS - OE Kočevje Bojan Kocjan. Po kratkem nagovoru povabljencev in odličnim glasbeno-plesnim programom, ki so ga pripravili učenci obeh šol, smo slovesni podpis ekolistine zaključili še s simbolno posaditvijo jerebike in odprtjem ekološkega otoka, ki ga naši učenci že pridno polnijo.
 
    

Ravnanje z odpadki 2008/2009
 V šolskem letu 2008/09 smo se zelo trudili, da bi pred ekodom dobili ekološki otok. Žal nam (še) ni uspelo. Zbirali pa smo papir in karton, ga ob koncu leta odpeljali na Dinos, znesek pa hoteli nameniti fundaciji Pisma srca. Zbrali smo (le) 24 kg papirja, kar je premalo za plačilo bančne nakaznice. Poleg papirja smo namensko zbirali še plastične pokrovčke (za Anžeta in Karitas), izrabljene baterije (zbirni center Barje) ter izrabljene kartuše in tonerje (rdeči noski).
 

Zbrali smo 2,10 kg plastičnih zamaškov Zbrali smo kar 2,5 kg izrabljenih baterij Nabralo se je tudi nekaj kartuš in tonerjev
 

Dan zemlje v CŠOD domu Jurček - 22. april 2009

Ob dnevu zemlje smo v našem domu gostili učence 2. razreda OŠ Mirana Jarca iz Ljubljane. Ekodan smo začeli s čolnarjenjem po reki Rinži, kjer smo si ogledali, kako grdo ljudje ravnajo z reko. Ker je bil dan čudovit, otroci pa odlično razpoloženi, smo sklenili, da naredimo nekaj dobrega za reko. Pod mostom smo zagledali staro kolo in ga s skupnimi močmi potegnili na breg. Po premoru in malici smo se odločili, da tudi preostanek dopoldneva preživimo zunaj in združimo prijetno s koristnim. Pridružili smo se učencem kočevskih vrtcev, osnovnih ter srednjih šol v akciji »Naredimo Kočevje zeleno«. S skupnimi močmi smo pobirali odpadke v okolici našega doma. Naši otroci pa so nabrali kar 4 velikanske vreče, ki nam jih je podarilo podjetje Komunala iz Kočevja. Ekodan smo zaključili s prijetno mislijo, da smo vsaj en dan v letu naredili nekaj lepega za naš planet.
 
 
 

Spomladansko čiščenje okolice CŠOD doma Jurček - april 2009

 Ko v začetku pomladi skopni sneg in odkrije odpadke, ki jih brezvestni ljudje odvržejo, se v domu Jurček tradicionalno odločimo za čiščenje poti v okolici doma Jurček. Tokrat smo se ob sodelovanju toplega aprilskega sončka odločili, da očistimo 5 kilometrsko pot med Kočevjem in smučiščem pri Dolgi vasi. Z otroci 2. in 3. razreda OŠ Livada iz Ljubljane, in 3. razreda OŠ Gorica iz Velenja, smo se sprehodili do trim steze Pod Hribom, kjer smo si dodobra razmigali ude, nato pa nadaljevali do smučišča, kjer so se otroci okrepčali z malico ter pozabavali na bližnjih igralih. Ob vračanju so otroci opazovali bližnjo okolico poti ter iskali odpadke, ki ne sodijo v neokrnjeno naravo. Tako smo veliko vrečo smeti napolnili s praznimi škatlicami za cigarete, pločevinkami, ovitki bonbonov, embalažnimi vrečkami. Odkrili pa smo tudi črno odlagališče z gradbenimi odpadki.
Vsi udeleženci čiščenja poti so ugotovili, da je metanje odpadkov v naravo zelo neprimerno dejanje. Na koncu je seveda sledila gasilska fotografija, napolnjeno vrečo pa smo postavili v sredino.
 
 
 

   Natečaj za izbor ekoznaka

 V šolskem letu 2008/2009 smo izvedli natečaj v risanju ekoznaka doma Jurček. Učenci od prvega do četrtega razreda osnovnih šol, ki smo jih gostili v domu Jurček so z barvicami narisali ekoznak, ki bo predstavljal naš ekodom. Narisali so več sto slik, ki jih je ekoprogramski svet pregledal ter se odločil za znak, ki ga je narisala LORENA PRAPROTNIK, učenka 4.a razreda OŠ Horjul. Znak prikazuje simbol doma Jurček, ki raste oziroma živi v čisti naravi, kjer je trava še zelena ter nebo modro. Živi v čistem okolju, nasmeh na ustih pa sporoča optimizem za prihodnost…
 
 
EKOZNAK, dom JURČEK
Avtor: Lorena Praprotnik, 4.a, OŠ Horjul

Poročilo o sajenju sadnih dreves

V CŠOD domu Jurček smo bili zelo veseli novice, da lahko sodelujemo pri akciji posaditve avtohtonih sadnih dreves v okolici doma, saj smo se ravno pripravljali na podoben projekt. Zato se ob dostavi dveh hrušk in dveh jablan nismo nič obotavljali, in z učenci 4. razreda osnovne šole iz Velike Nedelje zavihteli rokave in po navodilih sadjarstva Mirosan izkopali štiri sadilne jame ter vanje dodali kompost. Ker smo posadili mlada drevesa, ki bodo potrebovala dodatno oporo, smo jim dodali še količek za oporo. Po sajenju in utrditvi zemlje so učenci drevje izdatno zalili. Ker se podobni dogodki dogajajo redko, so pri sajenju iz bližnje okolice prišli sosedje, ki so se navduševali nad pozitivno idejo ter brezhibno izvedbo.
Pri sajenju dreves smo opazili, da so učenci z zanimanjem opazovali potek sajenja dreves, saj je to pri sodobnem načinu življenja zelo redek dogodek. Še posebej je potrebno pohvaliti posameznike, ki so kar tekmovali pri uporabi lopate ter samokolnice.
Dobro bi bilo, če bi sajenje dreves postala spomladanska praksa na vseh zainteresiranih vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Za piko na i, pa smo poskrbeli s pritrditvijo tablice, na kateri je označen donator, napis ekošola ter zapisana vrsta drevesa, da bodo učenci sploh vedeli, katere plodove jedo.
 
  

                       

Ekošola kot način življenja je program evropskega združenja in je sestavni del prizadevanju EU za okoljevarstveno izobraževanje, da organizirano in načrtno pospešuje okoljsko izobraževanje in ozaveščanje v Evropi in v svetu. S programom želimo doseči:

  • da okoljsko izobraževanje postane del ciljev in vsebin vsakega šolskega predmeta,
  • celostno prepoznavanje  in reševanje okoljskih problemov,
  • vključevanje v program oblikuje pri mladih državljansko kulturo in gradi samozavest
  • izboljševanje medsebojnih odnosov v šoli in okolici
  • da mladi ob okoljskih dejavnostih razvijajo kreativnost, inovativnost in oblikujejo in imenujejo nove ideje,
  • da se učenci vključujejo v demokratično odločanje pri reševanju okoljskih problemov
  • vzpodbujati in izvajati pilotne projekte s področja izobraževanja za trajnostni razvoj

V šolskem letu 2008/2009 smo se zaposleni v domu Jurček odločili, da sodelujemo v programu Ekošola kot način življenja.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …