Tematski tedni

Tematski tedni

Tematski  teden: GOZD – PROSTOR DOŽIVETIJ

Ciljna skupina: 1. do 5. razred OŠ

Trajanje: od ponedeljka do petka

Čas izvajanja: od začetka marca do konca novembra

Gozd je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Je edinstven in zelo pomemben element pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Je prostor raziskovanja, gospodarjenja, nabiralništva, preživetja, umetniškega navdiha, rekreacije, oddiha in sprostitve. Učenci bodo pri izkustvenem, raziskovalnem, projektnem učenju pridobili znanja, veščine in izkušnje trajnostnega ohranjanja gozda kot celostnega ekosistema. Tako bodo predstave o gozdu postale jasnejše, izkušnje pa trajnejše. V projektu jim bomo omogočili kritično presojo o lastnostih živih in neživih organizmov v gozdu, o dogodkih in pojavih ter vplivih človeka na gozd in gozda na človeka. Pridobljeno izkustveno znanje bo temelj nadaljnjega zanimanja in razvoja učenčevih naravoslovnih kompetenc.

Učenci bodo:

 • spoznali gozd kot ekosistem s pestro biotsko raznovrstnostjo,
 • spoznali značilne drevesne vrste,
 • iskali, popisali in razvrščali gozdne rastline (lišaje, glive, cvetnice, grme, drevesa),
 • merili višine in obsege rastlin ter določali njihovo starost,
 • iskali, evidentirali in razvrščali v sisteme živali v gozdu in gozdnem robu,
 • opazovali gibanje živali in spoznali njihovo vlogo ter prehranjevanje v gozdu,
 • s povečali opazovali živali gozdnih tal, lišaje, mahove, glive, rastline,
 • spoznali sestavo gozdnih tal in raziskali vzorce prsti,
 • spoznali načine preživetja v gozdu (orientacija, bivakiranje, prehranjevanje),
 • spoznavali vpliv človeka na gozd in gozda na človeka,
 • spoznavali gozd skozi naravoslovne igre,
 • obiskali gozdno potZaplaške stezice.

Program bomo popestrili:

 • s spoznavanjem kraja Čatež,
 • z lokostrelstvom,
 • s plezanjem po umetni plezalni steni,
 • s postavljanjem in kurjenjem ognja,
 • z zaključno zabavo.

 

Tematski teden:  ČEBELE IN ČEBELARJENJE

Ciljna skupina: od 1. do 5. razreda OŠ

Trajanje: od ponedeljka do petka

Čas izvajanja: od marca do oktobra

Učenci bodo pridobili temeljno znanje o čebeli, čebelji družini, življenju čebel in čebelarjenju. Okolje učilnice čebelnjaka bodo uporabili za izkustveno, spoznavno, opazovalno, ustvarjalno, raziskovalno in kritično učenje. Novo izkustveno znanje o delovanju in vlogi čebele, čebelje družine in njenega okolja bo učencem omogočilo graditi pozitiven odnos do kulturne in etnološke dediščine. Hkrati jim bo omogočeno razvijanje osebnega in socialnega okolja. Pridobljeno znanje in izkušnje pa bodo predstavljali temelj ustvarjalnega razmišljanja.

Učenci bodo:

 • spoznali zgradbo telesa, razvoj in razmnoževanje čebel in čebelje družine,
 • opazovali dogajanje in obnašanje čebel v opazovalnem panju,
 • si ogledali in spoznali opremo v čebelnjakupoglobili znanje o delu čebelarja,
 • spoznavali čebelarjevo opremo in pripomočke,
 • spoznali čebelje pridelke in se seznanili z njihovo uporabo v različne namene,
 • ugotavljali, kako se čebela orientira, se naučili orientacije,
 • izvedli orientacijsko igro in se igrali različne igre,
 • preučevali medonosne rastline travnika in gozda,
 • pekli medenjake,
 • poslikali panjske končnice.

Program bomo popestrili s:

 • spoznavanjem kraja Čatež,
 • plezanjem po umetni plezalni steni,
 • streljanjem z lokom
 • socialnimi in športnimi igrami ter zaključno zabavo.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …