DomoviCŠOD OE RakProjektni tedni in vikendi

Projektni tedni in vikendi

PROJEKTNI TEDEN

DOŽIVETJA V RAKOVEM ŠKOCJANU

Za projektni teden smo pripravili širok nabor dejavnosti, med katerimi učenci lahko izbirajo ter v okviru katerih bodo ob samostojnem delu spoznali Rakov Škocjan in njegovo okolico. Teme so: ustvarjanje v naravi, meritve, fotografija, preživetje v naravi, pogled v naravo, šport in rekreacija, pestrost živalskega sveta in svet rastlin.

Na koncu tedna vsaka skupina del naučenega prenese na udeležence ostalih skupin.

TEMATSKI TEDEN

RAZISKUJEM KRAS

Tematski teden je namenjen usmerjanju učencev v samostojno delo. Z obiskom in ogledom atraktivnih lokacij v Rakovem Škocjanu in bližnji okolici želimo učence motivirati za raziskovanje, ustvarjalno razmišljanje, reševanje problemov in ustvarjalno učenje. Pravljična narava v Rakovem Škocjanu in okolici je kot nalašč za dejavnosti, ki smo jih pripravili za udeležence projektnega tedna.

Ob koncu tedna vsak posameznik izdela svoj lasten zapis dejavnosti in opis naravnih znamenitosti ter etnoloških posebnosti notranjskega krasa.

VARUHI ZEMLJE

Program, prilagojen otrokom, spodbuja njihovo domišljijo, vzbuja lepa čustva do narave, vzgaja varuhe Zemlje! Dejavnosti za varuhe naše Zemlje se začno v CŠOD Rak, nadaljujejo pa v šoli in v življenju otrok. To je program, ki predstavlja intenzivno in zelo močno učno izkušnjo. Namenjen je otrokom, starim od 9 do 11 let. Program se že več let izvaja v centrih Varuhov Zemlje na različnih lokacijah v svetu in v pomladi leta 2016 ga bodo prvič deležni tudi slovenski otroci. Vse pripomočke za izvedbo bodo učenci prejeli na CŠOD Rak, njihovi učitelji pa navodila in pomoč za dokončanje programa v šoli.

Namen programa Varuhi Zemlje je vzgoja mladih v osebe z osnovnim ekološkim razumevanjem in dobrim mnenjem o Zemlji in njenem življenju in v osebe, ki se ne bodo zavzemale zgolj za svoje lahkotnejše življenje, temveč bodo svoja spoznanja in vedenjski slog posredovale tudi drugim.

Program Varuhi Zemlje je namenjen tistim šolskim učiteljem, ki si resnično želijo učne pustolovščine, ki bi njihove učence očarala in motivirala ter jih poslala na odpravo, ki jo bodo morali zaključiti kasneje. Program ne zadošča tistim, ki iščejo zgolj kratek in nepovezan oddih od učilnice oziroma pretežno družaben in rekreativen izlet. Program predstavlja dokaj intenzivno, visoko stimulirajočo učno izkušnjo, ki se mora določen čas nadaljevati v šoli.

Avtorja programa Varuhi Zemlje: Steve Van Matre in Bruce Johnson

Programa Varuhi Zemlje v šolskem letu 2021/22 še ne izvajamo.

VIKEND PROGRAM ZA NADARJENE

RAZISKUJEM KRAS IN RAKOV ŠKOCJAN

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …