Projektni tedni

Vikend za nadarjene: Morska raziskovanja in potepanja (naravoslovje)

Od petka popoldne do nedeljskega kosila bomo spoznavali morsko in obmorsko okolje, opravili naravoslovne meritve, nabrali in poimenovali morske organizme, opozorili na problematiko onesnaževanja in degradacijo priobalnega pasu.

Predvidene vsebine:

Petek popoldne: ogled Krajinskega parka Strunjan, solinarstvo, življenje v bibavičnem in pršnem pasu morja.

Sobota: dopoldne raziskovalno terensko delo v obliki orientacijskega pohoda; popoldne: sredozemsko rastje in jezeri v Fiesi, razne športne aktivnosti (nordijska hoja, lokostrelstvo, ultimate frizbi), možnost tudi  sprehod v Piran, ogled mesta in Akvarija..

Nedelja: ogled naše obale z ladjo, ogled Sečoveljskih solin in muzeja, trajnostni razvoj turizma.

Urnik bomo prilagodili glede na želje in načrte učiteljev šole..

 

Tematski teden: OB ROBU MORJA

Ciljna skupina: 6. do 9. r. OŠ    

Trajanje: petdnevni program

Namen programa je približati učencem zanimivosti naravne in kulturne dediščine najlepšega dela primorske regije, Fiese s širšo okolico. Lokacija doma Breženka v Fiesi je izvrstna, saj njegova lega v neposredni bližini morja in zavarovanega območja fieških jezer omogoča varna in poglobljena raziskovanja zanimivosti naravne, morske dediščine tega območja. Proti vzhodu nas pot pripelje do Strunjanskega krajinskega parka. Zavarovano naravno območje ponuja strunjanske klifne stene, ki so porasle z bogatim sredozemskim in submediteranskim rastjem, Strunjanske soline, laguno Skjuža in naravni spomenik – rt Ronek. Proti zahodu pa nas pot vodi ob morju do kulturnega spomenika, mesta Piran, ki skriva v svojih ulicah in trgih neizmerno število zgodovinskih pripovedk. Neizbežen je tudi ogled akvarija, ki nam razkaže vse morske vrste našega morja.

Vsebinski sklopi tematskega tedna

  1. Biološka raznovrstnost in neživi dejavniki okolja: morska biologija v pršnem, bibavičnem in priobalnem pasu; sredozemsko rastje; fizikalno-kemijske meritve neživih dejavnikov okolja, kot sta voda in zrak, in spremljanje vremenskih dejavnikov.
  2. Kulturna in naravna dediščina: Piran kot kulturni spomenik; zaščitena življenjska območja: naravni spomenik jezeri v Fiesi; Strunjanski krajinski park, Krajinski park Sečoveljske soline, podvodni naravni rezervat rt Madona.
  3. Gospodarske dejavnosti ob morju: turizem, solinarstvo, ribištvo in marikultura: športni in gospodarski ribolov; školjkarstvo; ribogojništvo.

V vse tri sklope so vključene tudi športne aktivnosti. Mednje sodi hoja kot osnova gibanja, za večji pozitivni učinek na zdravje pa si pomagamo s palicami za nordijsko hojo. S kanuji lahko priveslamo do prej omenjenih zavarovanih območij, medtem ko si za bolj oddaljene kraje učenci izberejo vožnjo z ladjico. Ostale vključene športne aktivnosti so še lokostrelstvo, plavanje, supanje in razne igre z žogo.

Izvedba tematskega tedna

Učenci skozi teden izvajajo različne vsebine, povezovalna tema vseh dejavnosti pa je spoznavanje obmorskega življenjskega prostora na naši obali. Vsi učenci sodelujejo pri vseh dejavnostih, saj le tako lahko pridobijo celostno izkušnjo in izoblikujejo pogled na osrednjo temo našega tedna.

Učenci so razdeljeni v skupine (do 6 učencev). Skozi dan in po zaključenih dnevnih dejavnostih si učenci zbirajo ves potreben material za izdelavo zaključnega poročila, ki ga predstavijo v obliki plakatov ali kot elektronsko predstavitev ob koncu tedna

     

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …