Protokol

Protokol

sodelovanja šole in CŠOD za izvedbo šole v naravi

Priprava na izvedbo šole v naravi v CŠOD temelji na sodelovanju med šolo in delavci CŠOD.
Šole v svojem letnem delovnem načrtu predvidijo število šol v naravi v CŠOD, ki jih želijo realizirati. Učence in starše seznanijo s programsko ponudbo izbranega CŠOD doma.
Vodja doma CŠOD in učitelji šole pripravijo organizacijski načrt šole v naravi za posamezni razred.

Postopki

Kdo Kaj Kdaj  
CŠOD Objavi Javni razpis programov ŠvN in prostorskih zmogljivosti na spletni strani CŠOD in v Šolskih razgledih.   Začetek aprila

ŠOLA

CENTRALA CŠOD

CŠOD

ŠOLA Izpolnjene elektronske prijavnice pošlje na CŠOD .   Do roka, ki je zapisan v razpisu
CŠOD Razvrščanje šol po domov in terminov.   Maj
CŠOD Pošlje šoli obvestilo o terminu in domu.   Maj
ŠOLA IN CŠOD Usklajujeta termine, šola potrdi termin in dom.   Junij
CŠOD Pošlje pogodbo na šolo. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani. En izvod pogodbe obdrži šola, enega vrne na CŠOD. Konec junija
VODJA DOMA CŠOD Šoli pred začetkom šolskega leta pošlje Načrt šole v naravi.
Vsebine učnega programa so vsebinsko usklajene z letnim časom, v katerega spada dodeljeni termin, ter prilagojene programu in razredom, ki ju je šola navedla v prijavnici.
Načrt šole v naravi Med 15. in 25. avgustom po elektronski pošti

ŠOLA

CŠOD DOM

ŠOLA Šola vrne Načrt šole v naravi s prioritetnim izborom tem oziroma učnih vsebin in ciljev.  Šola pridobi izjave staršev za udeležbo v ŠvN. Do 30. septembra v tekočem šolskem letu (oziroma tri mesece pred prihodom)
VODJA DOMA CŠOD Pošlje dokumentacijo na šolo. 1. Vsebine programa
2. Priporočilo ravnatelju o številu in izobrazbi učiteljev šole, da se zagotovi optimalna izvedba programa
3. Izjava za turistično takso
4. Seznam udeležencev (za prijavo na MNZ)  
5. Seznam Oprema
6. Obrazec Razporeditev po sobah (neobvezno)
7. Dodatne informacije (lokacija, dostop, druge posebnosti)
Tri mesece pred prihodom
ŠOLA Vrne domu izpolnjeno dokumentacijo
(štiri ali pet dokumentov)
1. Obvestilo o številu in strokovni izobrazbi učiteljev šole, ki pridejo z učenci
2. Izjava za oprostitev plačila turistične takse prinese šola s seboj
3. Seznam udeležencev (za prijavo na MNZ)
4. Razporeditev po sobah  (neobvezno; šola ga lahko prinese na dom ob prihodu)
5. Dodatne informacije in informacije o posebni prehrani gostov
En mesec pred prihodom na dom (oziroma takoj po prejemu dokumentov)

CŠOD DOM,

ŠOLA

Delovni sestanek o urniku in izvedbi programa (razporeditev dela, naloge) Urnik
Evalvacijski vprašalnik
Na dan prihoda
Na dan odhoda

ŠOLA +

CŠOD DOM