Real World Learning

Real World Learning

Z namenom, da poglobljeno raziščemo prakso učenja na prostem, delimo pozitivne izkušnje iz trajnostnega naravoslovja pri delu na terenu in dejavno sodelujemo pri oblikovanju večje e-mreže najboljših praks za pouk na prostem, se je CŠOD pridružil snovanju velikega evropskega projekta z naslovom Resnični svet učenja. Zajel bo na tisoče izobraževalcev in drugih ljudi ter ustanov. V triletni projekt, ki ga je bruseljska komisija Comeniusa ocenila zelo pozitivno, je vključenih sedem ustanov iz šestih držav EU. Projekt obravnava pomembno temo trajnosti v izobraževanju, ki je v skladu s cilji strategije Evropa 2020. Rezultati bodo zapolnili vrzeli v uporabi izobraževanja na prostem. Še zlasti, ker načrtujemo razširitev mreže na evropsko raven.

ČLANEK

Model roke na primeru Učnega poligona za samooskrbo v Dolah, Nina Globovnik, ddr. Ana Vovk Korže

Zemljevid Dole

 

POROČILO KONFERENCE V PLANICI, 2014

POROČILO KONFERENCE V PLANICI, november 2013

Z veseljem vam sporočamo, da je poročilo o dogajanju na 1. evropski RWL konferenci  na voljo na spletu. http://www.rwlnetwork.org/events/exploring-effective-approaches-to-outdoor-learning.aspx Ob poročilu vam je na voljo brezplačni prenos referatov naših udeležencev. Omrežje RWL je na voljo tudi vam, da vključite svoje sezname dogodkov in aktivnosti.

Še več novic najdete na naši, hitro rastoči Facebook strani:  http://www.facebook.com/pages/Real-World-Learning-Network/172915856189923

Če želite vključiti vaše novice in dogodke, prosim sporočite na e-naslov: ida.kavcic@csod.si

Naša naslednja EU konferenca – NARAVOSLOVJE IN TRAJNOST SKOZI UČENJE NA PROSTEM - bo preučila različne pristope k učenju, ki spodbujajo spremembe v vedenju ter načine, kako bi ocenjevali učenje. Podrobnosti lahko najdete na spletni strani http://www.rwlnetwork.org/events/science-and-sustainability-through-outdoor-learning.aspx

Zagotovite si sofinanciranje stroškov s prijavo na CMEPIUS. Na voljo so sredstva iz programa COMENIUS, do 30. 4. 2013.

Če želite postati član RWL mreže, pa vam je na voljo neposredni prijavni spletni obrazec na
http://www.rwlnetwork.org/partners.aspx
 

Prvo leto sodelovanja v projektu RWL
Članek dr. Vlaste Hus
Članek dr. Vlaste Hus
Članek Alenka Bradač

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
PRIJAVA
FIRST INTERNAL NARRATIVE MONITORING REPORT
Članek
POVEZAVA NA SPLETNO STRAN PROJEKTA
Prezentacija o RWL
Eco schools - a case study, Nada Pavšer

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …