Razpis za šole

Razpis za šole

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - RAZPIS 2016/17

PRIJAVNICA

BROŠURA: PROGRAMI IN NOVOSTI CŠOD 2016/17

Kontakt: rezervacije@csod.si, 01 2348 627

CŠOD v skladu s 5. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. l. RS št. 20/2013), Sklepa o dopolnitvi (Ur. l. RS št. 15/2016) in na podlagi Letnega delovnega načrta 2016 objavlja
 

JAVNI RAZPIS

programov Šole v naravi in drugih programov v okviru javne službe in prostorskih zmogljivosti CŠOD

za šolsko leto 2016/2017

 

 1. RAZPIS PROGRAMOV

 

 Program

Izvajajo domovi CŠOD

I.

PROGRAMI ZA VRTCE

Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved, Škorpijon

II.

PROGRAMI ZA OSNOVNE ŠOLE

 

1.

Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Vsi domovi

2.

Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Kavka, Planica, Soča, Štrk

3.

Šola v naravi s poudarkom na športu in veščinah preživetja v naravi

Vsi domovi

 

3.1 Alpsko smučanje – tečaj

Bohinj, Cerkno, Gorenje, Kavka, Kranjska Gora, Peca, Planica, Planinka, Trilobit, Vojsko; Priloga 1

 

3.2 Smučarski teki – tečaj

Kavka, Trilobit, Vojsko

 

3.3 Plavalni teden – tečaj

Burja, Cerkno, Fara, Peca, Štrk; Priloga 2

 

3.4. Jahanje

Škorpijon

4.

Programi med vikendi

Vsi domovi (program izvajajo udeleženci sami ali skupaj z učitelji CŠOD po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma)

5.

Šola v naravi za šole s prilagojenim programom

Ajda, Soča, Vojsko, Burja, Planinka, Radenci, Škorpijon, Jurček, Peca, Medved

III.

PROJEKTNI TEDNI

Programe izvajajo učitelji CŠOD in učitelji šole v skupnem sodelovanju; Priloga 3

IV.

TEMATSKI TEDNI

Programe izvajajo učitelji CŠOD in učitelji šole v skupnem sodelovanju; Priloga 4

V.

PROGRAMI ZA NADARJENE

Breženka, Burja, Cerkno, Gorenje, Jurček, Kranjska Gora, Lipa, Medved, Peca, Planinka, Radenci, Rak, Trilobit, Vojsko, Dnevni centri; Priloga 5

VI.

PROGRAMI ZA SREDNJE ŠOLE

 

1.

Terensko delo / Šola v naravi / Projektni tedni / Tematski tedni

Prioritetno domovi Ajda, Bohinj, Fara, Gorenje, Kavka, Kranjska Gora, Peca, Planica, Planinka, Radenci, Soča, Trilobit, Vojsko

2.

Obvezne izbirne vsebine

Prioritetno domovi Ajda, Bohinj, Gorenje, Jurček, Kavka, Kranjska Gora, Peca, Planinka, Radenci, Soča, Trilobit, Vojsko, Čebelica, Lipa

3.

Spoznavni vikendi, priprave na maturo, drugi programi med vikendi

Vsi domovi (program izvajajo udeleženci sami ali skupaj z učitelji CŠOD po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma)

VII.

PROGRAMI MEDNARODNE IZMENJAVE

Vsi domovi (program izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma)

VIII.

ENODNEVNI PROGRAMI (naravoslovni, kulturni, tehniški, športni dnevi) za OŠ in SŠ

Dnevni centri, vsi domovi (za šole v bližini domov); Priloga 6

 

 

 1. CILJNE SKUPINE

Na razpis se lahko prijavijo vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, slovenske zamejske šole in šole, ki so vključene v projekte mednarodne izmenjave.

 

 1. IZVAJANJE PROGRAMOV

Programe št. I, II, III, IV, V izvajajo učitelji CŠOD skupaj z učitelji šole. Programe med vikendi, programe za srednje šole in programe mednarodne izmenjave pa izvajajo udeleženci sami ali skupaj z učitelji CŠOD po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma.

Program št. VIII izvajajo učitelji CŠOD ob spremstvu oziroma sodelovanju učiteljev šole.

 

 1. TRAJANJE PROGRAMOV

Programi pod št. I do VII, razen programi med vikendi, trajajo najmanj 5 dni. Mogoče se je dogovoriti tudi za 6 ali 7 dni.

Za vrtce in prvo triletje osnovne šole program traja 5 dni ali po dogovoru 3 dni.

Program pod št. VIII je enodnevni.

 

 1. CENA

Predviden prispevek za bivanje in izvedbo programa na udeleženca v petdnevnem programu za vrtce, osnovnošolske skupine prve in druge triade je 61,30 , za skupine tretje triade pa 62,30 €. Prispevek za petdnevni program za srednje šole je 67,20 €.

Prispevek ne zajema smučarske vozovnice, prevoza na smučišče, zavarovanja za smučanje na smučišču Peca v Avstriji, uporabe bazena, jahanja, najema dodatnega avtobusa za posamezne dejavnosti, vstopnine za oglede in dodatne dejavnosti, ki niso v okviru programa doma. Šolam pri zagotavljanju kart za smučanje in prevoza na smučišče organizacijsko pomaga vodja doma.

Prispevek za uporabo bazena v CŠOD Burja je 6 € na dan za udeleženca, prispevek za jahanje v CŠOD Škorpijon je 6 € na učno vsebino, za mlajše otroke pa 3 €.

CŠOD si zaradi uskladitve stroškov in prihodkov pridržuje pravico do spremembe cen, ne več kot 5%. V času sklepanja pogodb bodo cene znane.

Celoten cenik bo objavljen na www.csod.si.

 

 1. OPISI PROGRAMOV

 

I.             PROGRAMI ZA VRTCE

Programi za vrtce so usmerjeni v celostno doživljanje narave. Dejavnosti temeljijo na izkustvenem pristopu. Otroci naravo spoznavajo, odkrivajo in doživljajo z vsemi čutili. Vse dejavnosti so prepletene z igro. Otroci se navajajo na samostojnost in razvijajo različne gibalne in socialne spretnosti.

Pri izvedbi programa upoštevamo vseh šest področij kurikuluma vrtca: narava, gibanje, jezik, umetnost, družba, matematika.

Domovi: Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved in Škorpijon.

 

II.            PROGRAMI ZA OSNOVNE ŠOLE

Šola v naravi je podpora in nadgradnja učnega načrta različnih šolskih predmetov. Program šole v naravi je prepletanje aktivnosti v naravi, spoznavanja okolja ter osebnostnega in socialnega razvoja. Šola v naravi lahko vključuje tudi dneve dejavnosti (kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve). Večdnevno bivanje je enkratna priložnost za razvijanje pristnih stikov z vrstniki, socialnih spretnosti in delovnih navad.

 

Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Narava je učilnica, učno sredstvo in objekt raziskovanja, na katerem temeljijo naravoslovni predmeti. Znanje, doživljanje in razumevanje naravnih procesov, ki je poleg učenja v razredu pridobljeno tudi v naravnem okolju, je bolj kvalitetno in trajno.

Vsi domovi CŠOD.

 

Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Okolje je neposreden dokaz delovanja in razvoja človeške civilizacije. Vsako okolje ima svoje zgodovinsko ozadje, v katerega je vpet način življenja in kulturni razvoj ljudi.

Poudarek je na uresničevanju ciljev iz učnih načrtov družboslovnih predmetov, kar se prepleta z različnimi športnimi in ustvarjalnimi dejavnostmi, odvisno od letnega časa in geografske lege doma. V program je vključeno tudi spoznavanje kulturnih znamenitosti in zanimivosti v okolici.

Domovi: Kavka, Planica, Soča, Štrk

 

Šola v naravi s poudarkom na športu in veščinah preživetja v naravi

Tu je poudarek na spodbujanju zdravega načina življenja, izvajanju športnih dejavnosti v naravnem okolju, razvijanju različnih gibalnih spretnosti in uresničevanju ciljev iz učnih načrtov športne vzgoje.

V programu se zvrstijo različne športne discipline, odvisno od možnosti v okolici doma, kot so tek na smučeh, kolesarjenje, veslanje, gorništvo, pohodništvo, orientacijski tek, lokostrelstvo, plezanje in spretnosti preživetja v naravi.

Vsi domovi CŠOD.

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – tečaj alpskega smučanja

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja v domovih v bližini smučišč. Poleg učenja različnih zimskih športov učenci spoznavajo tudi zimsko naravo in njene nevarnosti, pa tudi posebnosti okolice.

V domovih so na voljo tudi smuči, palice in čelade za tiste udeležence, ki nimajo svoje opreme. Smučarske čevlje morajo zagotoviti udeleženci sami. Potrebno je doplačilo za smučarske karte, glede na oddaljenost od smučišča pa tudi avtobusni prevoz.

Domovi: Bohinj, Cerkno, Gorenje, Kavka, Kranjska Gora, Peca, Planica, Planinka, Trilobit, Vojsko Priloga 1

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – tečaj smučarskih tekov

Tek na smučeh omogoča rekreacijo na prostem, druženje, tekmovanje, zabavo. Poudarek je na začetnem učenju teka na smučeh. Program poteka v obliki tečaja ob ugodnih snežnih razmerah. V domovih je za udeležence na voljo celotna oprema za teke na smučeh (čevlji, smuči, palice).

V primeru neugodnih snežnih razmer se program nadomesti z izvedbo naravoslovnega ali športnega programa oziroma programa po dogovoru.

Domovi: Kavka, Trilobit, Vojsko

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – tečaj plavanja

Plavanje se izvaja v obliki 20-urnega tečaja. Učenci izvajajo tudi druge športne, naravoslovne ter družboslovne dejavnosti in spoznavajo kulturne značilnosti pokrajine.

V CŠOD Burja je pokrit bazen dimenzij 20 x 6 m, ki je prilagojen za začetno šolo plavanja.

Program plavanja poteka tudi v drugih domovih, kjer je v bližini bazen. Potrebno je doplačilo za vstopnino v bazen, glede na oddaljenost pa tudi avtobusni prevoz.

Domovi: Burja, Cerkno, Fara, Peca, Štrk Priloga 2

 

Šola v naravi s poudarkom na športu – jahanje

Posebnost CŠOD Škorpijon so islandski konji, s katerimi se izvaja program jahanja za začetnike. Konji so manjše rasti, mirni, dobro dresirani in namenjeni popolnim začetnikom. Program omogoča celovito spoznavanje konja. Učenec preživi daljši čas med konji. Jih tudi čisti in krtači, jim ureja grivo in rep, jim čisti kopita, jih osedla in odpelje v jahališče, kjer popolnoma samostojno osvoji osnovne tehnike jahanja.

 

III.          PROJEKTNI TEDNI

Projektni teden pomeni celostno obravnavo neke teme, kjer učenci sami izbirajo cilje, metode in načine za doseganje rezultatov. Vpeti so v načrtovanje, izvedbo in predstavitev rezultatov, pri čemer jih učitelj usmerja. Učenci so združeni v skupine po interesu in izvajajo naloge preko celega tedna.

Domovi in naslovi projektnih tednov Priloga 3

 

IV.          TEMATSKI TEDNI

V tematskem tednu je poudarek na temi, ki jo učenci skozi različne učne vsebine spoznajo tekom tedna. Program poteka po principu klasične šole v naravi. Vsebine so medpredmetno povezane z osnovno temo tedna in so prepletanje naravoslovnega, družboslovnega in športnega področja.

Domovi in naslovi tematskih tednov  Priloga 4

 

V.           PROGRAMI ZA NADARJENE

Programi za nadarjene so prilagojeni sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležijo se jih lahko učenci, ki so nadarjeni ali jih posebej zanima neko področje.  

Šole program izberejo glede na interes otrok in ga izpeljejo v okviru interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, priprave seminarske oziroma raziskovalne naloge ali realizacije individualiziranega programa za nadarjene. Dve ali tri šole lahko skupaj prijavijo program na razpisane termine.

Domovi in naslovi programov za nadarjene  Priloga 5

 

VI.          PROGRAMI ZA SREDNJE ŠOLE

Program je namenjen dijakom vseh letnikov srednjih šol za izvedbo terenskega dela posameznih predmetov ali obveznih izbirnih vsebin, ki jih dopolnijo z drugimi vsebinami programa šole v naravi. Šola lahko iz seznama izbere tudi naravoslovni, družboslovni, športni, tematski ali projektni teden, ki je namenjen tudi srednjim šolam. Programe med vikendi in programe obveznih izbirnih vsebin izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma.

 

VII.         PROGRAMI MEDNARODNE IZMENJAVE

Program mednarodne izmenjave je namenjen šolam, ki šolo v naravi izvajajo v sklopu šolskega programa mednarodne izmenjave z drugimi šolami v okviru evropskih projektov. Šola mora na prijavnici zabeležiti ime in tip projekta, v času izvedbe pa posredovati dokazilo o izvajanju projekta (kopijo prijave oziroma odobritve projekta).

Program izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma.

Prevajanje v tuje jezike uredi šola.

 

VIII.       ENODNEVNI PROGRAMI

Enodnevni programi so organizirani večinoma v okviru drugih izobraževalnih ustanov ter ob naravnih ali kulturnih znamenitostih. Programi so medpredmetni in usklajeni z učnimi načrti. Šole izbirajo učne vsebine iz učnih programov dnevnih centrov.

Možne so povezave med različnimi enodnevnimi programi v istem dnevu – kombinacija dopoldanskega in popoldanskega programa.

V skladu z možnostmi izvajajo za bližnje šole dneve dejavnosti tudi vsi domovi CŠOD.

Vsebine enodnevnih programov Priloga 6

 

IX.          DODATNA PONUDBA

Šole lahko v kombinaciji s prevozom do CŠOD doma po ugodni ceni 12,82 € obiščete Postojnsko jamo, po ceni 14,67 € pa poleg jame še Expo Postojnska jama kras. Dogovorjeni termini so v ponedeljek med 9.00 in 11.00 ter v petek po 14.00. Možnost obiska je tudi ob menjavah sredi tedna in po zaključku dneva dejavnosti.

 

MERILA ZA RAZVRŠČANJE PO DOMOVIH

A) Pri razvrščanju se najprej upošteva merila, ki so navedena v Prilogi 7:

 • izbran dom in izbran program,
 • število udeležencev,
 • razred,
 • posebne sezonske omejitve.

B) Dodatna merila

 • projektni in tematski tedni imajo prednost (po tem vrstnem redu), razen v CŠOD Breženka in Burja,
 • programi za nadarjene imajo prednost v razpisanih terminih,
 • petdnevni programi imajo prednost pred tridnevnimi,
 • smučanje v CŠOD Gorenje, Kranjska Gora in Planica – prednost imajo šole, ki zadnji dve leti niso dobile termina, nato pa šole, ki termina niso dobile v preteklem letu; za CŠOD Bohinj, Cerkno, Kavka, Peca, Planinka, Trilobit in Vojsko pa ta kriterij velja le v primeru prevelikega števila prijav,
 • smučanje – prednost imajo šole oziroma srednje šole, kjer je smučanje del obveznega programa, in šole, ki v opombe zapišejo, da bodo šolo v naravi z drugim programom izvedle tudi v primeru, da smučanje ne bi bilo izvedljivo (pomanjkanje snega),
 • plavanje v CŠOD Burja – prednost imajo šole, ki zadnji dve leti niso dobile termina, nato pa šole, ki termina niso dobile v preteklem letu; prednost imajo šole, ki v svoji občini nimajo pokritega bazena,
 • splošni programi v CŠOD Breženka in Burja – prednost imajo šole, ki zadnji dve leti niso dobile termina, nato pa šole, ki termina niso dobile v preteklem letu.

C) Pri razvrstitvi imajo prednost šole, ki

 • se povežejo skupaj že pri prijavi z namenom zmanjševanja prevoznih stroškov. Pri razvrščanju bomo te šole razporejali skupaj glede na kapacitete domov. Vsaka od šol naj v opombe prijavnice zabeleži, s katero šolo se povezuje.

 

Za velike šole je primeren dom Soča, ki lahko sprejme tudi čez 100 oseb, če del programa izvaja šola sama.

Za skupino, v kateri je otrok na invalidskem vozičku, je primernih pet domov: Breženka, Burja, Medved, Planinka in Škorpijon.

Zaradi spodbujanja sodelovanja otrok s posebnimi potrebami v programih šole v naravi bo CŠOD sofinanciral polovico stroška bivanja spremljevalcu otroka s posebnimi potrebami, ki ima odločbo.

 

 1. ROK PRIJAVE

Prijavite se do 24. aprila 2016 preko spletne prijavnice na www.csod.si.

 

Informacije: rezervacije@csod.si

01 2348 627, 01 2348 632, 01 2348 621

 

CŠOD bo po pregledu prispelih prijav pripravil predlog časovne in prostorske razvrstitve in ga do 20. maja 2016 poslal v potrditev vsem razporejenim šolam.

Ko šole potrdijo predlagane termine, prejmejo pogodbo. Izvod podpisane Pogodbe s splošnimi pogoji vrnejo najpozneje do 10. junija 2016. Če do navedenega roka ne bomo prejeli pisne potrditve predlaganega termina in pogodbe, šolam ne bomo mogli zagotoviti udeležbe v dodeljenem terminu in programu.

Predstavitve učnih programov za domove in dnevne centre ter splošne pogoje o udeležbi v programih CŠOD si lahko ogledate na www.csod.si .

Alenka Kovšca, v.d. direktorice CŠOD

 

Priloga 1: LOKACIJE ALPSKEGA SMUČANJA

Program

Ciljna skupina

Dom

Smučišče

Opombe

Alpsko smučanje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Bohinj

Vogel

Avtobusni prevoz do smučišča 3 km.

Alpsko smučanje

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

Cerkno

Avtobusni prevoz do smučišča 8 km.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Gorenje

Rogla

Avtobusni prevoz do smučišča,
12 km, 20 min.

Alpsko smučanje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Kavka

Kanin

Avtobusni prevoz do smučišča
27 km.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Kr. Gora

Kranjska Gora

Dostopno peš.

Alpsko smučanje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

Črna na Kor., Peca v Avstriji

Avtobusni prevoz do smučišča Črna na Kor. 8 km; Avstr. Peca 20 km. (Cena smučarske karte: Črna 5 €/učenca, Peca v Avstriji 7 €/učenca.)

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Planica

Planica in Kranjska Gora

Avtobusni prevoz do smučišča (v primeru smučanja v Kr. Gori),
7 km.

Alpsko smučanje

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Planinka

Areh

Avtobusni prevoz do smučišča 7 km, 10 min.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

Mojstrana, Kranjska Gora

Avtobusni prevoz do smučišča
Mojstrana 18 km, Kr. Gora 30 km.

Alpsko smučanje (s smučarskimi teki za nesmučarje)

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Vojsko

Vojsko

Dostopno peš, 200 m.

 

Priloga 2: LOKACIJE PLAVANJA

Program

Ciljna skupina

Dom

Bazen

Opombe

Plavalni teden

2. – 3. r. OŠ

CŠOD Burja

Bazen CŠOD Burja,
20 x 6 m

Bazen prilagojen za začetno šolo plavanja; 1.9.-31.10., 1.4.-24.6. Zaposleni 3 učitelji plavanja. Vstopnina: 6 €/dan.

Plavalni teden

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

Bazen v Hotelu Cerkno, 25 x 13,5 m

Šola sama izvaja večji del programa, ker je v CŠOD zaposlen le en učitelj plavanja. Vstopnina:
6 €/dan.

Plavalni teden

3. – 9. r. OŠ

CŠOD Fara

Športni center Delnice na Hrvaškem, 25 x 12 m

Plavanje Športni center Delnice HR, 12 x 25 m,  bazen prilagojen  za začetno šolo plavanja, avtobusni prevoz 10 km. Zaposleni 3 učitelji plavanja. Vstopnina v celo leto ogrevan zaprt bazen: 2 € na otroka.

Plavalni teden

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

Zimski bazen Ravne na Koroškem, 25 × 10 m

Potreben je avtobusni prevoz, 12 km. Termini za plavanje (prost bazen): oktober, november in junij. Vstopnina 3 €/dan.

Plavalni teden

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Štrk

Ptujske terme

V zimskih mesecih program plavanja izvaja šola skupaj z dvema učiteljema doma Štrk; potreben je avtobusni prevoz,
5 km. Vstopnina: 8 €/dan.

 

Priloga 3: PROJEKTNI TEDNI

Projektni teden

Ciljna skupina

Dom

Opombe

Morje, ali te poznam …

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Burja

Zaradi izvedbe programa največ 56 učencev.

Dobro jem, malo migam, super sem!

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Burja

Zaradi izvedbe programa največ 45 učencev.

Sobivanje v različnosti

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Trajnostno v 21. stoletje

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Projektni vikend: Državljanska in domovinska kultura ter etika

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Rjavi medved

1. – 5. r. OŠ

CŠOD Fara

 

Raznolikost ekosistemov

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Rastem s knjigo

vrtec, 1. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Kras

4. – 5. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Divjim zverem na sledi – rjavi medved

1. – 4. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Meje v nas in okoli nas

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Zamejski Slovenci v Benečiji

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Živimo zdravo

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kr. Gora

 

Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kr. Gora

 

Obnovljivi viri energije

4. – 5. r. OŠ, SŠ

CŠOD Lipa

 

Astronomija

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Medved

tri dni ali vikend, november, marec

Disk golf in pustolovski park – zdrav življenjski slog

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Peca

 

Orientacija

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Planinka

 

Spoznajmo Belo krajino

5.– 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Reka Soča – vir življenja nekoč, danes, jutri

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Soča

 

Kmetija

1. – 5. r. OŠ, vrtec

CŠOD Škorpijon

 

Voda – čudovita tekočina

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Štrk

 

Sprehod skozi srednji vek

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Štrk

 

Spoznajmo in povežimo se

6. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Vojsko

 

 

Priloga 4: TEMATSKI TEDNI

Tematski teden

Ciljna skupina

Dom

Opombe

Teden prve pomoči na Ajdi

8. r. OŠ

CŠOD Ajda

 

Živim zdravo

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Ajda

 

Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Ajda

 

Ob robu morja

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Breženka

Doplačilo 11 € za prevoze in vstopnine

Živim v naravi

3. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Naravni procesi za radovedne

5. r. OŠ

CŠOD Čebelica

 

Gozd – prostor doživetij

1.– 5. r. OŠ

CŠOD Čebelica

 

Čebele in čebelarjenje

1.– 5. r. OŠ

CŠOD Čebelica

 

Rafting, adrenalinski park

3. – 9. r. OŠ

CŠOD Fara

 

Drsanje, kegljanje

1.– 5. r. OŠ

CŠOD Fara

 

Filmski atelje – Hollywood po slovensko

1.– 5. r. OŠ

CŠOD Fara

Doplačilo 1 € na otroka na dan.

Priprava na kolesarski izpit

5. r

CŠOD Gorenje

 

Pohorski gozdovi in ekologija

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Uporabnost in zdravilnost rastlin

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Orientacija

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Naravno gibanje

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Čarobni gozd

1. – 5. r. OŠ

CŠOD Jurček

 

Tematski vikend: Orientacija

CŠOD Jurček

 

Tematski vikend: Plesno-športni teden

CŠOD Jurček

 

Tek na smučeh, alpsko smučanje, drsanje, krpljanje

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Posočje

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Prva svetovna vojna in življenje vojaka

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Tematski vikend: Kolesarjenje

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Kavka

 

Voda, te dovolj poznam

5. r. OŠ

CŠOD Kr. Gora

 

Živimo zdravo – v naravo!

3. – 6. r. OŠ

CŠOD Lipa

 

Tehniški teden – žagam, brusim, zbijam

2. – 5. r. OŠ

CŠOD Lipa

 

Gozdne skrivnosti

3. – 4. r. OŠ

CŠOD Lipa

 

Astronomija

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Medved

pet dni, november, marec

Mladi ekolog

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Kdor išče, ta najde – Pecakečing orientacija

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Geoteden

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Gorništvo

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Planica

 

Živimo zdravo

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Planinka

 

Zimski športni teden na jugu

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Športni teden – malo po reki, cesti in travniku

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Varuhi Zemlje

4. – 6. r. OŠ

CŠOD Rak

 

Raziskujmo kras

5. r. OŠ

CŠOD Rak

Teden ali vikend

Od Tolminskega grofa in puntarjev do zelenomodre doline adrenalinskih športov

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Soča

Možna tudi vožnja z raftom – doplačilo

Od korita do Korit

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Soča

 

Športni teden – priprava na kolesarski izpit in kolesarjenje

4. – 5. r. OŠ

CŠOD Štrk

 

Športni teden – kolesarjenje, orientacijski tek, kanuizem (možnost opravljanja »barvnih vesel«)

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Štrk

 

Športni teden – nadstandardne športne dejavnosti: golf, boks, jadranje

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Štrk

Doplačilo 5 € za posamezno dejavnost in prevoz. Skupaj cca 20 €.

Voda od izvira do pipe

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

 

Teden tehnike

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

 

Teden preživetja v naravi

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

 

Tematski vikend: Kamnine in fosili

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

 

Šola v naravi z robotiko (Lego Mindstorms)

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Vojsko

 

Mizica pogrni se (gospodinjski teden)

5. – 6. r. OŠ

CŠOD Vojsko

 

Od čipke do žlikrofov

4. – 6. r. OŠ

CŠOD Vojsko

 

 

Priloga 5: PROGRAMI ZA NADARJENE

VEČDNEVNI IN VIKEND PROGRAMI ZA NADARJENE

Program za nadarjene

Ciljna skupina

Dom

Opombe

Vikend za nadarjene: Morska raziskovanja in potepanja

7. – 9. r. OŠ

CŠOD Breženka

Oktober, maj

Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjamo ob morju

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Burja

Vstopnine; oktober, april

Vikend za nadarjene: Iščem se v gibu, besedi in igri

4. – 9. r. OŠ

CŠOD Cerkno

 

Vikend za nadarjene: Raziskovanje in skrb za vode

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Gorenje

 

Vikend za nadarjene: Pragozd

7. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Jurček

 

Vikend za nadarjene: Lutkovne ustvarjalnice

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Kavka

 

Zdravo življenje

CŠOD Kr. Gora

 

Vikend za nadarjene: Obnovljivi viri energije

6. – 8. r. OŠ, SŠ

CŠOD Lipa

Vikend – september, oktober, april, maj, junij

Vikend za nadarjene: Moj dom je bistri potok, rak koščak v Divjem potoku

6. – 8. r. OŠ

CŠOD Lipa

Vikend – september, oktober, april, maj, junij

Astronomija

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Medved

tri dni ali vikend: november, marec

Mladi ekolog

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Vikend za nadarjene: Lepo je biti geolog

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Peca

 

Vikend za nadarjene: Orientacija

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Planinka

November, december

Vode potoka, kala in reke

5. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Radenci

 

Jamarstvo

6. – 9. r. OŠ

CŠOD Rak

September, februar

Varuhi Zemlje

4. – 6. r. OŠ

CŠOD Rak

Začetek programa spomladi 2017; marec, april, maj; doplačilo 2 € material in gradivo

Krasoslovje

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Rak

Oktober, maj

Vikend za nadarjene: Kamnine in fosili

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

Vikend

Obnovljivi viri z Lego mehanizmi

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Trilobit

Teden ali vikend

Spoznajmo in povežimo se

4. – 9. r. OŠ, SŠ

CŠOD Vojsko

Teden; Možna povezava s programom robotika.

Robotika z Lego Mindstorms

5. – 9. r. OŠ

CŠOD Vojsko

Teden;
Možna povezava s programom Spoznajmo se.

ENODNEVNI PROGRAMI ZA NADARJENE

Več o pticah (Ornitološki dan; Ekskurzija na izliv Soče; Škocjanski zatok; Obročkanje; Nočno štetje ptic)

4. – 9. r. OŠ

DC Arboretum

Sobota; stroški prevoza in vstopnine, CŠOD 1,5 €

Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti

6. – 9. r. OŠ

DC Jama Dimnice

Oktober, januar, februar,
vstopnina, CŠOD 1,5 €

Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost

6. – 9. r. OŠ

DC Jama Dimnice

September, januar, april
vstopnina, CŠOD 1,5 €

 

 

Priloga 6: ENODNEVNI PROGRAMI

Možne so povezave med različnimi enodnevnimi programi v istem dnevu – kombinacija dopoldanskega in popoldanskega programa.

Enodnevni program

Velikost skupine

(št. učencev)

Lokacija

Terminska omejitev, posebnosti

Prispevek (materialni stroški organizatorja)

Drugo

PROGRAME IZVAJAJO UČITELJI CŠOD V SKLADU Z UČNIMI NAČRTI

Enodnevni program na CŠOD domu

 

CŠOD domovi

ponedeljek, petek

2 €

po dogovoru glede na program doma

NARAVOSLOVNI DNEVI

Arboretum Volčji Potok

50

Arboretum Volčji Potok

 

1,5 €

vstopnina za Arboretum

Izdelava herbarija in spoznavanje dreves

50

Arboretum Volčji Potok

jesen

2 €

vstopnina za Arboretum

Izdelava določevalnih ključev in spoznavanje dreves

50

Arboretum Volčji Potok

zima

1,5 €

vstopnina za Arboretum

Čebelarski dan: Od cveta do medu

50

Čebelarski center Slovenije v Lukovici

maj, junij

1,5 €

glede na izbor plačilo delavnic; možna kombinacija z ogledom Arboretuma, vstopnina za Arboretum

Jama Dimnice in voda skozi kras

50

Vas Slivje, jama Dimnice, Matarsko podolje

 

1,5 €

vstopnina za jamo Dimnice

Kraški rob

50

Socerb – Osp

 

1,5 €

vstopnina za Sveto jamo

Kras in Primorje

50

Kozina

 

2 €

vstopnine

Reka sedmih imen

50

Planina

 

2 €

vstopnine

Naravni spomenik Rakov Škocjan

50

Rakov Škocjan

jesen, pomlad

 

2 €

 

Krajinski park Strunjan

50

Strunjan

 

1,5 €

 

Ljubljansko Barje

50

Barje

 

1,5 €

vstopnina za razstavo

Novo mesto, zelišča in termalni vrelci

50

Dolenjska

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnina za zeliščno kmetijo in bazen

Pečemo kruh/belokranjsko pogačo v Beli krajini

50

Bela Krajina

 

1,5 €

vstopnina za muzej in delavnico

Šola življenja in naravne lepote Lisce

30

Posavje

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnina za delavnico

Ajdovski gradec in Grad Sevnica

30

Posavje

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnina za grad in po želji za delavnice

Zeliščarska kmetija in Brežice

30

Posavje

 

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnine in po želji za delavnice

KULTURNI DNEVI

Mesto Ljubljana

50

Ljubljana

 

1,5 €

 

2000 let Emone

50

Ljubljana

 

1,5 €

vstopnina za arheološki park in/ali muzej

Po poti kulturne dediščine

40

Prešernova, Finžgarjeva, Jalnova, Čopova hiša in Janšev čebelnjak

 

1,5 €

vstopnine za rojstne hiše pisateljev in pesnikov

Po Prešernovih stopinjah

40

Vrba, Kranj, Ljubljana ali Vrba in delavnice v Čopovi hiši (za 3.– 6. r.)

 

1,5 €

vstopnini v Prešernov muzej Kranj in Prešernovo hišo v Vrbi

Groharjeva hiša v Sorici

30

Sorica

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnina v Groharjevo hišo

Po Groharjevi poti

30

Sorica

jesen, pomlad

1,5 €

 

Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka

50

Dolenjska

(Rašica–Krka–Muljava)

jesen, pomlad

1,5 €

vstopnini za muzeja in Krško jamo

Stiški rokopisi, grad Bogenšperk in GEOSS

50

Dolenjska (Stična–Bogenšperk–Litija)

 

1,5 €

 

Mesto situl in Krka

50

Dolenjska

(Novo mesto)

3. triada

1,5 €

vstopnina za muzej in delavnice po želji

Celeia – Cilli – Celje

50

Celjska kotlina

 

1,5 €

vstopnine

Avstrijska Koroška

50

Avstrijska Koroška

september, oktober, april, maj, junij

2 €

vstopnine

Prekmurje in domače obrti v Veržeju

50

Prekmurje

 

2 €

vstopnine, možno več dni; vstopnina v Center DUO – Center domače in umetnostne obrti v Veržeju

Trst

50

Trst

 

2 €

vstopnine

 Zagreb

50

Zagreb – mesto

interdisciplinarna

2 €

karta za vzpenjačo, vstopnine za muzeje po želji

Naravna in kulturna dediščina ob reki Savinji

50

V toku reke Savinje

interdisciplinarna

2 €

vstopnine za muzeje

TEHNIŠKI DNEVI

Muzej premogovništva Velenje

50

Velenje

 

1,5 €

vstopnina za Muzej premogovništva v Velenju

Energetski poligon MIC Velenje

50

Velenje

 

1,5 €

vstopnina

Eko Terme Snovik

50

Snovik

 

1,5 €

vstopnina v Terme Snovik

Tehniški muzej Slovenije – Bistra

50

Bistra

 

1,5 €

vstopnina za muzej, delavnice po izbiri

Muzej pošte in telekomunikacij – Polhov Gradec

50

Polhov Gradec

zima

1,5 €

vstopnina za Muzej pošte in telekomunikacij Polhov Gradec, delavnice

Luka Koper in načini transporta

50

DARS-ov center Kozina; tovorna ŽP Koper; Luka Koper in Mednarodno letališče Portorož

 

1,5 €

vstopnina v luko Koper 1 €

Gradovi ob Savi in energija

50

Posavje

interdisciplinarna

2 €

vstopnine za muzeje in delavnice po želji

ENODNEVNI PROGRAMI ZA NADARJENE

Več o pticah (Ornitološki dan; Ekskurzija na izliv Soče; Škocjanski zatok; Obročkanje; Nočno štetje)

 

Izliv Soče ali Škocjanski zatok (DC Arboretum)

4. – 9. r. OŠ

1,5 €

Sobota; stroški prevoza in vstopnine

Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti

 

Jama Dimnice

6. – 9. r. OŠ

1,5 €

Oktober, januar, februar,
vstopnina

Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost

 

Jama Dimnice

6. – 9. r. OŠ

1,5 €

September, januar, april
vstopnina

DODATNA PONUDBA

Obisk Postojnske jame

50

Postojnska jama / Postojnska jama in Expo Postojnska jama kras

 

  12,82 € /
14,67 €

V dogovoru z učiteljem in kombinaciji s programom in prevozom do dnevnega programa

 

BROŠURA: PROGRAMI IN NOVOSTI CŠOD 2016/17

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - RAZPIS 2016/17

PRIJAVNICA

Kontakt: rezervacije@csod.si, 01 2348 627