Energetski poligon MIC Velenje

Energetski poligon MIC Velenje

Naslov: Koroška cesta 62 a, 3320 Velenje
Kontakt: Majda Kovačič
E-pošta: dc@csod.si
Mobilni telefon:
01 2348 631

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

Energetski poligon šC MIC Velenje ponuja zanimive in aktualne učne vsebine v obliki dneva dejavnosti (naravoslovni in tehniški dnevi). Omogoča: delo z obnovljivimi viri energije (OVE) v realnem in laboratorijskem okolju (termosolarna, fotovoltaična, geotermalna energija, ki je povezana s toplotnimi črpalkami, vetrna in bioodpadna energija); uporabo in prikaz didaktičnega in realnega sistema soproizvodnje toplotne in električne energije v kombinaciji s toplotno črpalko in ogrevalnim sistemom; vsakdanje delo in raziskave v pasivnem energetskem objektu s samozadostno energijsko preskrbo in uporabo sodobnih gradbenih, energetskih in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, prikaz in sledenje energijskih parametrov s pomočjo energetskega monitoringa; demonstracijsko energetsko svetovanje; izobraževanja in usposabljanja s področij obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Učenci bodo z ogledom energetskih sistemov in delavnicami pridobili osnovna znanja o energiji in obnovljivih virih energije ter osvojili osnove učinkovite rabe energije.

VSEBINE:

· Delo z obnovljivimi viri energije v realnem in laboratorijskem okolju,
· Ogled energetskega poligona,
· Energija – pridobivanje iz obnovljivih virov in učinkovita raba,
· Okolje in energija,
· Trajnostna raba energije,
· Občuti energijo kot življenjsko silo,
· Občuti sonce kot vir toplote in sevanja,
· Občuti elektriko skozi čutila in meritve,
· Občuti veter kot moč in delovno silo,
· Osnove električne energije – proizvodnja in viri električne energije
· Energija in dom – ukrepi za zmanjšanje porabe energije,
· Pomen električne energije za človeštvo,
· Vpliv porabe energije na okolje,
· Pretvorba energij – spoznavanje virov energije

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …