Projektni tedni

Programi v CŠOD Kranjska Gora so usmerjeni v spoznavanje in raziskovanje neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka in njegove neposredne bližine, v spoznavanje pomena voda in ohranjanja mokrišč za preživetje človeka, v spoznavanje in raziskovanje bogate kulturne dediščine kraja in Zgornjesavske doline ter v navajanje učencev na pomen ohranjanja dobrega fizičnega in duševnega zdravja. V tedenski program so vključene tudi različne športne dejavnosti, ki jih nudi Kranjska Gora in njena okolica.

Naš cilj pri izvedbi programov šole v naravi je uporabljati sodobne pristope, zato učence navajamo k samostojnemu, aktivnemu in fleksibilnemu načinu dela in tako ustvarjamo pogoje za njihovo vseživljenjsko učenje. Vse vsebine, ki jih izvajamo, so usklajene z učnimi načrti osnovne in srednjih šol.

Projektni tedni so namenjeni učencem 7. do 9. OŠ in dijakom SŠ. Izvajamo jih v okviru pet dnevnih programov. Učence oz. dijake razdelimo v manjše nehomogene skupine, ki skupaj pripravljajo projektno nalogo iz teme, ki jo izberejo prvi dan. Skupine imajo enako izvedbo terenskega dela z dnevnim zamikom.  Med tednom pridobivajo podatke, ki jih uporabijo za pripravo projektne naloge. Pri pripravi in predstavitvi sodelujejo vsi učenci oz. dijaki, tako spodbujamo medsebojno sodelovanje in angažiranost vseh. Vsebine so medpredmetno povezane in tvorijo zaokroženo celoto.

Projektni teden - Zdravo življenje

Program je primeren za učence od 7. do 9. razreda osnovne in dijake od 1. do 4. letnika srednje šole. V petdnevnem programu učenci in dijaki raziskujejo delovanje svojega telesa, spoznavajo pomen ohranjanja dobrega fizičnega in duševnega zdravja ter pridobivajo znanje, spretnosti in sposobnosti o tem, kako tako zdravje doseči in ohranjati.

Vsebine:

 • Vpliv različnih dejavnosti na srčno žilni sistem in porabo energije v telesu (kolesarjenje, pohodništvo, veslanje…)
 • Kaj je zdrava hrana? Od česa je odvisna
 • Vpliv onesnaženosti okolja na človeško telo
 • Pomen in vrste obnovljivih virov
 • Pomen počitka, regeneracije, sproščanja in obvladovanje stresa
 • Kako so za zdravo življenje skrbeli nekoč, kako skrbimo danes
 • Pomen ohranjanja narave za zdravo življenje
 • Kako upoštevanje načel varnosti vpliva na zdravo življenje
 • Vpliv kajenja in uživanja alkohola na telo in procese v družbi
 • Vpliv odvisnosti na zdravje človeka
 • Pomen povezovanja posameznika s socialnim okoljem

 

Projektni teden - Naravna in kulturna dediščina Zgornjesavske doline

Program je namenjen učencem od 7. do 9. razreda osnovne in dijakom od 1. do 4. letnika srednje šole. V petdnevnem programu učenci in dijaki spoznavajo pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine nasploh ter raziskujejo dediščino Triglavskega narodnega parka, Kranjske Gore ter njene okolice.

Vsebine:

- Raziskovanje življenja kmečkega človeka v 18. in začetku 19. stoletja ter razvoj Kranjske Gore iz kmečkega v turistični kraj. Biografija in delo pisatelja Josipa Vandota
- Kolesarski izlet z obiskom Slovenskega planinskega muzeja
- Ustanovitev, razvoj in delovanje Gorske reševalne službe
- Spoznavanje planinskih poti v slovenskih gorah
- Nevarnosti in preživetje v naravi z osnovami prve pomoči in orientacijo
- Zgodovina razvoja smučanja v Gornjesavski dolini v povezavi z razvojem turističnega gospodarstva
- Raziskovanje ekosistemov in endemičnih vrst organizmov v naravnem rezervatu Zelenci
- Raziskovanje voda, rastlinstva, živalstva in geologije v Triglavskem narodnem parku

TEMATSKI TEDEN

Voda, vir življenja

Tematski teden izvajamo  za učence 5. in 6. razreda osnovne šole. V petdnevnem programu učenci spoznavajo in raziskujejo, kako pomemben dejavnik pri mnogih procesih v naravi je voda, da je potrebna za preživetje vseh živih organizmov ter ozaveščajo varovalen odnos do obnovljivih naravnih virov.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …