Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica

Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica

MEDNARODNA KONFERENCA:

GOZD – NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA
Didaktika poučevanja na prostem

Organizator: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Kdaj: 6.-8. oktober 2017
CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

CŠOD kataloga strokovnih usposabljanj

posvetgozd@csod.si

PRIJAVNICA

MESTA ZA UDELEŽBO SO ŽE ZAPOLNJENA.

Na konferenci se bomo zbrali strokovnjaki vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanjem ali neformalnim delom z  mladimi. Na konferenci bomo raziskovali različne načine, cilje in pristope uporabe narave pri učenju na prostem, v gozdu.

Poskušali bomo vzpostaviti mrežo sodelovanja in prenašanja znanja med različnimi institucijami na mednarodnem in državnem nivoju.

Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem/gozdu, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

KOMU JE NAMENJENA

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja v OŠ, srednjih šolah, vrtcih, CŠOD, dijaških domovih, šole s prilagojenim programom, vzgojni zavodi,  ki stremijo k uvajanju sodobnih pristopov v poučevanje in vzgojo prihodnjih generacij,
 • univerzitetnim, visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom,
 • strokovnim  delavcem, ki delajo z »otroki« vseh generacij,
 • VSEM, ki jih zanima gozd/narava in spodbujajo učenje preko izkušenj in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju,
 • strokovnim delavcem v naravovarstvenih organizacijah.

TEME KONFERENCE

 1. GOZD – NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA
 • Zakaj izbrati gozd kot učilnico?
 • Katere učne cilje lahko uresničujemo s poučevanjem na prostem v gozdu?
 • Prednosti poučevanja na prostem za učenca in učitelja
 • Motivacijske prednosti poučevanja na prostem v gozdu
 • CŠOD  učilnica na prostem v gozdu
 1. GOZD – INOVATIVNO UČNO OKOLJE
 • Inovativni pristopi za poučevanje na prostem v gozdu
 • Možnosti medpredmetnega poučevanja na prostem/Interdisciplinarni pristopi poučevanja na prostem
 • Gozd: vir idej, novih znanj
 • CŠOD  programi – vzorčni primeri
 1. DIDAKTIKA POUČEVANJA NA PROSTEM
 • Izmenjava dobrih praks poučevanja na prostem na nacionalni in mednarodni ravni
 • Uporaba informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju na prostem v gozdu
 • Organizacijske posebnosti poučevanja na prostem v gozdu
 • Medinstitucionalno povezovanje
 • CŠOD – strokovni javni zavod za spodbujanje in razvoj poučevanja na prostem – gozdu
 1. DOŽIVLJANJE GOZDA
 • Doživljanje gozda
 • Kreativnost v gozdu
 • Igranje, učenje skozi igro
 • Promocija zdravega načina življenja
 • Doživljanje gozda skozi programe CŠOD

Glavni govorniki bodo še potrjeni.

OKVIRNI PROGRAM

PRIJAVNICA ZA KONFERENCO

Rok prijave na konferenco je do zapolnitve mest oziroma 29. september. MESTA SO ŽE ZAPOLNJENA

Pričakujemo udeležence tudi s  Finske, Češke, Nemčije, Anglije, Poljske.

Na konferenci bo možno tudi aktivno sodelovati, v obliki strokovnega prispevka:

 • posterja,
 • predavanja (referata),
 • delavnice na terenu.

Navodilo za pripravo strokovnega prispevka - posterja, predavanja (referata) ali delavnice na terenu. Vaše sodelovanje je lahko v slovenskem jeziku.

Povzetek prispevka pošljite na e-naslov: posvetgozd@csod.si do 16.9.2017. Povratno informacijo glede predstavitve boste prejeli do 25. septembra.

Organizirano bo prevajanje za prispevke v tujem jeziku.

Zbornik izbranih prispevkov bo objavljen po konferenci.

KOTIZACIJA:

 • Za tri dni: 95 EUR, vključuje organizacijo, gradivo, materialne stroški programa, kavo in prigrizke.
 • Za en dan: 35 €
 • Bivanje lahko (do zasedbe kapacitet) koristite v CŠOD Bohinj, kontakt:  rezervacije@csod.si, 01 2348 632, 01 2348 627

PRIJAVA:

Za prijavo, prosimo, izpolnite prijavnico oziroma pišite na e- naslov: posvetgozd@csod.si