Projektni tedni

Projektni teden: KULTURNA DEDIŠČINA BELE KRAJINE (S PLESI)

Starost: 9. razred OŠ in srednje šole

Učenci pet dni aktivno raziskujejo kulturno dediščino Poljanske doline v Beli krajini.

Učenci so razdeljeni v manjše skupine glede na interese, odpravijo se na teren, kjer vsaka skupina s pomočjo intervjujev, anket in opazovanj (pripovedovanje domačinov, fotografiranje, snemanje …) pridobi informacije o svoji izbrani temi. Temo si vsaka skupina izbere izmed ponujenih tem ali pa predlaga svojo. Rezultate raziskav dopolnijo z izsledki iz predložene literature in po potrebi s samostojno najdenimi informacijami z interneta. Svoje ugotovitve strnejo v končni izdelek, ki ga plenarno predstavijo – multimedijsko ali s pomočjo plakata ali drugega izdelka.

Terensko delo je vezano na vremenske razmere. Če dežuje ali sneži, se izvaja v okolici doma – v vasi Radenci, v lepšem vremenu pa lahko raziskovanje poteka v sosednjih naseljih (Sodevci, Stari trg, deloma tudi Dol in Breg). Delavnice in obdelava podatkov se izvajajo v domu.

 

Vikend program: USKOKI V BELI KRAJINI

Starost: 8. rezred OŠ

Pribežniki pred Turki (Uskoki) so se v Beli krajini naselili v času turških vpadov. V večini so bili srbskega izvora in pravoslavne veroizpovedi. V skoraj petstoletnem obstoju na tem območju se je večina njihovih potomcev postopno asimilirala. Štiri vasi (Bojanjci, Marindol, Miliči, Paunoviči) pa so ves ta čas predstavljale srbski otok sredi večinskega belokranjskega prebivalstva, in tako jim je uspelo ohraniti svojo kulturo, običaje, vero in jezik vse do današnjih dni. Žal se v zadnjih nekaj desetletjih pri njih dogajajo velike spremembe – mladi ne govorijo več srbsko, vse več je mešanih zakonov, opuščajo svoje običaje, nočejo se več razlikovati od ostalih Belokranjcev ... Danes jih tukaj živi le še manj kot 300. Pred našimi očmi tako počasi izginja njihova bogata dediščina, ki je v preteklosti v Beli krajini pustila pomemben pečat na različnih področjih.

V sklopu vikend programa bodo učenci obiskali uskoško vas, si ogledali pravoslavno cerkev, spoznali tipično uskoško kmečko hišo z gospodarskim poslopjem (dvor) in se spoznali z belokranjskimi Srbi uskoškega izvora. V domu CŠOD bodo pripravili belokranjsko pogačo, ki smo jo Belokranjci prevzeli ravno od njih. Zaplesali bodo bojanjske plese srbskega izvora – kola, ki so jih v Beli krajini plesali že pred več stoletji, mnogo pred nam vsem dobro poznano Lepo Anko. Tako bodo učenci na različne načine spoznali delček bogate uskoške dediščine.

 

Projektni teden: VODA REKE, KALA IN POTOKA

Starost: 8. in 9. razred OŠ

 Cilj projektnega dela je ugotoviti kakovostni razred raziskovane vode. Delo bo potekalo na treh različnih lokacijah, in sicer vzdolž brega reke Kolpe, v bližnjem potoku in Radenskem kalu. Učenci bodo razdeljeni v manjše delovne skupine (po 3-4 učenci na skupino).

Delovne skupine opravijo tri različne metode ugotavljanja onesnaženosti voda, in sicer kemijsko analizo vode, določijo bioindikatorske vrste raziskovane vode ter opravijo širšo ekološka ocena onesnaženosti voda s pomočjo kriterijev petnajstih lastnosti.

 Delovne skupine si na začetku raziskovanja postavijo hipotezo, katero onesnaževalo bo prisotno v najvišji koncentraciji. Ob predhodnem spoznanju glavnih onesnaževalcev vode (nitratni, nitritni, fosfatni, amonijevi ioni, ter posledično pH) ter glavne povzročitelje onesnaževanja, dobijo delovne skupine navodila za delo na terenu.

Vsaka delovna skupina predstavi analizo rezultatov vseh treh opravljenih metod ter naredi primerjavo z ostalimi skupinami. Ker opravita  dve delovni skupini raziskovanje iste vzorčne vode lahko naredimo primerjavo rezultatov še med omenjenimi skupinami.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …