Razpis 2017/18

Razpis 2017/18

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - RAZPIS 2017/18

PRIJAVNICA

BROŠURA: PROGRAMI IN NOVOSTI CŠOD 2017/18

Kontakt: rezervacije@csod.si, 01 2348 627

V skladu s 5. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. l. RS št. 20/2013), Sklepa o dopolnitvi (Ur. l. RS št. 15/2016) in na podlagi Letnega delovnega načrta 2017 objavlja
 

JAVNI RAZPIS

programov Šole v naravi in drugih programov v okviru javne službe in prostorskih zmogljivosti CŠOD

za šolsko leto 2017/2018

 

 1. RAZPIS PROGRAMOV

 

 Program

Izvajajo domovi CŠOD

I.

PROGRAMI ZA VRTCE

Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved, Škorpijon

II.

PROGRAMI ZA OSNOVNE ŠOLE

 

1.

Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Vsi domovi

2.

Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Kavka, Planica, Soča, Štrk

3.

Šola v naravi s poudarkom na športu in veščinah preživetja v naravi

Vsi domovi

 

3.1 Alpsko smučanje – tečaj

Bohinj, Cerkno, Gorenje, Kavka, Kranjska Gora, Peca, Planica, Planinka, Trilobit, Vojsko; Priloga 1

 

3.2 Smučarski teki – tečaj

Kavka, Trilobit, Vojsko

 

3.3 Plavalni teden – tečaj

Burja, Cerkno, Fara, Murska Sobota, Peca, Štrk; Priloga 2

 

3.4. Jahanje

Škorpijon

4.

Programi med vikendi

Vsi domovi (program izvajajo udeleženci sami ali skupaj z učitelji CŠOD po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma)

5.

Šola v naravi za šole s prilagojenim programom

Ajda, Soča, Vojsko, Burja, Planinka, Radenci, Škorpijon, Jurček, Peca, Medved

III.

PROJEKTNI TEDNI

Programe izvajajo učitelji CŠOD in učitelji šole v skupnem sodelovanju; Priloga 3

IV.

TEMATSKI TEDNI

Programe izvajajo učitelji CŠOD in učitelji šole v skupnem sodelovanju; Priloga 4

V.

PROGRAMI ZA NADARJENE

Breženka, Burja, Cerkno, Gorenje, Jurček, Kranjska Gora, Lipa, Medved, Peca, Planinka, Radenci, Rak, Trilobit, Vojsko, Dnevni centri; Priloga 5

VI.

PROGRAMI ZA SREDNJE ŠOLE

 

1.

Terensko delo / Šola v naravi / Projektni tedni / Tematski tedni

Prioritetno domovi Ajda, Bohinj, Fara, Gorenje, Kavka, Kranjska Gora, Murska Sobota, Peca, Planica, Planinka, Radenci, Soča, Trilobit, Vojsko

2.

Obvezne izbirne vsebine

Prioritetno domovi Ajda, Bohinj, Gorenje, Jurček, Kavka, Kranjska Gora, Murska Sobota,  Peca, Planinka, Radenci, Soča, Trilobit, Vojsko, Čebelica, Lipa

3.

Spoznavni vikendi, priprave na maturo, drugi programi med vikendi

Vojsko, vsi domovi (program izvajajo udeleženci sami ali skupaj z učitelji CŠOD po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma)

VII.

PROGRAMI MEDNARODNE IZMENJAVE

Vsi domovi (program izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma)

VIII.

ENODNEVNI PROGRAMI (naravoslovni, kulturni, tehniški, športni dnevi) za OŠ in SŠ

Dnevni centri, vsi domovi (za šole v bližini domov); Priloga 6

 

 

 1. CILJNE SKUPINE

Na razpis se lahko prijavijo vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, slovenske zamejske šole in šole, ki so vključene v projekte mednarodne izmenjave.

 

 1. IZVAJANJE PROGRAMOV

Programe št. I, II, III, IV, V izvajajo učitelji CŠOD skupaj z učitelji šole. Programe med vikendi, programe za srednje šole in programe mednarodne izmenjave pa izvajajo udeleženci sami ali skupaj z učitelji CŠOD po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma.

Program št. VIII izvajajo učitelji CŠOD ob spremstvu oziroma sodelovanju učiteljev šole.

 

 1. TRAJANJE PROGRAMOV

Programi pod št. I do VII, razen programi med vikendi, trajajo najmanj 5 dni. Mogoče se je dogovoriti tudi za 6 ali 7 dni.

Za vrtce in prvo triletje osnovne šole program traja 5 dni ali po dogovoru 3 dni.

Program pod št. VIII je enodnevni.

 

 1. CENA

Predviden prispevek za bivanje in izvedbo programa na udeleženca v petdnevnem programu za vrtce, osnovnošolske skupine prve in druge triade je 64,35 , za skupine tretje triade pa 65,40 €. Prispevek za petdnevni program za srednje šole je 70,55 €.

Prispevek ne zajema smučarske vozovnice, prevoza na smučišče, zavarovanja za smučanje na smučišču Peca v Avstriji, uporabe bazena, jahanja, najema dodatnega avtobusa za posamezne dejavnosti, vstopnin za oglede in dodatne dejavnosti, ki niso v okviru programa doma. Šolam pri zagotavljanju kart za smučanje in prevoza na smučišče organizacijsko pomaga vodja doma.

Prispevek za uporabo bazena v CŠOD Burja je 6 € na dan za udeleženca, prispevek za jahanje v CŠOD Škorpijon je 6 € na učno vsebino, za mlajše otroke pa 3 €.

CŠOD si zaradi uskladitve stroškov in prihodkov pridržuje pravico do spremembe cen, ne več kot je priznana inflacija 2017 glede na 2016. V času sklepanja pogodb bodo cene znane.

Celoten cenik bo objavljen na www.csod.si.

 

 1. OPISI PROGRAMOV

 

I.             PROGRAMI ZA VRTCE

Programi za vrtce so usmerjeni v celostno doživljanje narave. Dejavnosti temeljijo na izkustvenem pristopu. Otroci naravo spoznavajo, odkrivajo in doživljajo z vsemi čutili. Vse dejavnosti so prepletene z igro. Otroci se navajajo na samostojnost in razvijajo različne gibalne in socialne spretnosti.

Pri izvedbi programa upoštevamo vseh šest področij kurikuluma vrtca: narava, gibanje, jezik, umetnost, družba, matematika.

Domovi: Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved in Škorpijon.

 

II.            PROGRAMI ZA OSNOVNE ŠOLE

Šola v naravi je podpora in nadgradnja učnega načrta različnih šolskih predmetov. Program šole v naravi je prepletanje aktivnosti v naravi, spoznavanja okolja ter osebnostnega in socialnega razvoja. Šola v naravi lahko vključuje tudi dneve dejavnosti (kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve). Večdnevno bivanje je enkratna priložnost za razvijanje pristnih stikov z vrstniki, socialnih spretnosti in delovnih navad.

 

Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Narava je učilnica, učno sredstvo in objekt raziskovanja, na katerem temeljijo naravoslovni predmeti. Znanje, doživljanje in razumevanje naravnih procesov, ki je poleg učenja v razredu pridobljeno tudi v naravnem okolju, je bolj kvalitetno in trajno.

Vsi domovi CŠOD.

 

 

Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Okolje je neposreden dokaz delovanja in razvoja človeške civilizacije. Vsako okolje ima svoje zgodovinsko ozadje, v katerega je vpet način življenja in kulturni razvoj ljudi.

Poudarek je na uresničevanju ciljev iz učnih načrtov družboslovnih predmetov, kar se prepleta z različnimi športnimi in ustvarjalnimi dejavnostmi, odvisno od letnega časa in geografske lege doma. V program je vključeno tudi spoznavanje kulturnih znamenitosti in zanimivosti v okolici.

Domovi: Kavka, Planica, Soča, Štrk

 

Šola v naravi s poudarkom na športu in veščinah preživetja v naravi

Tu je poudarek na spodbujanju zdravega načina življenja, izvajanju športnih dejavnosti v naravnem okolju, razvijanju različnih gibalnih spretnosti in uresničevanju ciljev iz učnih načrtov športne vzgoje.

V programu se zvrstijo različne športne discipline, odvisno od možnosti v okolici doma, kot so tek na smučeh, kolesarjenje, veslanje, gorništvo, pohodništvo, orientacijski tek, lokostrelstvo, plezanje in spretnosti preživetja v naravi.

Vsi domovi CŠOD.

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – tečaj alpskega smučanja

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja v domovih v bližini smučišč v obliki 23-urenega tečaja. Poleg učenja različnih zimskih športov učenci spoznavajo tudi zimsko naravo in njene nevarnosti, pa tudi posebnosti okolice.

V domovih so na voljo tudi smuči, palice in čelade za tiste udeležence, ki nimajo svoje opreme. Smučarske čevlje morajo zagotoviti udeleženci sami. Potrebno je doplačilo za smučarske karte, glede na oddaljenost od smučišča pa tudi avtobusni prevoz.

Domovi: Bohinj, Cerkno, Gorenje, Kavka, Kranjska Gora, Peca, Planica, Planinka, Trilobit, Vojsko Priloga 1

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – tečaj smučarskih tekov

Tek na smučeh omogoča rekreacijo na prostem, druženje, tekmovanje, zabavo. Poudarek je na začetnem učenju teka na smučeh. Program poteka v obliki tečaja ob ugodnih snežnih razmerah. V domovih je za udeležence na voljo celotna oprema za teke na smučeh (čevlji, smuči, palice).

V primeru neugodnih snežnih razmer se program nadomesti z izvedbo naravoslovnega ali športnega programa oziroma programa po dogovoru.

Domovi: Kavka, Trilobit, Vojsko

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – tečaj plavanja

Plavanje se izvaja v obliki 20-urnega tečaja. Učenci izvajajo tudi druge športne, naravoslovne ter družboslovne dejavnosti in spoznavajo kulturne značilnosti pokrajine.

V CŠOD Burja je pokrit bazen dimenzij 20 x 6 m, ki je prilagojen za začetno šolo plavanja.

Program plavanja poteka tudi v drugih domovih, kjer je v bližini bazen. Potrebno je doplačilo za vstopnino v bazen, glede na oddaljenost pa tudi avtobusni prevoz.

Domovi: Burja, Cerkno, Fara, Murska Sobota, Peca, Štrk Priloga 2

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – jahanje

Posebnost CŠOD Škorpijon so islandski konji, s katerimi se izvaja program jahanja za začetnike. Konji so manjše rasti, mirni, dobro dresirani in namenjeni popolnim začetnikom. Program omogoča celovito spoznavanje konja. Učenec preživi daljši čas med konji. Jih tudi čisti in krtači, jim ureja grivo in rep, jim čisti kopita, jih osedla in odpelje v jahališče, kjer popolnoma samostojno osvoji osnovne tehnike jahanja.

 

III.          PROJEKTNI TEDNI

Projektni teden pomeni celostno obravnavo neke teme, kjer učenci sami izbirajo cilje, metode in načine za doseganje rezultatov. Vpeti so v načrtovanje, izvedbo in predstavitev rezultatov, pri čemer jih učitelj usmerja. Učenci so združeni v skupine po interesu in izvajajo naloge preko celega tedna.

Domovi in naslovi projektnih tednov Priloga 3

 

 

IV.          TEMATSKI TEDNI

V tematskem tednu je poudarek na temi, ki jo učenci skozi različne učne vsebine spoznajo tekom tedna. Program poteka po principu klasične šole v naravi. Vsebine so medpredmetno povezane z osnovno temo tedna in so prepletanje naravoslovnega, družboslovnega in športnega področja.

Domovi in naslovi tematskih tednov  Priloga 4

 

V.           PROGRAMI ZA NADARJENE

Programi za nadarjene so prilagojeni sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležijo se jih lahko učenci, ki so nadarjeni ali jih posebej zanima neko področje.  

Šole program izberejo glede na interes otrok in ga izpeljejo v okviru interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, priprave seminarske oziroma raziskovalne naloge ali realizacije individualiziranega programa za nadarjene. Dve ali tri šole lahko skupaj prijavijo program na razpisane termine.

Domovi in naslovi programov za nadarjene  Priloga 5

 

VI.          PROGRAMI ZA SREDNJE ŠOLE

Program je namenjen dijakom vseh letnikov srednjih šol za izvedbo terenskega dela posameznih predmetov ali obveznih izbirnih vsebin, ki jih dopolnijo z drugimi vsebinami programa šole v naravi. Šola lahko iz seznama izbere tudi naravoslovni, družboslovni, športni, tematski ali projektni teden, ki je namenjen tudi srednjim šolam. Programe med vikendi in programe obveznih izbirnih vsebin izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma.

 

VII.         PROGRAMI MEDNARODNE IZMENJAVE

Program mednarodne izmenjave je namenjen šolam, ki šolo v naravi izvajajo v sklopu šolskega programa mednarodne izmenjave z drugimi šolami v okviru evropskih projektov. Šola mora na prijavnici zabeležiti ime in tip projekta, v času izvedbe pa posredovati dokazilo o izvajanju projekta (kopijo prijave oziroma odobritve projekta).

Program izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma.

Prevajanje v tuje jezike uredi šola.

 

VIII.       ENODNEVNI PROGRAMI

Enodnevni programi so organizirani večinoma v okviru drugih izobraževalnih ustanov ter ob naravnih ali kulturnih znamenitostih. Programi so medpredmetni in usklajeni z učnimi načrti. Šole izbirajo učne vsebine iz učnih programov dnevnih centrov.

Možne so povezave med različnimi enodnevnimi programi v istem dnevu – kombinacija dopoldanskega in popoldanskega programa.

V skladu z možnostmi izvajajo za bližnje šole dneve dejavnosti tudi vsi domovi CŠOD.

Vsebine enodnevnih programov Priloga 6

 

 

MERILA ZA RAZVRŠČANJE PO DOMOVIH

 

A) Pri razvrščanju se najprej upošteva merila, ki so navedena v Prilogi 7:

 • izbran dom in izbran program,
 • število udeležencev,
 • razred,
 • posebne sezonske omejitve.

B) Dodatna merila

 • projektni in tematski tedni imajo prednost (po tem vrstnem redu), razen v CŠOD Breženka, Burja in Škorpijon,
 • programi za nadarjene imajo prednost v razpisanih terminih,
 • petdnevni programi imajo prednost pred tridnevnimi,
 • smučanje v CŠOD Gorenje, Kranjska Gora in Planica – prednost imajo šole, ki zadnji dve leti niso dobile termina, nato pa šole, ki termina niso dobile v preteklem letu; za CŠOD Bohinj, Cerkno, Kavka, Peca, Planinka, Trilobit in Vojsko pa ta kriterij velja le v primeru prevelikega števila prijav,
 • smučanje – prednost imajo šole oziroma srednje šole, kjer je smučanje del obveznega programa, in šole, ki v opombe zapišejo, da bodo šolo v naravi z drugim programom izvedle tudi v primeru, da smučanje ne bi bilo izvedljivo (pomanjkanje snega),
 • plavanje v CŠOD Burja – prednost imajo šole, ki zadnji dve leti niso dobile termina, nato pa šole, ki termina niso dobile v preteklem letu; prednost imajo šole, ki v svoji občini nimajo pokritega bazena,
 • splošni programi v CŠOD Breženka in Burja – prednost imajo šole, ki zadnji dve leti niso dobile termina, nato pa šole, ki termina niso dobile v preteklem letu.

C) Pri razvrstitvi imajo prednost šole, ki

 • se povežejo skupaj že pri prijavi z namenom zmanjševanja prevoznih stroškov. Pri razvrščanju bomo te šole razporejali skupaj glede na kapacitete domov. Vsaka od šol naj v opombe prijavnice zabeleži, s katero šolo se povezuje.

 

Za velike šole je primeren dom Soča, ki lahko sprejme tudi čez 100 oseb, če del programa izvaja šola sama.

Za skupino, v kateri je otrok na invalidskem vozičku, je primernih pet domov: Breženka, Burja, Medved, Planinka in Škorpijon.

Zaradi spodbujanja sodelovanja otrok s posebnimi potrebami v programih šole v naravi bo CŠOD sofinanciral polovico stroška bivanja spremljevalcu otroka s posebnimi potrebami, ki ima odločbo.

 

 1. ROK PRIJAVE

 

Prijavite se do 24. aprila 2017 preko spletne prijavnice na www.csod.si.

 

Informacije: rezervacije@csod.si

01 2348 627, 01 2348 632, 01 2348 621

 

CŠOD bo po pregledu prispelih prijav pripravil predlog časovne in prostorske razvrstitve in ga do
22. maja 2017
poslal v potrditev vsem razporejenim šolam.

Ko šole potrdijo predlagane termine, prejmejo pogodbo. Izvod podpisane Pogodbe s splošnimi pogoji vrnejo najpozneje do 12. junija 2017. Če do navedenega roka ne bomo prejeli pisne potrditve predlaganega termina in pogodbe, šolam ne bomo mogli zagotoviti udeležbe v dodeljenem terminu in programu.

Predstavitve učnih programov za domove in dnevne centre ter splošne pogoje o udeležbi v programih CŠOD si lahko ogledate na www.csod.si .

Branko Kumer,

 direktor CŠOD

 

Priloga 1: LOKACIJE ALPSKEGA SMUČANJA

 

Program

Ciljna skupina

Dom

Smučišče

Opombe

Alpsko smučanje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Bohinj

Vogel

Avtobusni prevoz do smučišča 3 km.

Alpsko smučanje

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

Cerkno

Avtobusni prevoz do smučišča 8 km.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Gorenje

Rogla

Avtobusni prevoz do smučišča,
12 km, 20 min.

Alpsko smučanje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Kavka

Kanin

Avtobusni prevoz do smučišča
27 km. Cena smučarske karte: 10 €/osebo.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Kr. Gora

Kranjska Gora

Dostopno peš.

Alpsko smučanje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

Črna na Kor., Peca v Avstriji

Avtobusni prevoz do smučišča Črna na Kor. 7 km; Avstr. Peca 20 km. (Cena smučarske karte: Črna 5 €/učenca, Peca v Avstriji 7 €/učenca.)

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Planica

Planica in Kranjska Gora

Avtobusni prevoz do smučišča (v primeru smučanja v Kr. Gori),
7 km.

Alpsko smučanje

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Planinka

Areh

Avtobusni prevoz do smučišča 7 km, 10 min.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

Mojstrana, Kranjska Gora

Avtobusni prevoz do smučišča
Mojstrana 18 km, Kr. Gora 30 km.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Vojsko

Vojsko

Dostopno peš, 200 m.

 

Priloga 2: LOKACIJE PLAVANJA

 

Program

Ciljna skupina

Dom

Bazen

Opombe

Plavalni teden

2. – 3. r. OŠ

CŠOD Burja

Bazen CŠOD Burja,
20 x 6 m

Bazen prilagojen za začetno šolo plavanja; 1.9.-31.10., 1.4.-24.6. Zaposleni 3 učitelji plavanja. Vstopnina: 6 €/dan.

Plavalni teden

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

Bazen v Hotelu Cerkno, 25 x 13,5 m

Šola sama izvaja večji del programa, ker je v CŠOD zaposlen le en učitelj plavanja. Vstopnina:
6 €/dan.

Plavalni teden

1. – 9. r. OŠ

CŠOD Fara

Športni center Delnice na Hrvaškem, 25 x 12 m

Plavanje Športni center Delnice HR, 12 x 25 m,  bazen prilagojen  za začetno šolo plavanja, avtobusni prevoz 10 km. Zaposleni 3 učitelji plavanja. Vstopnina v celo leto ogrevanem zaprtem bazenu: 2 € na otroka.

Plavalni teden

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Murska Sobota

Terme 3000

Terme Vivat

Terme 3000 - vstopnina 4,90 €

Terme Vivat – vstopnina 3,6 € - 5 €

Plavalni teden

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

Zimski bazen Ravne na Koroškem, 25 × 10 m

Potreben je avtobusni prevoz, 12 km. Termini za plavanje (prost bazen): oktober, november in junij. Dva učitelja plavanja. Vstopnina 3 €/dan.

Plavalni teden

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Štrk

Ptujske terme

V zimskih mesecih program plavanja izvaja šola skupaj z dvema učiteljema plavanja doma Štrk. Vstopnina je 8 €/osebo na dan in stroški prevoza.

 

 

Priloga 3: PROJEKTNI TEDNI

 

Projektni teden

Ciljna skupina

Dom

Opombe

Morje, ali te poznam …

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Burja

Zaradi izvedbe programa največ 56 učencev.

Dobro jem, malo migam, super sem!

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Burja

Zaradi izvedbe programa največ 45 učencev.

Sobivanje v različnosti

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Trajnostno v 21. stoletje

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Projektni vikend: Državljanska in domovinska kultura ter etika

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Rjavi medved

4. – 5. r. OŠ

CŠOD Fara

 

Raznolikost ekosistemov

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Rastem s knjigo

vrtec, 1. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Kras

4. – 5. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Divjim zverem na sledi – rjavi medved

1. – 4. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Meje v nas in okoli nas

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Zamejski Slovenci v Benečiji

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Živimo zdravo

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kr. Gora

 

Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kr. Gora

 

Obnovljivi viri energije

4. – 5. r. OŠ, SŠ

CŠOD Lipa

 

Astronomija

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Medved

tri dni ali vikend, november, marec

Disk golf – zdrav življenjski slog

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Peca

 

Orientacija

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Planinka

 

Spoznajmo Belo krajino

5.– 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Reka Soča – vir življenja nekoč, danes, jutri

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Soča

 

Kmetija

1. – 5. r. OŠ, vrtec

CŠOD Škorpijon

 

Voda – čudovita tekočina

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Štrk

 

Sprehod skozi srednji vek

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Štrk

 

Spoznajmo in povežimo se

6. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Vojsko

 

 

 

Priloga 4: TEMATSKI TEDNI

 

Tematski teden

Ciljna skupina

Dom

Opombe

Teden prve pomoči na Ajdi

8. r. OŠ

CŠOD Ajda

 

Živim zdravo

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Ajda

 

Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Ajda

 

Ob robu morja

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Breženka

Doplačilo 11 € za prevoze in vstopnine

Živim v naravi

3. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Naravni procesi za radovedne

5. r. OŠ

CŠOD Čebelica

 

Gozd – prostor doživetij

1.– 5. r. OŠ

CŠOD Čebelica

 

Čebele in čebelarjenje

1.– 5. r. OŠ

CŠOD Čebelica

september, maj, junij

Orientacija

3. – 4. r. OŠ

CŠOD Čebelica

 

S prstom po zemljevidu

5. r. OŠ

CŠOD Čebelica

 

Rafting, adrenalinski park

3. – 9. r. OŠ

CŠOD Fara

 

Filmski atelje – Hollywood po slovensko

4.– 9. r. OŠ

CŠOD Fara

Doplačilo 2 € na otroka na dan.

Priprava na kolesarski izpit

5. r

CŠOD Gorenje

 

Pohorski gozdovi in ekologija

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Uporabnost in zdravilnost rastlin

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Orientacija

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Naravno gibanje

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Čarobni gozd

1. – 5. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Tematski vikend: Orientacija

CŠOD Jurček

 

Tematski vikend: Plesno-športni teden

CŠOD Jurček

 

Tek na smučeh, alpsko smučanje, drsanje, krpljanje

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

Vikend, teden

Posočje in Benečija

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Prva svetovna vojna in življenje vojaka

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Teden športa: padalstvo, rafting, kolesarjenje, pohodništvo, nordijska hoja

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

Doplačila za posamezne dejavnosti

Zimski športni teden: smučanje, tek in pohodništvo na smučeh, drsanje, krpljanje, pležuhi, 'kavkatlon'

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

Doplačilo za smučanje

Voda, te dovolj poznam

5. r. OŠ

CŠOD Kr. Gora

 

Živimo zdravo – v naravo!

3. – 6. r. OŠ

CŠOD Lipa

 

Tehniški teden – žagam, brusim, zbijam

2. – 5. r. OŠ

CŠOD Lipa

 

Gozdne skrivnosti

3. – 4. r. OŠ

CŠOD Lipa

 

Ob Črmošnjičici in Divjem potoku

2. – 5. r. OŠ

CŠOD Lipa

 

Astronomija

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Medved

Pet dni, november, marec

Mladi ekolog

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Za zdravje si je treba čas vzeti

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Kdor išče, ta najde – Pecakečing orientacija

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

Tri ali pet dni

Geoteden

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Gorništvo

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Planica

 

Nordijski teden v Planici

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Planica

november, december, marec, april

Živimo zdravo

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Planinka

 

Zimski športni teden na jugu

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Športni teden – malo po reki, cesti in travniku

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Varuhi Zemlje

4. – 6. r. OŠ

CŠOD Rak

Spomladi in jeseni; doplačilo 2 € material in gradivo

Raziskujmo kras

5. r. OŠ

CŠOD Rak

Teden ali vikend

Od Tolminskega grofa in puntarjev do zelenomodre doline adrenalinskih športov

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Soča

Možna tudi vožnja z raftom – doplačilo

Od korita do Korit

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Soča

 

Štrkove športne dejavnosti – priprava na kolesarski izpit in kolesarjenje

4. – 5. r. OŠ

CŠOD Štrk

 

Štrkove športne dejavnosti – kolesarjenje, orientacijski tek, kanuizem (možnost opravljanja »barvnih vesel«)

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Štrk

 

Štrkove športne dejavnosti – nadstandardne športne dejavnosti: golf, boks, jadranje

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Štrk

Doplačilo 5 – 6  € za posamezno dejavnost in stroški prevoza.

Za pogumne in drzne – zimski teden preživetja v naravi

2. – 9. r. OŠ

CŠOD Škorpijon

 

Voda od izvira do pipe

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

 

Teden tehnike

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

 

Teden preživetja v naravi

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

 

Tematski vikend: Kamnine in fosili

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

Vikend

Šola v naravi z robotiko (Lego Mindstorms)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Vojsko

 

Mizica pogrni se (gospodinjski teden)

5. – 6. r. OŠ

CŠOD Vojsko

 

Od čipke do žlikrofov

4. – 6. r. OŠ

CŠOD Vojsko

Doplačilo za vstopnine 8,15 € (muzej, rudnik, partizanska tiskarna)

 

Priloga 5: PROGRAMI ZA NADARJENE

VEČDNEVNI IN VIKEND PROGRAMI ZA NADARJENE

Program za nadarjene

Ciljna skupina

Dom

Opombe

Vikend za nadarjene: Morska raziskovanja in potepanja

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Breženka

Oktober, maj

Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjamo ob morju

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Burja

Vstopnine; oktober, april

Vikend za nadarjene: Iščem se v gibu, besedi in igri

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Vikend za nadarjene: Raziskovanje in skrb za vode

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Vikend za nadarjene: Pragozd

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Jurček

 

Zdravo življenje

CŠOD Kr. Gora

 

Vikend za nadarjene: Obnovljivi viri energije

6. – 8. r. OŠ, SŠ

CŠOD Lipa

Vikend – september, oktober, april, maj, junij

Vikend za nadarjene: Moj dom je bistri potok, rak koščak v Divjem potoku

6. – 8. r. OŠ

CŠOD Lipa

Vikend – september, oktober, april, maj, junij

Astronomija

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Medved

tri dni ali vikend: november, marec

Mladi ekolog

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

Tri dni ali vikend

Lepo je biti geolog

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

Tri dni ali vikend

Vikend za nadarjene: Orientacija

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Planinka

November, december

Vode potoka, kala in reke

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Jamarstvo

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Rak

September, februar

Varuhi Zemlje

4. – 6. r. OŠ

CŠOD Rak

Spomladi in jeseni; doplačilo 2 € material in gradivo

Krasoslovje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Rak

Oktober, maj

Vikend za nadarjene: Kamnine in fosili

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

Vikend

Obnovljivi viri z Lego mehanizmi

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

Teden ali vikend

Spoznajmo in povežimo se

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Vojsko


 • Možna povezava s programom robotika.
 •  

Robotika z Lego Mindstorms

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Vojsko


 • Teden
  Možna povezava s programom Spoznajmo se.
 •  

ENODNEVNI PROGRAMI ZA NADARJENE

Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti

6. – 9. r. OŠ

DC Jama Dimnice

December, januar, februar,
vstopnina, CŠOD 1,5 €

Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost

6. – 9. r. OŠ

DC Jama Dimnice

September, januar, april
vstopnina, CŠOD 1,5 €

 

 

Priloga 6: ENODNEVNI PROGRAMI

 

Možne so povezave med različnimi enodnevnimi programi v istem dnevu – kombinacija dopoldanskega in popoldanskega programa.

Enodnevni program

Velikost skupine

(št. učencev)

Lokacija

Terminska omejitev, posebnosti

Prispevek (materialni stroški organizatorja)

Drugo

PROGRAME IZVAJAJO UČITELJI CŠOD V SKLADU Z UČNIMI NAČRTI

Enodnevni program na CŠOD domu

 

CŠOD domovi

ponedeljek, petek

2 €

po dogovoru glede na program doma

NARAVOSLOVNI DNEVI

Arboretum Volčji Potok

50

Arboretum Volčji Potok

 

1,5 €

vstopnina za Arboretum; pozimi znižana za polovico za učence CŠOD

Izdelava herbarija in spoznavanje dreves

50

Arboretum Volčji Potok

jesen

2 €

vstopnina za Arboretum

Izdelava določevalnih ključev in spoznavanje dreves

50

Arboretum Volčji Potok

zima

1,5 €

vstopnina za Arboretum; pozimi znižana za polovico za učence CŠOD

Čebelarski dan: Od cveta do medu

50

Čebelarski center Slovenije v Lukovici

maj, junij

1,5 €

plačilo delavnic; možna kombinacija z ogledom Arboretuma, vstopnina za Arboretum

Jama Dimnice in voda skozi kras

50

Vas Slivje, jama Dimnice, Matarsko podolje

 

1,5 €

vstopnina za jamo Dimnice

Kraški rob

50

Socerb – Osp

 

1,5 €

vstopnina za Sveto jamo

Kras in Primorje

50

Kozina

 

2 €

vstopnine

Reka sedmih imen

50

Planina

 

2 €

vstopnine

Naravni spomenik Rakov Škocjan

50

Rakov Škocjan

jesen, pomlad

 

2 €

 

Krajinski park Strunjan

50

Strunjan

 

1,5 €

 

Ljubljansko Barje

50

Barje

 

1,5 €

2 €

vstopnina za razstavo

Pečemo kruh/belokranjsko pogačo v Beli krajini

50

Bela Krajina

 

1,5 €

vstopnina za muzej in delavnico

Šola življenja in naravne lepote Lisce

30

Posavje

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnina za delavnico

Ajdovski gradec in Grad Sevnica

30

Posavje

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnina za grad in po želji za delavnice

Zeliščarska kmetija in Brežice

30

Posavje

 

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnine in po želji za delavnice

KULTURNI DNEVI

Mesto Ljubljana - Plečnikovo mesto

50

Ljubljana

 

1,5 €

 

2000 let Emone

50

Ljubljana

 

1,5 €

vstopnina za arheološki park in/ali muzej

Po poti kulturne dediščine

40

Prešernova, Finžgarjeva, Jalnova, Čopova hiša in Janšev čebelnjak

 

1,5 €

vstopnine za rojstne hiše pisateljev in pesnikov

Po Prešernovih stopinjah

40

Vrba, Kranj, Ljubljana

7. – 9. r.

1,5 €

vstopnini v Prešernov muzej Kranj in Prešernovo hišo v Vrbi

En pesnik je živel, iz Vrbe je  bil…

40

Vrba in delavnice v Čopovi hiši

1. – 6. r.

1,5 €

Vstopnina v Prešernovo in Čopovo hišo

Groharjeva hiša v Sorici

30

Sorica

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnina v Groharjevo hišo

Po Groharjevi poti

30

Sorica

jesen, pomlad

1,5 €

 

Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka

50

Dolenjska

(Rašica–Krka–Muljava)

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnini za muzeja in Krško jamo

Stiški rokopisi, grad Bogenšperk in GEOSS

50

Dolenjska (Stična–Bogenšperk–Litija)

 

1,5 €

 

Novo mesto - mesto situl in Krka

50

Dolenjska

(Novo mesto)

3. triada

1,5 €

vstopnina za muzej in delavnice po želji

Celeia – Cilli – Celje

50

Celjska kotlina

 

1,5 €

vstopnine

Avstrijska Koroška

50

Avstrijska Koroška

september, oktober, april, maj, junij

2,5 €

vstopnine

Prekmurje in domače obrti v Veržeju

50

Prekmurje

 

2 €

vstopnine, možno več dni; vstopnina v Center DUO – Center domače in umetnostne obrti v Veržeju

Trst

50

Trst

 

2,5 €

Vstopnine za muzeje po želji (Spelovivarij, Kleine Berlin, Ribiški muzej…)

 Zagreb

50

Zagreb – mesto

interdisciplinarna

2,5 €

karta za vzpenjačo, vstopnine za muzeje po želji

Naravna in kulturna dediščina ob reki Savinji

50

V toku reke Savinje

interdisciplinarna

2 €

vstopnine za muzeje

TEHNIŠKI DNEVI

Muzej premogovništva Velenje

50

Velenje

 

1,5 €

vstopnina za Muzej premogovništva v Velenju

Energetski poligon MIC Velenje

50

Velenje

 

1,5 €

vstopnina

Eko Terme Snovik

50

Snovik

 

1,5 €

vstopnina v Terme Snovik

Tehniški muzej Slovenije – Bistra

50

Bistra

 

1,5 €

vstopnina za muzej, delavnice po izbiri

Muzej pošte in telekomunikacij – Polhov Gradec

50

Polhov Gradec

zima

1,5 €

vstopnina za Muzej pošte in telekomunikacij Polhov Gradec, delavnice

Luka Koper

50

Luka Koper

 

1,5 €

vstopnina v luko Koper

Načini transporta

 

DARS-ov center Kozina; tovorna ŽP Koper; Luka Koper in Mednarodno letališče Portorož

 

2 €

vstopnina v luko Koper

Gradovi ob Savi in energija

50

Posavje

interdisciplinarna

2 €

vstopnine za muzeje in delavnice po želji

ENODNEVNI PROGRAMI ZA NADARJENE

Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti

 

Jama Dimnice

6. – 9. r. OŠ

1,5 €

December, januar, februar,
vstopnina

Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost

 

Jama Dimnice

6. – 9. r. OŠ

1,5 €

September, januar, april
vstopnina

 

 

 

 

Priloga 7: MERILA RAZVRŠČANJA

 

Naslov

Maks. št.

Razred, skupina

Program

Posebne omejitve

CŠOD Ajda

58

8. r. OŠ

Tematski teden: Teden prve pomoči na Ajdi

 

Libeliška gora 34

 

5. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Živim zdravo

 

2372 Libeliče

 

4. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo

 

 

 

1. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

1. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

1. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

 

 

vrtec

Program za vrtce

 

CŠOD Bohinj

60

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

Ribčev laz 63

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

4265 Bohinjsko Jezero

 

5. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje

Sezona smučanja na Voglu, 2.1. – 31.3., avtobusni prevoz 3 km.

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Breženka

66

7. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Ob robu morja

Doplačilo 11 € za prevoze in vstopnine

Fiesa 80

 

7. – 9. r. OŠ

Vikend za nadarjene: Morska raziskovanja in potepanja

Oktober, maj

6330 Piran

 

7. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

7. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Burja

60

7. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Morje, ali te poznam …

 Zaradi izvedbe programa največ 56 učencev.

Seča 152

 

7. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Dobro jem, malo migam, super sem!

 Zaradi izvedbe programa največ 45 učencev.

6320 Portorož

 

5. – 9. r. OŠ

Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjamo ob morju

 Vstopnine; oktober, april

 

 

7. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

7. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 Splošni programi v obdobju 2.11. – 31.3.

 

 

5. – 8. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

5. – 8. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

 

 

2. – 3. r. OŠ

Plavalni teden

Bazen  6 x 20 m je prilagojen za začetno šolo plavanja; prednost pri plavanju imajo 2. in 3. razredi ter šole za pridobitev bronastega delfina, ki v svoji občini nimajo pokritega bazena. Sezona plavanja v bazenu: 1.9.-31.10.,   1.4.-24.6. Zaposleni 3 učitelji plavanja. Vstopnina: 6 €/dan.

CŠOD Cerkno

62

4. – 9. r. OŠ

Projektni teden: Sobivanje v različnosti

 Šola del programa izvaja s svojimi kadri.

Bevkova 22

 

4. – 9. r. OŠ

Projektni teden: Trajnostno v 21. stoletje

 Šola del programa izvaja s svojimi kadri.

5282 Cerkno

 

7. – 9. r. OŠ

Projektni vikend: Državljanska in domovinska kultura ter etika

 Šola del programa izvaja s svojimi kadri.

 

 

3. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Živim v naravi

 Šola del programa izvaja s svojimi kadri.

 

 

4. – 9. r. OŠ

Vikend za nadarjene: : Iščem se v gibu, besedi in igri

 Šola del programa izvaja s svojimi kadri.

 

 

4. – 9. r. OŠ

Plavalni teden

Bazen v Hotelu Cerkno, 25 x 13,5m. Vstopnina: 6 €/dan. Šola del programa izvaja s svojimi kadri.

 

 

4. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje

Smučanje na Smučarskem centru Cerkno, 1.1. - 15.3., avtobusni prevoz 8 km. Šola del programa izvaja s svojimi kadri.

CŠOD Čebelica

59

5. r. OŠ

Tematski teden: Naravni procesi za radovedne

 

Dol. vas pri Čatežu 19

 

1.– 5. r. OŠ

Tematski teden: Gozd – prostor doživetij

 

8212 Velika Loka

 

1.– 5. r. OŠ

Tematski teden: Čebele in čebelarjenje

september, maj, junij

 

 

3. – 4. r. OŠ

Tematski teden: Orientacija

 

 

 

5. r. OŠ

Tematski teden: S prstom po zemljevidu

 

 

 

1.– 5. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

1.– 5. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

1.– 5. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

vrtec

Program za vrtce

 

CŠOD Fara

61

4. – 5. r. OŠ

Projektni teden: Rjavi medved

 

Fara 3

 

3. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Rafting, adrenalinski park

 

1336 Kostel

 

4. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Filmski atelje – Hollywood po slovensko

Doplačilo 2 € na otroka.

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

1. – 9. r. OŠ

Plavalni teden

Plavanje Športni center Delnice HR, 12 x 25 m,  bazen prilagojen  za začetno šolo plavanja, avtobusni prevoz 10 km. Zaposleni 3 učitelji plavanja. Vstopnina v celo leto ogrevan zaprt bazen: 2 € na otroka

 

 

1. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

 

 

vrtec

Program za vrtce

 

CŠOD Gorenje

75

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Raznolikost ekosistemov

 

Gorenje pri Zrečah 19

 

5. r. OŠ

Tematski teden: Priprava na kolesarski izpit

 

3214 Zreče

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Pohorski gozdovi in ekologija

 

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Uporabnost in zdravilnost rastlin

 

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Orientacija

 

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Naravno gibanje

 

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Vikend za nadarjene: Raziskovanje in skrb za vode

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

Sezona smučanja na Rogli, 12.12. – 31.3., avtobusni prevoz 12 km, 20 min

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Jurček

68

vrtec, 1. r. OŠ

Projektni teden: Rastem s knjigo

 

Cesta na stadion 5

 

4. – 5. r. OŠ

Projektni teden: Kras

 

1330 Kočevje

 

1. – 4. r. OŠ

Projektni teden: Divjim zverem na sledi – rjavi medved

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

Tematski teden: Čarobni gozd

 

 

 

Tematski vikend: Orientacija

 

 

 

Tematski vikend: Plesno-športni teden

 

 

 

7. – 9. r. OŠ, SŠ

Vikend za nadarjene: Pragozd

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

1. – 5. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

 

 

vrtec

Program za vrtce

 

CŠOD Kavka

59

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Meje v nas in okoli nas

 

Livške Ravne 9

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Zamejski Slovenci v Benečiji

 

5222 Kobarid

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Tek na smučeh, alpsko smučanje, drsanje, krpljanje

 

   

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden:  Posočje in Benečija

 

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Prva svetovna vojna in življenje vojaka

 

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden športa: padalstvo, rafting, kolesarjenje, pohodništvo, nordijska hoja

Doplačila za posamezne dejavnosti

 

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Zimski športni teden: smučanje, tek in pohodništvo na smučeh, drsanje, krpljanje, pležuhi, 'kavkatlon'

Doplačilo za smučanje

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – družboslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje

Sezona smučanja na Kaninu januar – april, avtobusni prevoz 27 km. Cena smučarske karte: 10 €/osebo.

 

 

4. – 9. r. OŠ

Teki na smučeh

Sezona tekov na smučeh: januar – februar

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Kr. Gora

65

7. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Živimo zdravo

 

Vitranška 9

 

7. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline

se lahko izvaja le v mesecih september, oktober in maj, junij

4280 Kranjska Gora

 

5. r. OŠ

Tematski teden: Voda, te dovolj poznam

 

 

 

Program za nadarjene: Zdravo življenje

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

Sezona smučanja v Kr. Gori, 19.12. – 17.3.

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Lipa

65

4. – 5. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Obnovljivi viri energije

 

Črmošnjice 27

 

3. – 6. r. OŠ

Tematski teden: Živimo zdravo – v naravo!

 

 8333 Semič

 

2. – 5. r. OŠ

Tematski teden: Tehniški teden – žagam, brusim, zbijam

 

 

 

3. – 4. r. OŠ

Tematski teden: Gozdne skrivnosti

 

 

 

2. – 5. r. OŠ

Tematski teden: Ob Črmošnjičici in Divjem potoku

 

 

 

6. – 8. r. OŠ, SŠ

Vikend za nadarjene: Obnovljivi viri energije

Vikend – september, oktober, april, maj, junij

 

 

6. – 8. r. OŠ

Vikend za nadarjene: Moj dom je bistri potok, rak koščak v Divjem potoku

Vikend – september, oktober, april, maj, junij

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

 

 

vrtec

Program za vrtce

 

 CŠOD Medved

59

6. – 9. r. OŠ

Projektni teden: Astronomija

tri dni ali vikend, november, marec

Medvedje Brdo 13

 

6. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Astronomija

pet dni, november, marec

1373 Rovte 

 

6. – 9. r. OŠ

Program za nadarjene: Astronomija

tri dni ali vikend: november, marec

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

1. – 5. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

1. – 5. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

vrtec

Program za vrtce

 

CŠOD Murska Sobota

60

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – družboslovni teden

 

Tomšičeva ul. 15

 

4. – 9. r. OŠ

Plavalni teden

Terme 3000 - vstopnina 4,90 €

Terme Vivat – vstopnina 3,6 € - 5 €

9000 Murska Sobota

 

4. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

CŠOD Peca

67

4. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Disk golf – zdrav življenjski slog

 

Breg 13

 

6. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Mladi ekolog

 

2392 Mežica

 

6. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Za zdravje si je treba čas vzeti

 

   

7. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Kdor išče, ta najde – Pecakečing orientacija

 

 

 

7. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Geoteden

 

 

 

6. – 9. r. OŠ

Program za nadarjene: Mladi ekolog

tri dni ali vikend

 

 

6. – 9. r. OŠ

Program za nadarjene: Lepo je biti geolog

tri dni ali vikend

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje

Smučanje v Črni na Kor. ali na avstrijski Peci, 18.12.-2.3.; Avtobusni prevoz do smučišča Črna na Kor. 7 km; Avstr. Peca 20 km. (Cena smučarskih kart: Črna na Kor. 5 €/učenca, Peca v Avstriji 7 €/učenca.)

 

 

5. – 9. r. OŠ

Plavalni teden

Plavanje v zimskem bazenu Ravne na Kor. 25 × 10 m, avtobusni prevoz. Termini za plavanje (prost bazen): oktober, november in junij. Vstopnina 3 €/dan

 

 

5. – 9. r. OŠ

Program za OŠPP

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Planica

54

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Gorništvo

 

Rateče 167

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Nordijski teden v Planici

 november, december, marec, april

4283 Rateče – Planica

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – družboslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

Sezona smučanja v Kr. Gori in Planici, od 1.1.2018 do finala FIS v skokih in poletih. Avtobusni prevoz do smučišča (v primeru smučanja v Kr. Gori), 7 km.

 

 

1. – 9. r. OŠ, vrtec

Enodnevni program

 

CŠOD Planinka

56

4. – 9. r. OŠ,  SŠ

Projektni teden: Orientacija

 

 Slivniško Pohorje 39

 

4. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Živimo zdravo

 

2208 Pohorje

 

5. – 9. r. OŠ, SŠ

Vikend za nadarjene: Orientacija

November, december

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje

Sezona smučanja na Pohorju, 18. 12. – 23. 3., avtobus 7 km

 

 

4. – 9. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Radenci

63

5.– 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Spoznajmo Belo krajino

 

Gor. Radenci 1a

 

5.– 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Zimski športni teden na jugu

 

8342 Stari trg ob Kolpi

 

5.– 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Športni teden – malo po reki, cesti in travniku

 

   

5.– 9. r. OŠ, SŠ

Program za nadarjene: Vode kala, potoka, reke

 

   

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Rak

56

4. – 6. r. OŠ

Tematski teden: Varuhi Zemlje

spomladi in jeseni; doplačilo 2 € material in gradivo

Rakov Škocjan 2

 

5. r. OŠ

Tematski teden: Raziskujmo kras

Teden ali vikend

1380 Cerknica

 

6. – 9. r. OŠ

Program za nadarjene: Jamarstvo

September, februar

   

4. – 6. r. OŠ

Program za nadarjene: Varuhi Zemlje

spomladi in jeseni; doplačilo 2 € material in gradivo

 

 

5. – 9. r. OŠ

Program za nadarjene: Krasoslovje

Oktober, maj

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Soča

75

5. – 9. r. OŠ

Projektni teden: Reka Soča – vir življenja nekoč, danes, jutri

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Od Tolminskega grofa in puntarjev do zelenomodre doline adrenalinskih športov

Možna tudi vožnja z raftom – doplačilo

 

 

5. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Od korita do Korit

 

Dijaška ulica 14

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

5220 Tolmin

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – družboslovni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Program za OŠPP

 

 

 

5. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Škorpijon

63

1. – 5. r. OŠ, vrtec

Projektni teden: Kmetija

 

Veliki Boč 31a

 

2. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Za pogumne in drzne – zimski teden preživetja v naravi

 

2353 Sveti Duh

 

2. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

Preko celega leta se lahko v program uvrsti jahanje

 

 

2. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

2. – 9. r. OŠ

Jahanje

 

 

 

2. – 9. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

2. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

vrtec

Program za vrtce

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Štrk

57

4. – 9. r. OŠ

Projektni teden: Voda – čudovita tekočina

 

Spuhlja 34a

 

4. – 9. r. OŠ

Projektni teden: Sprehod skozi srednji vek

 

2250 Ptuj

 

4. – 5. r. OŠ

Tematski teden: Štrkove športne dejavnosti  – priprava na kolesarski izpit in kolesarjenje

 

 

 

4. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Štrkove športne dejavnosti – kolesarjenje, orientacijski tek, kanuizem (možnost opravljanja »barvnih vesel«)

 

 

 

4. – 9. r. OŠ, SŠ

Tematski teden: Štrkove športne dejavnosti –  nadstandardne športne dejavnosti: golf, boks, jadranje

Doplačilo 5 -6 € za posamezno dejavnost in stroški prevoza.

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – družboslovni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

Plavalni teden

V zimskih mesecih program plavanja izvaja šola skupaj z dvema učiteljema plavanja doma Štrk. Vstopnina je
8 €/osebo na dan in stroški prevoza.

 

 

4. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Trilobit

 

4. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Voda od izvira do pipe

 

Javorniški Rovt 25

58

5. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Teden tehnike

 

4270 Jesenice

 

4. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Teden preživetja v naravi

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

Tematski vikend: Kamnine in fosili

Vikend

 

 

5. – 9. r. OŠ

Vikend za nadarjene: Kamnine in fosili

Vikend

 

 

5. – 9. r. OŠ

Program za nadarjene: Obnovljivi viri z Lego mehanizmi

Teden ali vikend

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

Sezona smučanja v Kr. Gori, 19. 12. – 17. 3. Avtobusni prevoz do smučišča Mojstrana 18 km, Kr. Gora 30 km.

 

 

4. – 9. r. OŠ

Smučarski teki

Smučarski teki druga polovica februarja in v marcu

 

 

4. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

CŠOD Vojsko

58

6. – 9. r. OŠ, SŠ

Projektni teden: Spoznajmo in povežimo se

 

Vojsko 21

 

5. – 9. r. OŠ

Tematski teden: Šola v naravi z robotiko (Lego Mindstorms)

 

5280 Idrija

 

4. – 6. r. OŠ

Tematski teden: Od čipke do žlikrofov

Doplačilo za vstopnine 8,15€ (muzej, rudnik, partizanska tiskarna)

 

 

5. – 6. r. OŠ

Tematski teden: Mizica pogrni se (gospodinjski teden)

 

 

 

4. – 9. r. OŠ, SŠ

Program za nadarjene: Spoznajmo in povežimo se

Vikend
, teden
. November-april.

 

Možna povezava s programom robotika.

 

 

5. – 9. r. OŠ

Program za nadarjene: Robotika z Lego Mindstorms

Vikend, teden. November-april.
Možna povezava s programom Spoznajmo se.

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – naravoslovni teden

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

ŠvN – športni teden

V bližini so dobro urejene tekaške proge.

 

 

4. – 9. r. OŠ

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

Smučišče je v neposredni bližini doma, 200 m. Sezona smučanja: januar – prva polovica marca

 

 

4. – 9. r. OŠ

Smučarski teki

Smučarski teki v januarju in februarju.

 

 

4. – 9. r. OŠPP

Program za OŠPP

 

 

 

4. – 9. r. OŠ

Enodnevni program

 

 

 

Program za SŠ

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - RAZPIS 2017/18

PRIJAVNICA

BROŠURA: PROGRAMI IN NOVOSTI CŠOD 2017/18

Kontakt: rezervacije@csod.si, 01 2348 627