Residential centresCŠOD OE Gorenje

CŠOD OE Gorenje

Address
Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
Contact
Emil Mumel
Email
gorenje@csod.si
Telephone
03 576 13 33, faks 08 20
Mobile
031 607 572


Active holiday programs
frontend.title-price - €
Age
Program: Mednarodna izmenjava v Romuniji, Coaching for youth - Vodenje mladih

Mladi se bodo pripravili na vodenju mladinskih skupin in projektov. Spoznali bodo načine vodenja in dela v formalni in neformalni skupini. Na osnovi neformalnega izobraževanja bodo pridobili kompetence za vodenje mladih in mladinskih projektov. Prednostne lastnosti: smisel za vodenje, komunikativnost, razumevanje mladih in njihovih potreb, znanje tujega jezika.

Izvedba projekta v mestu Targu Jiu v Romuniji. Udeleženci bodo še iz Grčije, Romunije, Španija in Italije. 

Kontakt je Emil Mumel: emil.mumel@csod.si 031 607 572

Program: Mednarodna izmenjava v Romuniji, Find yourself - Najdi sebe

Mladi bodo na projektu v okviru delavnic, okroglih miz in drugih oblik dela naredili svojo življensko pot, si zadali kratkoročne in dolgoročne cilje, oblikovali svoj CV. Poskušali bodo na osnovi izmenjave izkušenj in mnenj najti svoj življenki cilj. Prednostne lastnosti:  komunikativnost, znanje angleškega jezika.

Izvedba projekta v mestu Novaci v Romuniji. Udeleženci bodo še iz Češke, Romunije, Hrvaške in Španije. 

Kontakt je Emil Mumel: emil.mumel@csod.si 031 607 572

Program: Mednarodna izmenjava v Romuniji, Recycle for your life - Obnovi svoj jaz

Skupina mladih v mešanih skupinah poskuša najti voj jaz in potrditi svojo identiteto v skupini. Mladi na osnovi svojih izkušenj in idej naredijo svoj profil in ga oblikujejo  v sebi prijazen  način. Velikorazličnih športnih aktivnosti, družabnih srečanj in raznih okroglih miz. Prednostne lastnosti:  komunikativnost, družabnost, znanje angleškega jezika.

Izvedba projekta v mestu Novaci v Romuniji. Udeleženci bodo še iz Grčije, Romunije, Portugalske in Litve. 

Kontakt je Emil Mumel: emil.mumel@csod.si 031 607 572

Online application

 Price list  >>  Booking form

In a little Pohorje village of kind people

 

From the village Gorenje on the Zreško Pohorje the view reaches from Maribor to Celje. The ski resort Rogla in its vicinity gives the guests of the centre many possibilities for winter programmes. Nature offers many possibilities for hiking, cycling, herb studying and much more. We certainly have to mention the pearls of Pohorje – a highland moor with the Lovrenc lakes. There are also some ethnological characteristics like the Skomar house, the Ošlak blacksmith’s workshop, memorial collection of Jurij Vodovnik, the “Zajklošter” monastery of Carthusian monks in Žiče ... Most of these places can be reached on foot or by bike.

 

 Location

 

 

 

Accommodation

71 beds

2 classrooms

60 seats in dining room

gym

 

 

 

 

Equipment

 


E-news about tenders, active holidays, free terms ...