Kje smo

Zemljevid

Značilnosti naravnega okolja

Kolpa, najdaljša slovenska dinarska reka, je desni pritok Save. Teče po ozemlju, ki ga seka več tektonskih prelomov. V strugi reke prevladujeta prod in mivka. Kolpa je ena najbolj slikovitih, naravno ohranjenih in čistih rek.

Na območju gozdnate Poljanske gore zasledimo predvsem kredne apnence in dolomite, v katerih je skritih veliko podzemnih jam in brezen. Floristično in favnistično so izjemno zanimiva toploljubna strma pobočja Velike in Male stene nad Radenci. Radenci ležijo v območju, kjer prihaja do mešanja kontinentalnih, panonskih in mediteranskih podnebnih vplivov. Pogosti so mrzli izviri, bodisi kot stalni izviri ali visokovodni bruhalniki.

Značilnosti Poljanske doline

Manjša naselja imajo številne ohranjene stare objekte z značilno ljudsko arhitekturo in senožetnimi sadovnjaki, ki so odraz skromnega življenja.
Med kulturnozgodovinsko dediščino uvrščamo grad Vinico ter zaščitene domačije, kovačijo, zidanico in kaščo.
Po Kolpi teče 113 km dolga državna meja med Slovenijo in Hrvaško.
Na tem območju prihaja do mešanja različnih kultur. Zato je tu oblikovana značilna folklora (ljudska glasba, plesi in narodna noša). Slikovita pokrajina privablja številne ljubitelje neokrnjene narave.

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …