RAZISKOVALNI TABOR - Živi svet v okolici Trebnjega
Nazaj

RAZISKOVALNI TABOR - Živi svet v okolici Trebnjega

Raziskovalni tabor
Varstvo okolja Trebnje 2016
(Dolenja vas pri Čatežu, od 3. do 8. julij 2016)

VABILO

PRIJAVNICA

PROGRAM

Živi svet v okolici Trebnjega
Sem pravi/a? Če imaš 13 let ali več in te zanima svet raziskovanja, želiš spoznati, kakšne metode in na kakšen način se uporabljajo pri raziskovalnem delu na konkretnih primerih nekega okolja ter želiš s svojim delom prispevati uporabne podatke se nam pridruži!
Kaj bomo počeli? Na taboru se bomo posvetili raziskovanju žive narave okolice CŠOD Čebelica. Delo bo predvsem terensko, potekalo bo v različnih skupinah - v botanični, ornitološki ter skupinah za dvoživke, hrošče in kačje pastirje. Vsak dan se bomo dopoldne in popoldne odpravili na teren in raziskovali. Istočasno bosta delovali po dve različni skupini, v katerih bo do 10 udeležencev, popoldne pa se bosta skupini zamenjali. En dan bomo v celoti posvetili spoznavanju kraja, kjer bomo v času tabora bivali. Odpravili se bomo tudi na ekskurzijo v dolino Trenta in spoznavali, kako se življenje in narava v Trenti razlikujeta od domače pokrajine. Tudi večeri bodo zapolnjeni z zanimivimi dejavnostmi!
Skupina za botaniko
V botanični skupini se boste spoznavali boste rastlinske vrste v gozdovih in na travnikih in prilagoditve rastlin na specifično okolje. Seznanili se boste z najpogostejšimi rastlinskimi družinami in se jih naučili prepoznavati. Odpravili se boste tudi na gozdno učno pot.
Skupina za ptiče
Naučili se boste prepoznavati vrste ptic, ki so značilne za to območje. Skupina za ptiče bo delovala dva dneva in tako boste lahko raziskali zastopanost vrst v različnih habitatih (gozd, pašniki, kulturna krajina) in med njimi naredili primerjavo. Spoznali boste tudi več različnih metod dela v ornitologiji.
Skupini za kačje pastirje in dvoživke
Udeleženci boste spoznali in popisovali različne vrste kačjih pastirjev in dvoživk. Primerjali boste rezultate različnih lokacij in spoznavali pomen kačjih pastirjev in dvoživk v ekosistemu. Pri delu na terenu boste spoznavali ličinke kačjih pastirjev, njihove odrasle oblike, njihov življenjski krog itd.
Skupina za hrošče
Raziskovali in določili boste vrste hroščev v različnih habitatih (gozd, travnik, vodni viri ipd.). Poleg tega pa boste spoznali tudi različne metode, ki jih raziskovalci hroščev uporabljajo pri izvajanju nacionalnega monitoringa varstveno pomembnih vrst, ter s tem tudi nekatere izmed vrst, ki so v tem obdobju aktivne.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …