DomoviCŠOD OE ŠtrkProjektni in tematski tedni/ vikendi in program za nadarjene

Projektni in tematski tedni/ vikendi in program za nadarjene

Projektni teden: VODA – ČUDOVITA TEKOČINA

Starost: 4. do 9. razred OŠ

Trajanje projekta: pet dni (od ponedeljka do petka)

Cilji projektnega tedna so:

 • spoznati gospodarski pomen in varovanje voda in vodnih virov
 • razvijati eksperimentalne spretnosti in metode raziskovanja
 • spoznati pestrost življenja v vodi
 • seznaniti se s problematiko podzemeljskih voda in posledicami onesnaževanja voda
 • prepoznavanje in razumevanje okoljske problematike ter odgovorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju in trajnostnem oziroma sonaravnem razvoju
 • dvigniti ekološko kulturo pri učencih

Predstavitev projekta:

Učenci v vodi opazujejo, raziskujejo in določajo rastline in živali s pomočjo določevalnih ključev. Z igro vlog ponazarjajo prehranjevalne verige in prehranjevalne splete v vodi. Merijo fizikalno-kemijske parametre in spoznajo, da je onesnaževanje voda vedno večje. Ugotavljajo kakovost vode s pomočjo indikatorskih organizmov.

Ogledajo si čistilno napravo v Zabovcih in jez v Markovcih za HE Formin. Seznanijo se s pomenom največjega umetnega jezera v Sloveniji – Ptujskega jezera in si ga tudi ogledajo. Razmišljajo in se seznanijo s pomenom varovanja voda.

Učenci se tudi učijo plavanja, da postanejo dobri in varni plavalci. Uživajo v vodnih aktivnostih, kot so: jadranje, vožnja s kanuji, vožnja z ladjo. Kolesarijo ob reki Dravi in ob Ptujskem jezeru, pozimi pa se urijo v teku na smučeh.

S poučevanjem o pomenu vode spodbudimo tudi učenčevo ustvarjalnost, saj črpajo številne likovne motive prav iz vodnega sveta. Pomagajo si z najrazličnejšimi materiali, ki jih najdejo ob vodi ali v njej.

Projektni teden Voda – čudovita tekočina pri učencih podpira tudi mnogo možnosti za glasbeno ustvarjanje: od znanih do izmišljenih besedil o vodi.

 

Projektni teden: SPREHOD SKOZI SREDNJI VEK

Starost: 4. do 9. razred OŠ

Učenci bodo v tednu dni bivanja v domu Štrk, ki je v bližini najstarejšega slovenskega mesta Ptuj, spoznali način življenja v srednjem veku. Primerjali bodo življenje na podeželju in v mestih skozi zgodovino. Projekt nudi veliko medpredmetnega povezovanja.

V okviru programa se bodo prepletale družboslovne, naravoslovne, športne in tehniške vsebine (srednjeveške delavnice). Ob ogledu gradov Ptuj, Borl, Muretinci ter dvorca Dornava in Dominkove domačije bomo spoznali bivalno okolje plemstva v srednjem veku, gradnjo gradov in prostore v gradu. Spoznali bomo delo na polju, orodje, prehrano in pijačo ter zelišča. Več o viteštvu, lokostrelstvu, preživetju, sabljanju, plezanju in premikih po vodi bomo spoznali pri športnih vsebinah. V srednjeveških delavnicah se bodo otroci seznanili s pisavo (kaligrafijo) tistega časa, prikazali jim bomo izdelavo papirja, sveč, kiparstvo, lončarstvo in tkanje. Spoznali bodo srednjeveške poklice, kot so kmet tlačan, vrvar, svečar, lončar, tkalec, orožar, vojak, usnjar, lesar, pisar, burkež, igralec, pevec in muzikant. Izdelali bodo ščit, sabljo, lok in puščice ter katapult. Večere bomo preživeli ob umetniškem ustvarjanju in zabavi. Teme bodo seveda srednjeveške: vitezi, turnirji, legende, ljudsko slovstvo, lirika, pripovedovanje bajk, spoznavanje šeg in običajev, igre, glasba, ples …

Učenci bodo spoznali, da je bil zgodnji srednji vek zaznamovan z množičnim preseljevanjem ljudstev in z razpadom antike ter da visoki srednji vek pomeni čas urbanizacije Evrope, pa tudi vojaške ekspanzije in križarskih vojn. Vitezi kot plemiči – bojevniki imajo svoj kodeks in spoštujejo vrednote, vero in upanje. Njihov simbol je meč, ki ponazarja vzdržnost in pravico. Kdo ne bi rad vedel več o vitezih, oklepih, mečih, gradovih, turnirjih, legendah o kralju Arturju …? Pozni srednji vek se velikokrat označuje kot mračno obdobje srednjega veka. Po celi Evropi, Sredozemlju in celo na območju Rusije in Afrike je začela razsajati kuga, imenovana črna smrt, delovati je začela srednjeveška inkvizicija. Nezadovoljstvo ljudstva se je po Evropi kazalo v obliki kmečkih uporov, puntov. Razvila sta se tudi kritična meščanska srednjeveška književnost in gledališče.

 

Tematski teden: ŠTRKOVE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Starost: 4. do 9. razred OŠ

Trajanje: pet dni (od ponedeljka do petka) ali vikend (od petka do nedelje)

Udeleženci bodo lahko izbirali med sledečimi Štrkovimi športnimi dejavnostmi:

 1. tri- ali petdnevni športni program s poudarkom na pripravi na kolesarski izpit in kolesarjenju

 2. tri- ali petdnevni športni program s poudarkom na kolesarjenju, orientacijskem teku, kanuizmu ali vožnji z Dragon boati in plavanju. Hoji in teku na smučeh pa dodajamo novost - tekaške rolke, kar pomeni možnost izvajanja hoje in teka na smučeh ali tekaških rolkah skozi celo leto.

 3. tri- ali petdnevni športni program s poudarkom na nadstandardnih športnih dejavnostih, kot so spoznavanje z osnovami golfa na igrišču za golf na Ptuju, boks v Gym centru Zavec na Ptuju, jadranje z jadrnicami razreda Optimist na Ptujskem jezeru, jahanje islandskih konj na pokritem jahališču v Dornavi

Doplačilo za posamezne nadstandardne dejavnosti je od 5 do 6 € na udeleženca.

Poleg praktičnih dejavnosti se bodo udeleženci seznanili s teoretičnimi vsebinami delovanja človeškega telesa, motoričnimi sposobnostmi, nivoji obremenitev, športno prehrano, teoretičnimi osnovami športa in športnimi poškodbami.

 

Projektni teden: FILMSKE DELAVNICE

Starost: 4. do 9. razred OŠ

Trajanje projekta: pet ali tri dni

Cena: 5 € na udeleženca

Udeležence bomo seznaniti z osnovami filmskega ustvarjanja; uvoda v film; ideja za film, pripravi zgodbe in scenariju; montaži in premieri filma.

Filmske delavnice izvajamo v sodelovanju s filmskim društvom FILM FACTORY.

 

Program za nadarjene: PODJETNIŠTVO ZA MLADE

Starost: 4. do 9. razred OŠ

Trajanje projekta: pet ali tri dni

Cena: 5 € na udeleženca

Cilji programa za nadarjene so:

  • informiranje o podjetništvu,
  • spodbujanje lastne ustvarjalnosti,
  • razvoj veščin načrtovanja in organiziranja.

S projektnim tednom Podjetništvo za mlade želimo udeležence spodbuditi k kreativnemu razmišljanju, reševanju vsakdanjih izzivov in jim predstaviti osnove podjetništva.

Udeleženci v manjših skupinah poiščejo in predstavijo ideje, naredijo tržno raziskavo, organizirajo projekt, poiščejo potrebna sredstva za izvedbo in na koncu izdelajo »mini« poslovni načrt.

Program izvaja diplomirana sociologinja ga. Mateja Dolar in je vezan na priročnik ENTERPISE, ki so ga pripravili strokovnjaki Durham University Bussines School iz Velike Britanije.

 

Tematski teden: KAKO LAHKO POMAGAM?

Starost: 4. do 9. razred OŠ

Trajanje: pet ali tri dni

Cena: brezplačno

Cilj tematskega tedna:

  • razvijanje odgovornosti za varovanje zdravja, sposobnosti prepoznavanja nevarnosti ter ukrepanja ob nesrečah v delovnem okolju in v naravi,
  • ob praktičnem delu spoznavati, kako skrbeti za svojo varnost in varnost drugih,
  • usvojiti potrebna znanja o varnem in zdravem načinu dela ter o njegovem organiziranju in vodenju.

V okviru tematskega tedna "KAKO LAHKO POMAGAM?" bodo imeli učenci na domu Štrk možnost spoznati delo in opremo policije, ki bo predstavila vozilo PROVIDA, policijski kombi ali motor ali konjenika. Prav tako jim bodo predstavili ukrepe in (samo)zaščito pred medvrstniškim nasiljem. Uprava za zaščito in reševanje bo ob sodelovanju reševalcev in gasilcev prav tako predstavila svoje delo, opremo ter reševalno in gasilsko vozilo. Predstavniki Rdečega križa pa bodo s pomočjo lutke in defibrilatorja predstavili osnovne tehnike reševanja in oživljanja ter nudenja prve pomoči. Skupina za promocijo poklica vojak Slovenske vojske bi predstavila obrambne sile Republike Slovenije in vojaško obrambo, ki jo izvaja samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb. Skupina bo predstavila tudi druge naloge: prispevek k mednarodnem miru, varnosti in stabilnosti in podporo pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije.

Učenci bodo ob predstavitvah sodelovali in se na praktičnih primerih naučili KAKO LAHKO POMAGAM(o) drug drugemu.

 

 

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …