Aktivnosti CŠOD v času omejenega izvajanja izobraževalne dejavnosti
Nazaj

Aktivnosti CŠOD v času omejenega izvajanja izobraževalne dejavnosti

Aktivnosti CŠOD v času omejenega izvajanja izobraževalne dejavnosti zaradi omejitve širjenja okužb z virusom

Ob sprejetju ukrepa Vlade Republike Slovenije o omejitvi izvajanja izobraževalne dejavnosti, s ciljem zmanjšanja prenosa okužbe s korona virusom (SARS-CoV-2), smo v CŠOD ponovno aktivirali dejavnosti, ki smo jih pripravili in izvajali v spomladanskem času 2020. Področja, na katerih smo prilagodili način dela so:

1. Izvajanje izobraževalne dejavnosti na daljavo s šolami, ki imajo podpisano pogodbo za izvedbo šole v naravi

Ob pridobljeni informaciji, da bo v tednu z 19.10. pouk v OŠ in SŠ potekal po spremenjenem, prilagojenem modelu, smo v CŠOD takoj aktivirali notranji informacijski sistem za prilagojeno izvajanje osnovne dejavnosti CŠOD.

Ker smo se spomladi zavedali, da se lahko izvajanje pouka na daljavo ponovi, smo v avgustu vse šole obvestili o možnih oblikah izvajanja vsebin šole v naravi glede na epidemiološko stanje in sprejete ukrepe pristojnega ministrstva za izobraževanje. V trenutno spremenjenih okoliščinah šolam, ki imajo sklenjeno pogodbo za izvedbo šole v naravi, ponujamo:

  • Izvedbo šole v naravi na šoli en, tri ali pet dni dejavnosti na šoli v času izvajanja pouka: Izvedba v tej obliki je možna ob zagotavljanju varnostnih ukrepov z otroki, ki so na šoli in za primere, ko učitelji CŠOD lahko pridejo na šolo.

Učitelji CŠOD pridejo v šolo in izpeljejo dneve dejavnosti v dopoldanskem času v načrtovanem tednu ali dnevu. Dan dejavnosti traja do 5 pedagoških ur na šolskem igrišču, bližnjem travniku, gozdu, potoku ali drugem primernem okolju v bližini. Pripomočke in vse potrebno prinesejo s seboj.

Cena za izvedbo je 2 EUR na učenca in potni stroški učiteljev CŠOD (18% kilometrine - razdalja od OE do šole in nazaj). Ob zaključku izvedbe učitelj(i) skupaj z učitelji šole izpolnijo poročilo o izvedbi.

  • Izvedba vsebin šole v naravi in dneva dejavnosti na daljavo - en, tri ali pet dni dejavnosti v času izvajanja pouka: CŠOD v načrtovanem tednu ali dnevu skupaj s šolo dogovori in organizira dejavnosti na daljavo, v sodelovanju z učitelji šole komunicirajo neposredno tudi z otroki, usmerjajo aktivnosti, preverjajo izvedbo in pridobljeno znanje.

V primeru izvajanja pouka na daljavo učitelji CŠOD skupaj z učitelji šole usmerjajo in vodijo aktivnosti na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jo uporablja šola (razen če dogovorijo drugače).

Izvedba dni dejavnosti na daljavo je za šole brezplačna. Ob zaključku učitelji izpolnijo poročilo o izvedbi.

Pedagoški vodja OE bo neposredno kontaktiral odgovorne na OŠ za izvedbo šole v naravi in dogovoril o možni obliki izvedbe, o vsebini ter dinamiki izvedbe. Mnoge šole do sedaj so omenjeni predlog sprejele, izvedli smo tako neposredno aktivnost na šoli (dneve dejavnosti) in tudi aktivnosti na daljavo.

Dodatno šole informiramo, da smo uspeli pripraviti množico primerov, vključno z gradivi, ki so objavljeni na spletni strani CŠOD pod Podpora poučevanju na daljavo

2. izvajanje dejavnosti na projektu Skupaj za znanje, pomoč romskim otrokom

V času, ko se epidemiološka slika v državi ponovno slabša, smo na projektu Skupaj za znanje primorani v določeni meri prilagoditi ali spremeniti izvajanje projektnih aktivnosti, ki jih izvajamo neposredno na terenu – to trenutno velja za pripravljalni vrtec Kerinov Grm ter večnamenske centre in obšolske dejavnosti v romskih naseljih. Tej odločitvi je botrovala skrb za zdravje tako zaposlenih kot tudi udeležencev naših aktivnosti, ki jih na terenu izvajamo na način, da ne moremo v celoti preprečiti možnosti okužbe ali zagotoviti spoštovanja vseh preventivnih ukrepov. Kljub tej začasni prekinitvi izvajanja aktivnosti neposredno na terenu pa smo organizirali delo zaposlenih na način, da nudijo polno pomoč in podporo romskim otrokom in staršem pri izvajanju izobraževanja v šoli ali na daljavo, kot smo to storili že v prvem valu epidemije. Prav tako smo pretekli teden aktivno pomagali osnovnim šolam, v katere so vključeni romski otroki, pri organizaciji izobraževanja na daljavo za romske otroke, z aktivnostjo pa bomo nadaljevali tudi pri nadaljnjem izvajanju izobraževanja na daljavo. Aktivnost zaposlenih na projektu je fokusirana v zagotavljanje povezav med otrokom (romsko družino) in šolo, pomoč pri vzpostavitvi povezave za učenje na daljavo in nudenje učne pomoči na daljavo.

3. Aktivnosti v nadaljevanju neugodne epidemiološke situacije

V primeru, da bo prišlo do situacije, ko bi bilo mogoče le še učenje na daljavo, so pedagoški delavci CŠOD pripravljeni na izvedbo aktivnosti na daljavo. Že v preteklem obdobju razglašene epidemije smo pripravili številna gradiva, ki so bila v pomoč učiteljem na šolah pri samostojni izvedbi dejavnosti, v tekočem šolskem letu pa bi v tem primeru dejavnosti na daljavo v sodelovanju z učitelji na šolah izvajali z učenci. Na daljavo bi lahko s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvajali tudi »ekskurzije«, tako s predvajanjem v živo s posameznih lokacij kot z uporabo mobilne aplikacije, ki jo ima CŠOD že na voljo in je v njej zbranih več kot 200 mobilnih učnih poti, kadarkoli pa lahko dodajamo nove vsebine. Prilagodili smo tudi programsko opremo, ki omogoča še večjo interaktivnost.

V CŠOD smo se pripravljeni prilagoditi na izvedbo aktivnosti v vsaki epidemiološki situaciji, ki se bo verjetno skozi šolsko leto tudi precej spreminjala.

Prepričani smo, da lahko skupaj najdemo rešitve, zato pričakujemo povabilo k skupnemu iskanju rešitev za ohranitev dosežene kakovosti izobraževanja kljub spremenjenim okoliščinam izvajanja.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …