Pitna voda

Objekt CŠOD Ajda je oskrbovan s pitno vodo iz zajetja, ki leži na hribu v območju Libeliške Gore, občina Dravograd.
Za zagotavljanje skladnosti se uporablja Na hipoklorit. Kakovost pitne vode preverja NLZOH po planu vzorčenja najmanj trikrat letno.
Rezultati analize pitne vode so razvidni iz priloge.

Za vpogled v koristne dodatne informacije glede ustreznega ravnanja in uporabe pitne vode kliknite na  https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/

Vzorec pitne vode, odvzet 23. 1. 2024, je skladen z določili Uredbe o pitni vodi (UL RS št. 61/2023).

Poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

 

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …