Članki iz zbornikov CŠOD konferenc in posvetov

Članki iz zbornikov CŠOD konferenc in posvetov

Gros, G., 2004. Interdisciplinarnost in šola v naravi
Žagar, M., 2004. Nekateri vidiki poučevanje družboslovnih vsebin v CŠOD Kranjska Gora
Kokalj, I., 2004. Problemsko mišljenje in problemski pouk v šoli v naravi
Jug, S., Marinšek, G., 2004. S kolesom po Zreškem Pohorju
Gregorčič, B., 2004. S peskovnikom do oblikovanosti površja
Rudman, I., Rusjan, N., 2005. Analiza rezultatov plavalne šole v domu Burja v šol. L. 2004/2005
Tomažin, A., 2004. Izkustveno učenje s posnemanjem, modeliranjem in biomimikrijo
Gregorčič, B., 2005. Izkušanje in konstruiranje izvirov v šoli v naravi
Jesenek Mori, M., 2005. Medpredmetno povezovanje oz. interdisciplinarni pristop poučevanja v naravi
Sardinšek, N., Frim, D., 2005. Medpredmetne povezave pri obravnavanju vodovja na Ptujskem polju
Kokalj, I., 2004. Projektno delo: Onesnažena mlaka - ali jo lahko očistimo?
Gregorčič, B., 2005. Šola v naravi v evropskem prostoru in položaj Slovenije v njem
Gros, G., 2005. Zakaj, kako v šolo v naravi
Rudolf, M., 2006. Kako lahko učenci spoznajo energijo v šoli v naravi
Rutar, M., 2006. Obnovljivi viri energije
Gros, G., 2006. Pravilna prehrana je vir energije za različne dejavnosti v šoli v naravi
Tomažin, A., 2006. Pretok energije skozi ekosistem
Mlakar, M., 2006. Socialne igre v šoli v naravi
Jesenek Mori, M., 2008. Dnevnik narave - metoda doživljanja in učenja v naravi
Kavčič, I., 2008. Na poti k trajnostni družbi - okoljska miselnost otrok
Križnič Čebron, P., 2008. Naravoslovna ustvarjalna igrica o prilagoditvah rastlin na nove življenjske razmere v okolju
Vončina, G., 2008. Naša učilnica je gozd
Arko, K., 2008. Otrok in prostor
Sever, D., 2008. Pohodništvo v programih šol
Jesenšek, M., 2008. Projekt "Lelievlet"
Tomažin, A., Brajkovič, I., 2008. Temeljna vrednota človeka - ustvarjalnost
Valentič, J., 2008. Trajnostna vzgoja učencev skozi športno aktivnost (orientacijski tek)
Pečavar, A1., 2008. Učenci, zakaj vendar ne znate spoštovati narave?!
Rudolf, M., 2008. Živali v naši okolici

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …