Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica NEAKTUALNO

Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica NEAKTUALNO

MEDNARODNA KONFERENCA:

GOZD – NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA
Didaktika poučevanja na prostem

Organizator: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Kdaj: 6.-8. oktober 2017
CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

CŠOD kataloga strokovnih usposabljanj

posvetgozd@csod.si

OKVIRNI PROGRAM

Podlaga za predstavitev

NAGOVOR MINISTRICE DR. MAJE MAKOVEC BRENČIČ

ZBORNIK

Na konferenci se bomo zbrali strokovnjaki vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanjem ali neformalnim delom z  mladimi. Na konferenci bomo raziskovali različne načine, cilje in pristope uporabe narave pri učenju na prostem, v gozdu.

Poskušali bomo vzpostaviti mrežo sodelovanja in prenašanja znanja med različnimi institucijami na mednarodnem in državnem nivoju.

Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem/gozdu, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

KOMU JE NAMENJENA

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja v OŠ, srednjih šolah, vrtcih, CŠOD, dijaških domovih, šole s prilagojenim programom, vzgojni zavodi,  ki stremijo k uvajanju sodobnih pristopov v poučevanje in vzgojo prihodnjih generacij,
 • univerzitetnim, visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom,
 • strokovnim  delavcem, ki delajo z »otroki« vseh generacij,
 • VSEM, ki jih zanima gozd/narava in spodbujajo učenje preko izkušenj in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju,
 • strokovnim delavcem v naravovarstvenih organizacijah.

TEME KONFERENCE

 1. GOZD – NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA
 • Zakaj izbrati gozd kot učilnico?
 • Katere učne cilje lahko uresničujemo s poučevanjem na prostem v gozdu?
 • Prednosti poučevanja na prostem za učenca in učitelja
 • Motivacijske prednosti poučevanja na prostem v gozdu
 • CŠOD  učilnica na prostem v gozdu
 1. GOZD – INOVATIVNO UČNO OKOLJE
 • Inovativni pristopi za poučevanje na prostem v gozdu
 • Možnosti medpredmetnega poučevanja na prostem/Interdisciplinarni pristopi poučevanja na prostem
 • Gozd: vir idej, novih znanj
 • CŠOD  programi – vzorčni primeri
 1. DIDAKTIKA POUČEVANJA NA PROSTEM
 • Izmenjava dobrih praks poučevanja na prostem na nacionalni in mednarodni ravni
 • Uporaba informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju na prostem v gozdu
 • Organizacijske posebnosti poučevanja na prostem v gozdu
 • Medinstitucionalno povezovanje
 • CŠOD – strokovni javni zavod za spodbujanje in razvoj poučevanja na prostem – gozdu
 1. DOŽIVLJANJE GOZDA
 • Doživljanje gozda
 • Kreativnost v gozdu
 • Igranje, učenje skozi igro
 • Promocija zdravega načina življenja
 • Doživljanje gozda skozi programe CŠOD

OKVIRNI PROGRAM

PRIJAVNICA ZA KONFERENCO

Rok prijave na konferenco je do zapolnitve mest oziroma 29. september. MESTA SO ŽE ZAPOLNJENA

Pričakujemo udeležence tudi s  Finske, Češke, Anglije.

Na konferenci bo možno tudi aktivno sodelovati, v obliki strokovnega prispevka:

 • posterja,
 • predavanja (referata),
 • delavnice na terenu.

Navodilo za pripravo strokovnega prispevka - posterja, predavanja (referata) ali delavnice na terenu. Vaše sodelovanje je lahko v slovenskem jeziku.

Povzetek prispevka pošljite na e-naslov: posvetgozd@csod.si do 16.9.2017. Povratno informacijo glede predstavitve boste prejeli do 25. septembra.

Organizirano bo prevajanje za prispevke v tujem jeziku.

Zbornik izbranih prispevkov bo objavljen po konferenci.

KOTIZACIJA:

 • Za tri dni: 95 EUR, vključuje organizacijo, gradivo, materialne stroški programa, kavo in prigrizke.
 • Za en dan: 35 €
 • Bivanje lahko (do zasedbe kapacitet) koristite v CŠOD Bohinj, kontakt:  rezervacije@csod.si, 01 2348 632, 01 2348 627

PRIJAVA:

Za prijavo, prosimo, izpolnite prijavnico oziroma pišite na e- naslov: posvetgozd@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …