DomoviCŠOD OE BohinjKolesarski in pohodniški izleti

Kolesarski in pohodniški izleti

in zanimivosti v okolici doma Bohinj

Zemljevid

Naravne in kulturne znamenitosti Bohinja

Slap Savica

Od številnih pritokov Bohinjskega jezera je najbolj pomembna Savica. Njene vode prihajajo na dan iz podzemlja Doline Triglavskih jezer v steni Komarče kot slap Savica, ki je najbolj znan in obiskovan slovenski slap.

Največji slovenski pesnik France Prešeren je svoj poklon Bohinju in slapu Savica zagotovo spisal v pesnitvi Krst pri Savici.

Cerkev Sv. Janeza Krstnika

Najbolj znamenita podružnična cerkev v Bohinju stoji ob Bohinjskem. jezeru. Zgrajena je bita verjetno že pred letom 1300. Slogovno je najbogatejša stavba v Bohinju saj zajema čas od romantike do baroka.

Korita Mostnice

Korita Mostnice se nahajajo v alpski dolini Voje, ki leži severovzhodno od Bohinjskega jezera, blizu naselja Stara Fužina. Korita Mostnice so približno dva kilometra dolga soteska, ki jo je izdolbel potok Mostnica.

Planšarski muzej v Stari Fužini

Planšarski muzej je muzej sirarstva in planšarstva v Bohinju. Urejen je v nekdanji vaški sirarni v naselju Stara Fužina. Sama stavba je bila zgrajena leta 1883.

Vas Studor

Studor je naselje, ki leži v Zgornji Bohinjski dolini. Vas je poznana predvsem po dvojnih kozolcih ali toplarjih, ki jih lahko vidimo na travniku pod naseljem. Vas Studor ima 11 zaščitenih hiš. Zelo znana je Oplenova hiša, v kateri je muzej bivalne kulture.

Razgledne točke

Vodnikov razglednik (1017 m) je razgleden vrh, ki se nahaja nad vasjo Koprivnik. Do Vodnikovega razglednika lahko dostopamo iz vasi Jereka, od koder traja pot približno eno uro ali iz vasi Koprivnik, od koder je od cerkve približno pol ure nezahtevne hoje.

Peč je razgledna točka z najlepšim pogledom na Bohinjsko jezero. Iz Stare fužine je dostopna v 30 minutah po urejeni stezici.

Rudnica je razgledna gora ki deli Spodnjo in Zgornjo bohinjsko dolino. Z vrha je lep razgled na vrhove, ki obdajajo Bohinj.

Vogar je razpotegnjena planina z grbinastimi travniki in številnimi pastirskimi stanovi ter izredno razgledno točko s katere vzletajo jadralni padalci.

Vogel, smučarski center je v zimskem času smučišče, hkrati pa atraktivna razgledna točka in izhodišče za planinske ture.

Vode Bohinja

Vodno kraljestvo Bohinja je izjemno v svoji pojavnosti in obliki. Na videz suha pokrajina v visokih legah je v resnici značilen kraški svet, ki skriva v sebi neprecenljivo vodno bogastvo.

Bohinjsko jezero 

Največje naravno stalno jezero v Sloveniji leži v ledeniško izoblikovani jezerski skledi. Glavni dotok je Savica, ki izvira v slapu pod steno Komarče. Iz jezera izteka Jezernica, ki se po pritoku Mostnice in Suhe nadaljuje kot Sava Bohinjka. Med številnimi pritoki naj omenimo Bistrico, ki se v Bohinjski Bistrici izliva v Savo Bohinjko.

Rastlinstvo Bohinja

V Bohinju raste preko 1000 različnih rastlinskih vrst. Spadajo v tako imenovano alpsko apneniško floro, ki je med najbogatejšimi v Evropi. Zato Bohinj obiskujejo in so ga obiskovali številni znani botaniki. Nekatere rastlinske vrste rastejo samo v Bohinju in so tako dobile ime po Bohinju ali Triglavu (Zoisova zvončnica, Campanula zoysii; modri triglavski svišč, Gentiana terglouensis....).

Živalstvo Bohinja

Pestrost in raznolikost živalskega sveta je posledica lega Bohinja, velika višinska razlika vpliv Sredozemskega morja in geološka podlaga. Med rastlinojedimi živalmi je najznačilnejši gams, ki z zlatimi rogovi nastopa v pripovedki o Zlatorogu. Iz centralnih Alp je bil znova naseljen kozorog, ki je bil iztrebljen pred več kot 300 leti. Prav tako so v 20 st. naselili svizca. Med mesojedimi večjimi živalmi so najbolj značilni ris, divja mačka in rjavi medved, ki pa so v Bohinju zelo redki. Med sesalci moramo omeniti še kuno belico, kuno zlatico in planinskega zajca. V Bohinju živita dve zanimivi kuri, veliki petelin in ruševec. Med pticami je potrebno omeniti planinskega orla. Poleg naštetih živi v Bohinju preko 100 vrst ptic. Med kačami sta najbolj znana strupena modras in gad.

V bohinjskih vodah živi več vrst rib. Avtohtone so potočna postrv, lipan in menek. Zlatovčica je bila vložena v jezero med drugo svetovno vojno.

Kolesarski izleti

20 km dolga in 5 km široka dolina s čudovitim vencem planin in gora ponuja veliko možnosti izletov različnih težavnostnih stopenj, hkrati pa jih bogato začini z našo pestro naravno in kulturno dediščino. Izbirate lahko med najrazličnejšimi kolesarskimi izleti in gorsko-kolesarskimi turami. Večnamenska kolesarska steza poteka po javnih kolovozih poteh mimo slikovitih vasic ob Savi od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera in se nadaljuje do Srednje vasi.

 

 

 

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …