DomoviCŠOD OE BurjaProjektni tedni

Projektni tedni

Projektni teden ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG: DOBRO JEM, MALO IGAM, SUPER SEM!

Zdrav življenjski slog je preplavil naše šole in domove. V CŠOD Burja bomo v novem projektnem tednu posvetili pozornost trem ključnim področjem zdravja: prehrani, gibanju in medsebojnim odnosom. Vse našteto bomo »obarvali« z morjem.

 Posvetili se bomo:

  • kmetiji in domači pridelavi hrane, spekli bomo sardelice in bučke na žaru, jih obogatili z oljčnim oljem ter vse skupaj malo posolili s solnim cvetom,
  • hoji kot osnovni obliki gibanja, učence bomo opremili z merilniki srčnega utripa, da bo vsak za sebe lahko izračunal prehojeno pot in porabljeno energijo,
  • pomenu krepitve duševnega zdravja, saj je le-to neposredno povezano z medosebnimi odnosi, človek, ki zna ustvariti prijetno okolje in se zna dobro povezati z drugimi, je manj izpostavljen stresu in lažje prenaša težke življenjske okoliščine.

Strokovno usposobljeni učitelji CŠOD  vse učence (tri skupine) vodijo skozi vse predstavljene vsebine. Delo poteka v ponedeljek popoldne, torek, sredo in četrtek od 8:30 do 16:00 in v petek dopoldne. Učitelji šole/razredniki so s svojimi učenci pozno popoldne in zvečer. Dejavnosti in vsebine večernega dela si učitelji pripravijo vnaprej. Največje število učencev:45

 

Vikend za likovno nadarjene: USTVARJAMO OB MORJU

V ustvarjalnici CŠOD Burja vam lahko pripravimo raznolik program dejavnosti. Glede na interes učencev se lahko odločite za veliko zanimivih oblik dela, različnih tehnik in zvrsti likovnega in tehničnega ustvarjanja. K sodelovanju povabimo zunanje izvajalce (doplačilo). Ustvarjamo lahko v osnovnih likovnih tehnikah: slikarstvo z oljnimi, akrilnimi ali tempera barvami, akvareli, mozaiki, stensko slikarstvo, keramika in kiparstvo. V program lahko vključimo delavnice z različnimi materiali in tehnikami: batik, polstenje, origami, izdelovanje preprostih akustičnih glasbil, izdelovanje lutk ipd. Vključimo lahko oglede galerij, stalnih in aktualnih razstav, ogled starih mestnih jeder z arhitekturnimi značilnostmi obmorskih mest. Potek dela in vrste delavnic bomo oblikovali skupaj z zainteresiranimi učitelji šole, saj v domu nimamo učitelja likovnega snovanja.

Program z učitelji CŠOD lahko pripravimo v petek popoldne in v soboto dopoldne. Plačljivi so prevozi, vstopnine in likovni material.

 

Projektni teden: MORJE, ALI TE POZNAM …

Ciljna skupina in trajanje: učenci sedmega, osmega in devetega razreda OŠ, lahko tudi dijaki prvih in drugih letnikov srednjih poklicnih in strokovnih šol ter gimnazij 

Število učencev/dijakov: največ 50

Trajanje projekta: od ponedeljka do petka

Opredelitev problema

Z morjem se srečujemo navadno poleti, ko se odpravimo na dopust. V tem času si za spoznavanje pomena in vloge morja ne vzamemo prav veliko časa. Tudi »šolske knjige« predstavijo morje v bolj splošnih orisih. Učni načrti učitelju celo dopuščajo, da so vsebine o morju izbirne. Morje predstavlja za Slovenijo in Slovence nepredstavljivo veliko bogastvo, ki se ga v veliki meri sploh ne zavedamo. 

Namen projekta in splošni cilji

V projektnem tednu bomo učencem predstavili vsebine, ki odkrivajo morje in z njim povezana znanja z vidika trajnostnega razvoja in ohranjanja življenja na tem področju, tako za rastline, živali kot tudi za ljudi.

SKUPNI SPLOŠNI CILJI PROJEKTA:

Učenci/dijaki bodo z metodo projektnega dela:

  • spoznali projektno delo
  • aktivno sodelovali v skupini in opravili vnaprej zastavljene naloge
  • s svojimi predlogi in novimi idejami konstruktivno bogatili skupinsko delo
  • jasno in nazorno pripravili poročilo o svojem delu – projektu
  • pridobili nova znanja o morju v kontekstu naravoslovnega, družboslovnega in športnega področja
  • znali predstaviti in zagovarjati opravljeno projektno nalogo

Vsebine projekta

Učenci/dijaki bodo vključeni v eno od projektnih skupin:

                Gospodarski pomen morja: ribištvo, pomorski promet, turizem

                Zaščitena območja ob morju: soline v Strunjanu in v Sečovljah, rt Madona, Fiesa

                Razdalje – kako daleč in koliko energije: pedometer, polar, srčni utrip, zemljevid

                Skozi fotografski objektiv: osnove fotografije in fotografiranje ob morju

Strokovno usposobljeni učitelji CŠOD Burja bodo učence vodili v svoji izbrani vsebini. Delo poteka od ponedeljka popoldne, torek, sredo in četrtek od 8.30 do 16.00 in v petek dopoldne. Učitelji šole/razredniki so s svojimi učenci v popoldanskem in večernem času. Dejavnosti za ta del programa si učitelji po lastnih interesih pripravijo v naprej.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …