DomoviCŠOD OE KavkaProjektni tedni

Projektni tedni

Projektni teden PRVA SVETOVNA VOJNA

V času 1. svetovne vojne je po Kolovratu potekal obsežen sistem italijanske tretje obrambne črte. Danes po njem vodi Pot miru in nedaleč od CŠOD Kavka se nahaja muzej na prostem s strelskimi jarki in kavernami.

Namen programa je spoznati del soške fronte z različnih vidikov: zgodovinskega, geografskega, jezikovnega, umetnostnega ...

 

Projektni teden: POSOČJE

Posočje s svojo bogato zgodovino, kulinariko, naravoslovnimi in geografskimi posebnostmi ter športnimi aktivnostmi ponuja številne možnosti za izvedbo projektnega tedna. Tolminski punt, soška fronta in blokovska delitev sveta so tod pustili globoke sledi.

Pri nas iščemo odgovore na vprašanja, ki se dotikajo naravnih in kulturnih značilnosti tega dela Evrope:

- naravne in kulturne značilnosti in posebnosti Posočja in Benečije
- kulinarika: mleko in mlekarstvo, zdravilna zelišča in zdrava prehrana
- soška fronta na Kolovratu in v Kobaridu
- lutke in lutkarstvo povezujejo literaturo, glasbo, fotografijo …
- Simon Gregorčič in Ivan Volarič - Feo sta v svojih delih »videla« prihodnost
- presežniki v Posočju
- povezanost Benečije na italijanski strani in Posočja na naši strani meje
- športi in uspehi športnikov iz Posočja

Projektni teden: MEJE

Meja, mejno, obmejno, brezmejno. CŠOD Kavka stoji v Posočju, na meji z Italijo. Tu poteka meja med alpskim in predalpskim svetom, meja med Srednjo in Južno Evropo. Tu je meja med rastlinstvom Mediterana in Alp. Smo na meji med italijanskim in slovenskim jezikom.

Kolovrat kot greben, po katerem poteka državna meja, je z vidika zgodovine, rastlinstva, živalstva, geografije, politike in športa pojem, ki nam ponuja široko razlago pojma meja.

Meje imajo pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. Meje je mogoče presegati, prestopiti in kršiti. V Posočju športniki iščejo meje svojih sposobnosti.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …