Aktivnosti CŠOD v času izvajanja izobraževalne dejavnosti z omejitvami za širjenje okužb z virusom
Nazaj

Aktivnosti CŠOD v času izvajanja izobraževalne dejavnosti z omejitvami za širjenje okužb z virusom

Aktivnosti CŠOD v času izvajanja izobraževalne dejavnosti z omejitvami za širjenje okužb z virusom

 

1. Izvajanje izobraževalne dejavnosti na daljavo s šolami, ki imajo podpisano pogodbo za izvedbo šole v naravi

 

Glede na epidemiološko stanje in sprejete ukrepe pristojnega ministrstva za izobraževanje se izobraževalne dejavnosti lahko izvaja tudi na daljavo. V trenutno spremenjenih okoliščinah šolam, ki imajo sklenjeno pogodbo za izvedbo šole v naravi, ponujamo:

  • Izvedba vsebin šole v naravi in dneva dejavnosti na daljavo - en, tri ali pet dni dejavnosti v času izvajanja pouka: CŠOD v načrtovanem tednu ali dnevu skupaj s šolo dogovori in organizira dejavnosti na daljavo, v sodelovanju z učitelji šole komunicirajo neposredno tudi z otroki, usmerjajo aktivnosti, preverjajo izvedbo in pridobljeno znanje.

V primeru izvajanja pouka na daljavo učitelji CŠOD skupaj z učitelji šole usmerjajo in vodijo aktivnosti na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jo uporablja šola (razen če dogovorijo drugače).

Izvedba dni dejavnosti na daljavo je za šole brezplačna. Ob zaključku učitelji izpolnijo poročilo o izvedbi.

Pedagoški vodja OE bo neposredno kontaktiral odgovorne na OŠ za izvedbo šole v naravi in dogovoril o možni obliki izvedbe, o vsebini ter dinamiki izvedbe. Mnoge šole do sedaj so omenjeni predlog sprejele, izvedli smo tako neposredno aktivnost na šoli (dneve dejavnosti) in tudi aktivnosti na daljavo.

Dodatno šole informiramo, da smo uspeli pripraviti množico primerov, vključno z gradivi, ki so objavljeni na spletni strani CŠOD pod Podpora poučevanju na daljavo

2. Aktivnosti v nadaljevanju neugodne epidemiološke situacije

V primeru, da bo prišlo do situacije, ko bi bilo mogoče le še učenje na daljavo, so pedagoški delavci CŠOD pripravljeni na izvedbo aktivnosti na daljavo. Že v preteklem obdobju razglašene epidemije smo pripravili številna gradiva, ki so bila v pomoč učiteljem na šolah pri samostojni izvedbi dejavnosti, v tekočem šolskem letu pa bi v tem primeru dejavnosti na daljavo v sodelovanju z učitelji na šolah izvajali z učenci. Na daljavo lahko s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvajamo tudi »ekskurzije«, tako s predvajanjem v živo s posameznih lokacij kot z uporabo mobilne aplikacije, ki jo ima CŠOD že na voljo in je v njej zbranih več kot 200 mobilnih učnih poti, kadarkoli pa lahko dodajamo nove vsebine. Prilagodili smo tudi programsko opremo, ki omogoča še večjo interaktivnost.

V CŠOD smo se pripravljeni prilagoditi na izvedbo aktivnosti v vsaki epidemiološki situaciji, ki se bo verjetno skozi šolsko leto tudi precej spreminjala.

Prepričani smo, da lahko skupaj najdemo rešitve, zato pričakujemo povabilo k skupnemu iskanju rešitev za ohranitev dosežene kakovosti izobraževanja kljub spremenjenim okoliščinam izvajanja.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …