Več o pticah

Več o pticah

Kontakt: Demšar Mojca, Aleša Carli
E-pošta: arboretum@csod.si
Telefon: (01) 831 40 85 do 09:00

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

Ornitološki dan ali Ekskurzija na izliv Soče ali Obročkanje ali Nočno štetje ptic

Programi so  namenjeni skupinam nadarjenih učencev druge in tretje triade,  ki jih zanima ornitologija. Izvajali jih bomo ob sobotah. Ponujamo  štiri različne ornitološke programe.

  1. Ekskurzija na izliv Soče (Italija) bo celodnevna ekskurzija (februar, marec), kjer bodo učenci obiskali znani ornitološki park in ob pomoči izkušenih ornitologov s teleskopi in daljnogledi opazovali in spoznavali številne ptice, ki tam prezimujejo. Poleg praktičnega dela bodo izvedeli še veliko zanimivosti o pticah in spoznali zgodovino ornitološkega parka.
  1. Nočno štetje ptic bomo izvajali ob 22.uri na Ljubljanskem barju v drugi polovici maja. Po kratkem teoretičnem uvodu bomo v popolni tišini poslušali oglašanje ptic (kosca) in na podlagi oglašanja šteli njihovo prisotnost. Delavnica je primerna le za učence tretje triade.
  1. Spoznavanje ptic in obročkanje bo potekalo na ornitološki postaji na Vrhniki. Delavnico bomo začenjali ob 8. uri zjutraj. Ponoči ujete ptice morajo ornitologi čim hitreje obročkati in spet spustiti v naravo, zato je pomembno, da z delom začnejo zgodaj. Učenci bodo spoznali pomen obročkanja in različne vrste ptic. Izvedeli bodo, kaj naredimo s ptičjim mladičem, ki ga najdemo na tleh in kako ravnamo, ko naletimo na poginulega ptiča.
  1. Več o pticah – ornitološki dan bo potekal v Arboretumu Volčji Potok in na Zbiljskem jezeru ali v Hrašah. V uvodu se bodo učenci seznanili s telesno zgradbo ptičev, pomenu ptic v našem okolju, uvrstitvi v sistem in njihovih življenjskih navadah. V praktičnem delu bodo v naravi opazovali in prepoznavali različne vrste ptic, poslušali in določali njihovo oglašanje in se spoznali z obročkanjem ptic. Spoznali bodo naše najpogostejše vrste ptic in ptice, ki prezimujejo v naših krajih. Učenci se bodo lahko preskusili tudi v tehniških spretnostih in izdelali gnezdilnico ali krmilnico.