Kje smo

Značilnosti Bohinja
Bohinj je ledeniška pokrajina z veliko geomorfološkimi posebnosti, ki jih je oblikovalo vodovje in kraška podlaga. Prebivalstvo z naselji in poselitvijo, kmetijstvom, planšarstvom, železarstvom, zimskim in letnim turizmom ter prometom pa sooblikuje pokraijo skozi čas in zgodovino. V dolini je spznavamo različne gospodarske dejavnosti, pomen varovanje naravne pokrajine, rastlinstvo in živalstvo, kulturno in naravno pokrajino ter vpliv človeka na preoblikovanje naravne pokrajine.
 
Značilnosti naravnega okolja
Ledeniška dolina v Alpah z alpskim podnebjem in geološkimi posebnostmi alpskega sveta. V neposredni bližini je Bohinjsko jezero, številne tekoče vode, rastlinstvo in živalstvo alpskega sveta, termofilna flora in favna, nedaleč pa tudi pragozd Lopata na Voglovi Jelovici in mokrišča v okolici jezera - trstišče v Ukancu.
 

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …