Po Beli krajini ob Kolpi navzgor

Po Beli krajini ob Kolpi navzgor

Naslov: DC Dolenjska, Bela krajina in Posavje
Kontakt: Andreja Tomažin
E-pošta: belakrajina@csod.si
Telefon: 041-282-196

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

PO BELI KRAJINI OB KOLPI NAVZGOR

Na sončni strani Gorjancev spoznavamo bogato naravno in kulturno dediščino, posebnosti in znamenitosti Bele krajine v učni uri v muzejski osnovni šoli v časovnem stroju okrog leta 1950. Spoznamo mesto Metlika, na treh med seboj povezanih trgih, z bogato kulturno dediščino. Grad Metlika z Belokranjskim muzejem hrani bogate zbirke od arheoloških najdb, srednjega veka vse do novejše zgodovine. V parku pod gradom Metlika so zgodovinska obeležja in kipi posvečeni pomembnim osebam novejše zgodovine. Neposredno ob gradu si ogledamo Slovenski gasilski muzej in ob glavni cesti pod gradom še Kambičevo galerijo.

V območju arheoloških najdišč si ogledamo gomile in arheološke najdbe iz časa Keltov. Po sprostitvi ob reki Kolpi nadaljujemo pot s kolesi ob reki navzgor do belokranjske domačije. Na domačiji si ogledamo zbirke vezenin, se seznanimo z demonstracijo pridelave lanu od semena do platna in lahko izdelamo belokranjsko pisanico.

Pot nadaljujemo mimo gradu Gradac, ki leži v objemu reke Lahinje, vse do Črnomlja. Na pomolu v tesnem okljuku rek Lahinje in Dobličice leži staro mestno jedro Črnomelj, ki je največje mesto v Beli krajini. Srednjeveški grad, Komenda nemškega viteškega reda, poslopje nekdanje hranilnice in posojilnice oblikujejo osrednji trg v Črnomlju. V mestu ob glavni ulici stoji župnijska cerkev sv. Petra, v neposredni bližini Pastoralni center z arheološkim razstavnim prostorom in gotska cerkev Sv. Duha. Hiša belokranjskih rokodelcev je prava zanimivost, kot tudi rojstna hiša Mirana jarca. Na območju Črnomlja lahko vidimo več zgodovinskih obeležij iz novejše zgodovine.

Program je primeren za učence in učenke osnovnih šol 3. triade ter dijake in dijakinje srednjih šol.    

Doplačila

Učna ura v muzejski osnovni šoli
Grad Metlika in belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej
Učna pot arheoloških najdišč, izposoja koles
Ogled domačije in po izbiri delavnica domače obrti
Grad v Črnomlju, po izbiri ostale zanimivosti.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …