Gradovi ob Savi

Gradovi ob Savi

Naslov: DC Dolenjska in Štajerska
Kontakt: Štefka Brodar
E-pošta: dc@csod.si
Telefon: 041 467 231, 01 2348 601

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

 

    

Ob izlivu reke Savinje v Savo se začenja Posavje, ki se razteza vse do Krškega in Brežic. V bližini naselja Radeče je na brežini reke Save skrita graščina Dvor oz. Novi Dvor, ki kraljuje v objemu parka. Sprehodimo se po labirintu zelenih umetnin in v senci eksotičnih dreves in grmov čudovitega parka, ki je nastal v drugi polovici 19. stoletja in je danes razglašen za naravno znamenitost.

Nad starim mestnim jedrom Sevnice na razglednem griču stoji grad Sevnica. Grad ponuja edinstvena grajska doživetja, na grajskem pobočju lahko obiščemo Lutrovsko klet, ki naj bi jo občasno obiskoval Jurij Dalmatin.

Na hribu nad starim mestnim jedrom Krškega lahko vidimo le še nekaj zidov v ruševinah gradu Krško.

Na skalnem pomolu nad izlivom potoka Brestanica v reko Savo stoji eden najpomembnejših grajenih spomenikov srednjeveške kulture na Slovenskem, grad Rajhenburg, kjer si ogledamo zbirko v gradu, ki prikazuje zgodovinski razvoj vse od arheoloških najdb do danes ter spoznavamo življenje v srednjem veku.

V Brežicah, na vzpetini na levem bregu Save, stoji mogočna stavba, grad Brežice. V gradu je nameščen Posavski muzej Brežice, kjer je predstavljena dediščina Posavja od najstarejših dni do danes, predstavljeni so kmečki upori in dediščina posavskih protestantov.

Program je primeren za učence/učenke 3. triade osnovne šole ter za dijake/dijakinje srednje šole.    

Stroški (šolsko leto 2023/24):

  • Ogled parka Dvor ob gradu Novi Dvor - donacija MNZ,
  • vstopnina - 25,00 € / skupino - grad Sevnica,
  • vstopnina - 3,00 € grad Rajhenburg,
  • vstopnina - 3,00 € grad Brežice,
  • prispevek za CŠOD - 2,50 €.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …