DomoviCŠOD OE LipaProjektni in tematski tedni

Projektni in tematski tedni

PLANINSKI VIKEND 

  • tematski teden Obnovljivi viri energije izvajamo za učence 4. in 5. razreda; Učenec sestavlja in preizkuša modele za izkoriščanje energije vode, sonca in vetra. Opravlja meritve, obdeluje podatke ter ugotavlja prednosti in slabosti.  Seznani se z novostmi in preizkuša pridobivanje elektrike z gorivnimi celicami in uporabo le-teh. Na sobnih kolesih proizvajamo električno energijo, ki jo porabimo za dejavnosti v prostem času.
  • tematski teden  Gozdne skrivnosti  – gozd objema Črmošnjiško dolino; učenci 3. in 4. razreda ga lahko spoznavajo v okviru tematskega tedna. Učenec poleg ekologije gozda, gibanja in orientacije v naravi,  doživlja gozd skozi ljudsko izročilo, pravljični svet, besedno in likovno ustvarjanje.
  • tematki teden: TEHNIŠKI TEDEN – ŽAGAM, BRUSIM, ZBIJAM; učenci od 2. do 5. razreda se v zimskih mesecih urijo v rokovanju z orodji. Učenec se preizkuša v tehničnih vsebinah. Samostojno, s pomočjo skice ali načrta, se učenec uri v rokovanju z orodji in si izdela izdelek (zabojček, ptičjo hišico, vetrnico, preprosto vozilo, prevesnico, gugalnico nihalko, leseno škatlico, motek ali model jermenskega gonila). Sestavlja modele vozil, klopotec, kolektor. Je športno aktiven v naravi.
  • tematski teden-: OB STRUGAH DVEH POTOKOV  Učenec spozna značilnosti tekočih voda – potoka. Ga doživlja in raziskuje življenje v in ob potoku, dela meritve, spušča splave in postavlja mlinčke, izdela si spominček in likovno ustvarja v naravi. Postavlja in preizkuša model hidroelektrarne. Spozna lehnjak. Je športno aktiven v naravi.
  • v tematskem tednu Živimo zdravo – v naravo se učenci od 3. do 5. razreda urijo v taborniških veščinah. V teh modernih časih učenci izkusijo naravo na pristen način v različnih letnih časih in vremenskih situacijah. Ob potoku in v gozdu preživijo dan na prostem igrivo, izkustveno  in poučno. Seznanijo se z osnovnimi informacijami o preživetju v naravi. Opravijo daljši pohod in si izdelajo stvari v naravi iz naravnih materialov.  Sodelujejo pri pripravi obroka zunaj.
  • tematski teden AKTIVNI ŽIVLJENJSKI SLOG za 4.in 5.razred. Učenec pridobi gibalne izkušnje s pomočjo različnih športnih dejavnosti glede na letni čas, ki jih pozneje vključuje v svoj zdrav življenjski slog, načrtuje in spremlja svoje aktivnosti in dosežke ter ustrezno oblikuje prehranjevalne navade (metoda zdravega krožnika, priprava zdravega obroka).  Sodeluje pri pripravi obrokov zunaj. Se uri v ročnih spretnostih.
  • Vikend za nadarjene za učence od 5. do 9. razreda, Aktivno raziskujejo in nadgrajujejo znanje pridobivajo ga z izkušnjami, meritvami . Izberejo med petrimi medpredmetnimi aktivnostmi.
  • PLANINSKI VIKEND  Nudimo pomoč pri izvedbi planinskih vikendov. Črmošnjice so planinsko izhodišče za lahke označene poti na Mirno goro čez Gače (3 h), čez Brezovico (3h), na vrh smučišča Gače (2 h), na razgledne Stene (1,5). Urejena je učna pot ob Divjem potoku. Delno označena je pohodna pot Po Črmošnjiški dolini. V letu 2020 je bila izdana planinska karta tega dela skupaj s PZS (1: 25000).
     

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …