Tematski tedni

Tematskii teden: TEHNIKA VSEPOVSOD

Namenjen je učencem 4.–9. razreda OŠ.

Učna in tehnološka oprema v domu in neposredni okolici doma Trilobit ter kader doma omogočajo izvedbo ciljev in vsebin v skladu z učnimi načrti. Projekt lahko izvedemo kot projektni teden, projektni vikend, lahko pa tudi kot dan dejavnosti.

Šole lahko izbirajo med različnimi vsebinami, povezanimi s tehniko:

 • hidrocentrala Javorniški Rovt (gonila, prenosi, merilni inštrumenti, prevodniki, izolatorji, elektrika, orodje …)
 • centralna kurjava in kroženje vode
 • vodno zajetje, porabniki vode v domu in neposredni okolici
 • tehnologija čiščenja vode (čistilna naprava ob domu, maketa čistilne naprave)
 • recikliranje odpadkov – zakaj?, izdelava izdelkov
 • tehnologija oglarjenja (teoretično in praktično)
 • zgodovina železarstva – od prvih plavžev do sodobne proizvodnje jekla; ob domu imamo maketo stare talilne peči
 • stara tehnologija rudarjenja – ogled rudnika manganove rude in prikaz rudarjenja pred stoletji
 • preparacija fosilov
 • obdelava naravnega kamna (žaganje, brušenje, poliranje, vrtanje)
 • izdelava mozaika
 • izdelava kalupov in odlivanje (fosilov) ter barvanje odlitka
 • pletenje zapestnic
 • predstavitev domače obrti – izdelava umetnih vab za ribiče
 • preživetje v naravi – izdelava ribiške palice, trnka in vabe
 • preživetje v naravi – izdelava filtra za čiščenje vode
 • preživetje v naravi – izdelava ognjišča, prižiganje ognja brez vžigalic in varnost
 • prva pomoč – izdelava improviziranih nosil v naravi za prenos poškodovanca

Pohodniški teden Z ORIENTACIJO

je športno obarvan in vezan na idealne naravne pogoje v okolici Doma za izvedbo pohodov in orientacije. Poudarek je na spoznavanju vpliva gibanja na organizem, varni hoji v naravi, osnovah orientacije in preživetju v naravi. V programu sta dva daljša in dva krajša pohoda, ki vključujeta dejavnosti, kot so merjenje srčnega utripa, poraba kalorij, pomen nadomeščanja tekočine in mineralov, orientacija z naravnimi znaki, kompasom, karto, GPS-om, čiščenje vode v naravi, izdelava zavetišča v sili, osnove prve pomoči pri nezgodah v naravi, izdelava improviziranih nosil, kurjenje ognja … Poleg tega so lahko po izboru šole vključene tudi druge dejavnosti (veslanje, plezanje, lokostrelstvo, užitne divje rastline …).

Naravoslovni dan: KAMNINE IN PRST

Dan dejavnosti je namenjen učencem 6. razredov, v njem učenci spoznavajo kamnine, njihov pomen za človeka ter raziskujejo nastanek in lastnosti prsti.

Učenci v različnih vzorcih kamnin, nabranih v okolici, poiščejo podatke, ki bi jim lahko povedali kaj o razmerah, kakršne so vladale v času njihovega nastanka. Na podlagi zgradbe kamnin, teksture in strukture ter fosilov sklepajo, v kakšnem okolju lahko nastajajo posamezne kamnine. Kamnine razporedijo po starosti, pri čemer ugotavljajo spremembe, ki so se dogajale skozi milijone let. To dopolnimo z ogledom didaktičnega filma o nastanku Alp.

Učenci si tudi ogledajo domsko zbirko fosilov, najdenih v okolici, med drugim tudi trilobite, izumrle živali, po katerih se imenuje naš dom. Naučijo se izdelati repliko fosila. Vsak učenec napravi odlitek po kalupu, izdelanem iz originala.

Na terenu si ogledamo nahajališče plasti peščenjaka s fosili, ki dokazujejo, da je bila pred 60 milijoni let na območju Zgornje Gorenjske morska obala s peščenimi plažami, na katerih so rasle palme in kjer se je neka pradavna reka izlivala v morje. Na poti na različnih profilih naberemo vzorce plasti prsti z različnih kamninskih podlag in se pogovarjamo, kako in iz česa sploh nastaja prst ter kakšen je njen pomen za živo naravo in človeka. Učenci spoznajo tudi mineral kremen in s kladivci preizkusijo trdoto ter ugotovijo, da se pri tem sprošča toplotna energija. Na apnencu napravimo preizkus s kislino.

Izdelamo barvne profile prsti, ugotavljamo, katera je bolj vlažna, katera bolj zračna, katera ilovnata ali peščena in tako dalje. Nabrane vzorce kamnin sortiramo po nastanku in jih uredimo za šolsko zbirko.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …