Zadnje novice

VSI DOMOVI IN DNEVNI CENTRI NA ENEM MESTU

20. MAJA V PARKU TIVOLI IN ŠPICA V LJUBLJANI

V VSEH CŠOD DOMOVIH IN DNEVNIH CENTRIH med 14.00 in 17.00

AKTIVNOSTI IN DOŽIVETJA ZA VSE OBISKOVALCE V VSAKEM DOMU

Prijave zbiramo do 24. aprila.

Prijave sprejemamo preko e-prijavnice.

ZA DRUŠTVA, DRUŽINE, POSAMEZNIKE

Za oddih ali intenzivne priprave...

VRTEC V NARAVI

Programi so prilagojeni starosti in okolju domov.

ŠOLA V NARAVI ZA ŠOLSKE SKUPINE

Naravoslovi teden, športni teden, projektni teden, smučarski teden ...

Film o šoli v naravi v CŠOD - V NARAVO Z GLAVO

Prikazuje šolo v naravi v CŠOD.

CŠOD PROJEKTI

SKUPAJ ZA ZNANJE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, REAL WORLD LEARNING, EKO DOMOVI

CŠOD transverzala - kolesarski in pohodniški izleti

Super način za spoznavanje Slovenije