Projektni tedni

Na Gorenju imamo enkratne priložnosti za izvajanje naravoslovnih, družboslovnih in športnih vsebin.

Še posebej smo ponosni na naš projektni teden: RAZNOLIKOST EKOSISTEMOV, ki ga s prilagojenimi programi lahko izvajamo od 5. razreda dalje pa vse do srednje šole.

Poleg projektnih tednov pa izvajamo tudi teme, kot so: Lovrenška jezera in visokogorska barja, vode na Pohorju, gozd na Pohorju, zdrava prehrana, zdravilne in porabne rastline, kamnine in prst na Pohorju.

Velik poudarek damo tudi projektu ŽIVIMO ZDRAVO in skrbi za svoje telo.

Poleg naravoslovnih vsebin so tu še: kolesarjenje, prosto plezanje, pohodništvo, od družboslovja pa temi stara pohorska hiša in živeli so nekoč.

Izvajamo tudi pripravo na kolesarski izpit in vaje za vožnjo na kolesarskem poligonu.

V zimskem času izvajamo zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja in teka na smučeh. Začnemo že kar v prvi polovici decembra in potegnemo vse tja do prvega tedna v aprilu.

V letošnjem letu pripravljamo tudi novosti: seznanili se bomo s staro ozkotirno železnico in železniško postajo, si ogledali spomenik in muzej 100 talcev na Stranicah ter staro žago in kovačijo na vodni pogon.

V pripravi pa imamo tudi projekt orientacije in življenja, ki bo namenjen vsem starostnim skupinam od 7. razreda dalje, ter projekt kolesarjenja kot gibanja in oblike športa v skrbi za svoje telo.

Projektni teden: RAZNOLIKOST EKOSISTEMOV

Ciljna skupina: 5. do 9. razred OŠ, 1. do 3. letnik SŠ

Cilji projektnega tedna:

  • udeleženci se seznanijo z različnimi naravnimi in umetnimi ekosistemi v bližini doma Gorenje
  • obiščejo zavarovano območje Lovrenških jezer
  • raziskujejo, spoznavajo in določajo organizme v različnih okoljih
  • ugotavljajo različne abiotske dejavnike v različnih okoljih
  • sklepajo o stopnji biološke raznovrstnosti v okolici doma Gorenje
  • sklepajo o vplivu človeka na okolje
  • se seznanijo z raziskovalnim delom na terenu
  • izdelajo poročilo in ga predstavijo

Trajanje: petdnevni program ob bivanju v domu Gorenje

Letni čas izvedbe: september, oktober, april, maj, junij

Vsebinski sklopi

Raziskovanje in poskusi

Evolucija

Ekologija

Teme

Splošno o Pohorju

Gozd v nižjih predelih Pohorja

Zavarovano območje Lovrenških jezer

Travnik in visokodebelni sadovnjak

Zdravilne rastline in uporabne rastline

Potok

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …