Krajinski park Rakov Škocjan.

Krajinski park Rakov Škocjan.

NARAVNI SPOMENIK RAKOV ŠKOCJAN


Kontakt: Violeta Lovko
E-pošta: rakov.skocjan@csod.si
Mobilni telefon: 031 362 800

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

Dnevni center v Rakovem škocjanu ponuja vodenje s strokovno razlago, prilagojeno starostni stopnji otrok in usklajeno z učnimi načrti, po eni od najbolj zanimivih naravnih značilnosti na slovenskem kraškem svetu.
Rakov Škocjan je kraška dolina v vznožju gorskega hrbta Javornikov, med Cerkniškim in Planinskim poljem. Nastala je zaradi udiranja stropa podzemeljskih votlin, ki jih je oblikovala naša največja kraška reka, reka s sedmimi imeni. Že leta 1949 je bilo območje zavarovano kot naravna znamenitost. Le redkokje imamo priložnost opazovati toliko kraških pojavov na tako majhnem področju.
Ogled je namenjen vsem učencem osnovnih šol in dijakom srednjih šol, ki spoznavajo značilnosti dinarskega kraškega področja (kraški pojavi, kamnine, gozd, živali v gozdu in v podzemlju…) in traja od 9.00 do 13.30 (po predhodnem dogovoru lahko pride do zamika ur). V tem času si ogledamo kraške pojave in ostale značilnosti doline Rakovega Škocjana.
 
Dobimo se na Uncu ali po dogovoru. Skupaj nadaljujemo pot po makadamski cestu  do Zelških jam in Izvira reke Rak. Seznanimo se z značilnostmi in lego Rakovega Škocjana ter načinom hoje po kraškem terenu in obnašanju v naravi s poudarkom na varnosti.
Učenci spoznajo površinske kraške pojave (žlebiči, škraplje, škavnica, vrtača, uvala, udornica) in kraško podzemlje (ogled suhih delov Zelških jam, kapniške tvorbe, živali v podzemlju, brezno). Poučimo se o nastanku apnenca, njegovih lastnosrih, apnenčasti pokrajini in napravimo eksperiment. 
Pot nadaljujemo proti Velikemu naravnemu mostu in ponorni - Tlkalca jami. Porajajo se številna vprašanja:  npr. so vrbe ob reki in smreke daleč stran; zakj se prepletajo veje hrasta in belega gabra: katere živali lahko srečamo, zakaj je veliko skal v gozdu, ali so ljudje v preteklosti izkoriščali vodni vir,... Odgovori se nam kar sami na poti po dolini.
Izvemo tudi kako je Tkalca jama dobila ime in še nekatere vraže in pripovedke. iz tega dela Notranjske.
Program izvajamo jeseni,somladi do konca šolskega leta.
 
Kje se najdemo?
Zborno mesto je na Uncu. Če prihajate po avtocesti, zapeljete z nje ravno v naselje  Unec, kjer pristopiva učitelja CŠOD. 
 
Kaj potrebujemo?
Učenci naj bodo oblečeni in obuti primerno za delo na terenu, predvsem obutev je pri obisku jame zelo pomembna. V toplejših dneh vzemite s seboj vetrovko ali jopico, saj je v jami stalna temperatura okrog 9°C. Za izpolnjevanje delovnih listov potrebujejo tudi trde podloge in svinčnik. V primeru napovedanih padavin naj vzamejo s seboj dežnik. V sončnem in vročem vremenu - poklrivalo in dovolj vode. 
 
Stroški:
- organizacija in izvedba programa dneva dejavnosti po ceniku CŠOD.
 
 
Se kmalu vidimo v Rakovem Škocjanu. 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …