Voda skozi kras

Voda skozi kras

 

Kontakt: Violeta Lovko, Nina Peca
E-pošta: dimnice@csod.si
Mobilni telefon: 051 692 648

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

 

Voda skozi kras

Polovica slovenskega in četrtina svetovnega prebivalstva črpa pitno vodo iz kraškega sveta, ki ga gradijo razpokane ter v vodi topne kamnine (v Sloveniji sta to apnenec in dolomit). Razpokanost kraških kamnin omogoča neposredno izginjanje padavin in drugih voda v kraško podzemlje. Voda se skozi kraško podzemlje nepregledno pretaka po podzemnih rovih, jamah, jezerih ... 

Z razumevanjem pretakanja vode v kraškem podzemlju spoznamo, da so pogost krivec za slabšo kakovost vode neprečiščene  odpadne vode in različna onesnaženja, ki odtekajo v podzemlje. Tako lahko dolgotrajno poslabšamo kakovost vode ali celo ostanemo brez pitne vode.

Učencem želimo predstaviti osnove pretakanja kraških podzemnih vodotokov in varovanja pitne vode na kraškem svetu s spremljanjem vodnega toka iz jame Dimnice, preko izvira reke Rižane do vodarne in izvajanjem meritev izbranih parametrov vode.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …