DomoviCŠOD OE Kranjska GoraProgrami šole v naravi

Programi šole v naravi

UČNE VSEBINE V cšod KRANJSKA GORA

 

KRAJ IZVEDBE UČNE VSEBINE 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Dom in okolica
  Travnik                
  Gozd          
  Rastline in človek                
  Zgornjesavska dolina in okolica                
  Prostorska orientacija in kartografija                
  Živa bitja          
  Značilnosti Kranjske Gore in okolice      
  Koriščenje naravnih danosti Kranjske Gore in okolice                
  Etnološka zgodovina kraja      
  Odvisnost              
  Problemi sodobnega sveta                
  Kranjska Gora in okolica-ljudje v družbi in času                
  Življenje v Kranjski Gori nekoč in danes                
  Lega Kranjske Gore-Ljudje v prostoru                
  Prehranjevalne verige in spleti                
  Pojavi v gozdu, zrak in prst                
  Človekova prehrana in oglaševanje                
  Raziskovanje ekosistemov                
  Vpliv človeka na naravo                
  Metode raziskovanja v biologiji                
  Varno v naravo      
  Pokrajina v okolici Kranjske Gore in njene naravne danosti                
Dolina Pišnice in jezero Jasna
  Gospodarstvo Kranjske Gore v povezavi s TNP                
  Triglavski narodni park            
  Raziskovanje vodnih živali                
  Kamnine              
  Življenje v vodi in varstvo voda                
  Življenje v vodi in ob njej                
  Lastnosti vode in življenje v njej                
Naravni rezervat Zelenci
  Naravni rezervat Zelenci      
Projektni teden
  Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline            
  Živimo zdravo            
Tematski teden
  Voda vir življenja                
ŠPORT UČNE VSEBINE 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
  Orientacijski tek- Lov na Kosobrina      
  Kolesarjenje z ogledom Slovenskega planinskega muzeja              
  Hoja in tek na smučeh      
  Alpsko smučanje      
  Lokostrelstvo          
  Osnove gorništva      
  Veslanje na jezeru Jasna        
  Kolesarjenje          
  Plavanje      
  Osnove nordijske hoje          
DEJAVNOSTI V USMERJENEM PROSTEM ČASU UČNE VSEBINE 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
  Preživetje v naravi      
  Ustvarjalne dejavnosti      
  Športne igre      

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …