Nagovor ministrice prof. dr. Simone Kustec
Nazaj

Nagovor ministrice prof. dr. Simone Kustec

Video povezava nagovora ministrice prof. dr. Simone Kustec na Mednarodni konferenci "IKT in učenje na prostem"  ob prvem dnevu predsedovanja Slovenije Svetu EU

https://youtu.be/wJSKol-nZzY

Nagovor ministrice prof. dr. Simone Kustec, pdf

Video nagovor ministrice prof. dr. Kustec na konferenci »Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem«, 1. julij 2021

Spoštovani udeleženci, 
spoštovani kolegi, 
učiteljice in učitelji, vzgojiteljice in vzgojitelji, 
strokovnjaki in raziskovalci,

 

v veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nagovorim na zadnji dan konference o didaktiki učenja na prostem in na prvi dan. Pravzaprav v prvih urah, predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije.

Pod sloganom »Skupaj. Odporna. Evropa si bomo v naslednjih šestih mesecih prizadevali za okrevanje in večjo odpornost EU po pandemiji, odločno bomo vodili Konferenco o prihodnosti Evrope, zavzemali se bomo za krepitev pravne države in evropskih vrednot ter varnost in stabilnost v evropski soseščini. Pomembno mesto pri vsem omenjenem pa bomo namenjali prav programskim vsebinam na polju izobraževanja. Novih vizij znanja in procesov njegovega osvajanja. Izobraževanju kot vseživljenjskemu in po načinu podajanja znanj raznolikemu ter medsebojno dopolnjujočemu se procesu.

Izobraževanje je eden glavnih nosilcev evropske družbe in evropskih vrednot. Ko smo sestavljali zgodbo predsedovanja na področju izobraževanja, smo imeli v mislih prav to. Predvsem pa tiste evropske vrednote, ki se vedno bolj odražajo skozi potrebo po novih, dodatnih kompetencah, ki nadgrajujejo, dopolnjujejo, širijo temeljno osvojena znanja in spretnosti in so povezana z vsebinami digitalne in zelene družbe.

Z državami članicami Evropske unije delimo prepričanje, da je visokokakovostno in vključujoče izobraževanje in usposabljanje, evropska prednost. Razširjenost digitalnih tehnologij in dostop do interneta prinašajo nove priložnosti in izzive. Obenem lahko ugotovimo, da je digitalna preobrazba naših družb znanja čedalje hitrejša, digitalne storitve in podatki pa vedno bolj dostopni. Ob tem se spreminja tudi trg dela, z novimi profili delovnih mest in povpraševanjem po digitalnih kompetencah. Vendar zgolj to ni dovolj. Svežina, inovativnost, kreativnost in naprednost podajanja in osvajanja znanja se morajo odražati tudi na drugačne načine.
Učenje na prostem v tem pogledu vidim in živimo kot privlačno in zanimivo alternativo in dopolnitev tradicionalnemu poučevanju v učilnici, pa tudi kot prepotreben družbeni, socialni odziv na digitalno izobraževanje. Učenje o naravnem in kulturnem okolju skozi neposreden stik in pristno izkušnjo nam pomaga izoblikovati tudi primeren odnos do okolja, v katerem živimo, informacijsko-komunikacijske tehnologije pa nas kot svojevrsten učitelj vodijo skozi učni proces in nam izkušnjo pomagajo osmisliti.

Pedagoški pristop učenja na prostem, učenja v naravi odlikuje višja stopnja motiviranosti in angažiranosti vseh vključenih v učni proces, s pametno uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij pa ga lahko na različne načine povzdignemo na še višjo raven – denimo
 s takojšnjim dostopom do informacij, z interaktivnimi učnimi orodji ali pa z izjemnim motivacijskim potencialom igralnih pristopov, ki jih s pomočjo tehnologije lahko vse enostavneje kakovostno vključujemo.

Tudi zaradi vseh navedenih razlogov zato Evropska komisija namerava v času našega predsedovanja objaviti predlog Priporočila Sveta o kombiniranem učenju za visokokakovostno in vključujoče primarno in sekundarno izobraževanje, ki ga bo Slovenija kot predsedujoča država usklajevala z drugimi državami članicami v upanju, da do njegovega sprejetja pride čim prej. To bomo lahko delali na suveren in izkustveno bogat način, saj nam dobrih zgledov predvsem zahvaljujoč vašemu že dosedaj opravljenemu delu, ki jih želimo deliti z drugimi državami, ne manjka.


Spoštovani udeleženci konference,

Tema mednarodne konference »Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem« predstavlja pogumen in inovativen korak v svet novih pristopov kombiniranega učenja v okviru vzgoje in izobraževanja ter širšega vseživljenjskega učenja. Veseli me, da bodo predstavitve dobrih praks, ki že obstajajo, ter ideje, kako se bo to področje še razvijalo v prihodnosti, na voljo ne le udeležencem konference v živo ampak tudi širši mednarodni javnosti, tako v času konference kot po njenem zaključku.

Zahvaljujem se organizatorju konference, Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, in vam ob prvem dnevu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske Unije želim prijeten preostanek konference, predvsem pa uspešno delo na tem pomembnem področju za prihodnost izobraževanja.

Hvala za vašo pozornost in vse dobro!

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …