Covid 19

Navodila za goste in druge uporabnike storitev CŠOD

Spoštovani, glede na trenutno epidemiološko situacijo vas zaradi varovanja vašega zdravja in zdravja drugih gostov v času bivanja v CŠOD prosimo, da upoštevate navodila za zmanjševanje možnosti prenosa morebitne okužbe. 1. Dosledno upoštevajte navodila osebja glede hišnega reda. 2. Seznanite se s slikovnimi navodili za ustrezno umivanje in razkuževanje rok, varno uporabo mask ter drugimi navodili, ki so v objektu nameščena na več mestih. 3. Dosledno upoštevajte načela zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 m, razen med člani istega gospodinjstva. 4. Omejujte številčna druženja. 5. Dosledno skrbite za higieno rok z umivanjem z milom in vodo ali razkuževanjem po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov. 6. Z rokami se ne dotikajte obraza, zlasti ne ust, nosu in oči. 7. V zaprtih prostorih je za celoten objekt, z izjemo lastne sobe, ob upoštevanju ohranjanja zadostne medosebne razdalje v času epidemije obvezna tudi uporaba obrazne maske. 8. V primeru uporabe skupnih sanitarij v sanitarije vstopajte posamično oziroma glede na velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. V sanitarijah se čim manj dotikajte različnih predmetov in površin. 9. Ob prihodu v jedilnico si razkužite roke in se nato čim manj dotikajte različnih predmetov (npr. telefonov) in površin, po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov pa si roke ponovno razkužite. Roke si razkužite tudi ob odhodu iz jedilnice. 10. Za jedilno mizo uporaba maske ni obvezna, a še vedno velja, da je v zaprtih prostorih, npr. pri prihodu do mize, odhodu od mize ter pri uporabi sanitarij obvezna uporaba obrazne maske, ki si jo ob povratku k mizi zatem varno snamete. 11. V primeru, da pri sebi zaznate znake okužbe dihal, o tem takoj obvestite osebje CŠOD. Navodila veljajo dokler je v državi prisoten virus SARS-CoV-2. Navodila sproti posodabljamo glede na veljavne smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). C

Pravila skupni prostori CŠOD OE Bohinj 

 Jedilnica/kuhinja je odprta v času obrokov. V primeru, da je v domu gostov do vključno 40, je zajtrk od 8.00 do 9.00, kosilo od 13.00 do 14.00 in večerja od 18.30 do 19.30. V primeru, da je v domu več kot 40 gostov, je zajtrk za goste v prvem in tretjem nadstropju (prva skupina) od 7.30 do 8.00, za goste v drugem in četrtem nadstropju (druga skupina) od 8.30 do 9.00. Kosilo za prvo skupino je od 13.00 do 13.30 za drugo od 14.00 do 14.30. Večerja za prvo skupino je od 18.00 do 18.30, za drugo od 19.00 do 19.30. V vmesenem času se jedilnica pospravi in razkuži. Enako velja tudi za čas po zaključku obrokov. Naprošamo vas, da upoštevate razpored obrokov. Informacije glede razporeda obrokov dobite na recepciji CŠOD OE Bohinj.  

 • Učilnice ter družabni prostori so zaprti. Odpirajo se le za skupine, ki so termin rezervirale na recepciji, uporabnina skupnih prostorov se obračunava po ceniku. Po uporabi se prostori očistijo in razkužijo. 

 • Garderoba v kleti je na voljo uporabnikom. Upoštevati je potrebno socialno distanco.  

 • Skupne sanitarije v pritličju so zaklenjene, gostje uporabljajo svoje v sobah. 

 • Dvigalo je operativno vendar ga ne uporabljamo. Dostop do sob in drugih prostorov je preko stopnišča.  

 • Zunanji obiskovalci ne uporabljajo skupnih prostorov v objektu, velja tudi za sanitarije. 

 • Na recepciji se gostje prijavljajo individualno, ohranja se socialna distanca, obvezna je uporaba maske.  

 • Glavni vhod na recepciji je odprt v času obratovanja le-te. Ko recepcija ne obratuje, gosti uporabljajo vhod v kleti skozi garderobo. 

 • V vseh prostorih CŠOD OE Bohinj je obvezna uporaba čiste obutve/copat.  

 •  

  Pravila v jedilnici CŠOD OE Bohinj 

         Jedilnica/kuhinja je odprta le v času obrokov. 

  • V jedilnici je 20 miz, za vsako mizo so štirje stoli. Skupaj lahko v jedilnici hkrati obeduje 40 oseb. Naprošamo vas, da ne dodajate dodatnih stolov k mizam, ali jih prinašate od ene do druge mize. Za mizo sedimo diagonalno, da zagotavljamo zadostno medsebojno razdaljo. 

  • Vstop v jedilnico je skozi označena vrata, enako velja za izhod. Skozi vrata za vhod ne izstopamo, skozi vrata za izhod ne vstopamo. 

  • Vsa hrana se deli na delilnem pultu v kuhinji. Do delilnega pulta vstopamo posamično. Za delilnim pultom je obvezna uporaba maske. Masko uporabljamo v jedilnici tudi v primeru, ko ni zagotovljena zadostna medsebojna razdalja.  

  • Na delilnem pultu hrano delijo zaposleni v kuhinji. To velja za vse glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerja) ter malice. Jedilni pribor delijo kuharji. Postrežno se deli tudi solata. Solatni bar ne deluje.  

  • Po obroku so gostje dolžni pospraviti mize za seboj. Posodje in jedilni pribor se pospravi na za to določeno mesto.  

  • Gostje so dolžni upoštevati razpored obrokov glede na njihovo nastanitev.  

  • V primerih, da delitev obrokov poteka v več izmenah, se jedilnica med izmenami zapre, očisti in razkuži. 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …