Zadnje novice

VSI DOMOVI IN DNEVNI CENTRI V LJUBLJANI V TIVOLIJU IN NA ŠPI...

20. MAJA V PARKU TIVOLI IN ŠPICA V LJUBLJANI

1254 km KOLESARSKA AVANTURA CŠOD

Spremjajte kolesarje na LiveTrack

ZA DRUŠTVA, DRUŽINE, POSAMEZNIKE

Za oddih ali intenzivne priprave...

VRTEC V NARAVI

Programi so prilagojeni starosti in okolju domov.

ŠOLA V NARAVI ZA ŠOLSKE SKUPINE

Naravoslovi teden, športni teden, projektni teden, smučarski teden ...

Film o šoli v naravi v CŠOD - V NARAVO Z GLAVO

Prikazuje šolo v naravi v CŠOD.

CŠOD PROJEKTI

SKUPAJ ZA ZNANJE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, REAL WORLD LEARNING, EKO DOMOVI

CŠOD transverzala - kolesarski in pohodniški izleti

Super način za spoznavanje Slovenije