Mednarodna strokovni posvet Gozd - najlepša in najboljša učilnica

Mednarodna strokovni posvet Gozd - najlepša in najboljša učilnica

MEDNARODNI STROKOVNI POSVET:

GOZD – NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA
Didaktika poučevanja na prostem

Organizator prireditve: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Kdaj: 6.-8. oktober 2017
CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

CŠOD kataloga strokovnih usposabljanj

Na posvetu se bomo zbrali strokovnjaki vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanjem ali neformalnim delom z  mladimi. Na posvetu bomo raziskovali različne načine, cilje in pristope uporabe narave pri učenju na prostem, v gozdu.

Poskušali bomo vzpostaviti mrežo sodelovanja in prenašanja znanja med različnimi institucijami na  mednarodnem in državnem nivoju.

Tema posveta temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem/gozdu, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

KOMU JE NAMENJEN

 • Ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja v OŠ, srednjih šolah, vrtcih, CŠOD, dijaških domovih, šole s prilagojenim programom, vzgojni zavodi,  ki stremijo k uvajanju sodobnih pristopov v poučevanje in vzgojo prihodnjih generacij,
 • univerzitetnim, visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom,
 • strokovnim  delavcem, ki delajo z »otroki« vseh generacij,
 • VSEM, ki jih zanima gozd/narava in spodbujajo učenje preko izkušenj in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju,
 • strokovnim delavcem v naravovarstvenih organizacijah.

TEME KONFERENCE

 1. GOZD NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA
 • Zakaj izbrati gozd kot učilnico?
 • Katere učne cilje lahko uresničujemo s poučevanjem na prostem v gozdu?
 • Prednosti poučevanja na prostem za učenca in učitelja
 • Motivacijske prednosti poučevanja na prostem v gozdu
 • CŠOD  učilnica na prostem v gozdu
 1. GOZD –  INOVATIVNO UČNO OKOLJE
 • Inovativni pristopi za poučevanje na prostem v gozdu.
 • Možnosti medpredmetnega poučevanja na prostem/Interdisciplinarni pristopi poučevanja na prostem.
 • Gozd: vir idej, novih znanj.
 • CŠOD  programi – vzorčni primeri.
 1. DIDAKTIKA POUČEVANJA NA PROSTEM
 • Izmenjava dobrih praks poučevanja na prostem na nacionalni in mednarodni ravni.
 • Uporaba informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju na prostem v gozdu.
 • Organizacijske posebnosti poučevanja na prostem v gozdu.
 • Medinstitucionalno povezovanje.
 • CŠOD – strokovni javni zavod za spodbujanje in razvoj poučevanja na prostem – gozdu.
 1. DOŽIVLJANJE GOZDA
 • Doživljanje gozda.
 • Kreativnost v gozdu.
 • Igranje, učenje skozi igro.
 • Promocija zdravega načina življenja.
 • Doživljanje gozda skozi programe CŠOD.

Glavni govorniki bodo še potrjeni.

OKVIREN PROGRAM

Pričakujemo  mednarodno udeležence tudi s  Finske, Češke, Nemčije, Anglije, Latvije, Poljske, Portugalske, Turčije.

Na posvetu bo možno tudi aktivno sodelovati, v obliki:

 • strokovnega prispevka,
 • posterji,
 • predavanja ali
 • delavnice na terenu.

Navodila za pripravo strokovnega prispevka, predavanja ali delavnice bodo javljena naknadno. Vaše sodelovanje je lahko v slovenskem jeziku.

Organizirano bo prevajanje za prispevke v tujem jeziku.

KOTIZACIJA:

 • Za tri dni: 95 EUR, vključuje organizacijo, gradivo, materialne stroški programa, kava in prigrizke.
 • Za en dan: 35 €
 • Bivanje lahko (do zasedbe kapacitet) koristite v CŠOD Bohinj, kontakt:  bohinj@csod.si

PRIJAVA:

Za prijavo prosimo, pišite na e- naslov: